Mennesker og historier fra Lofoten

-

Lofotkraft søker anleggssjef og flere erfarne energimontører!

Lofotkraft søker anleggssjef og flere erfarne energimontører!

Behovet for beredskap, utbygging og vedlikehold av strømnettet gjør at Lofotkraft er i endring. Nå effektiviserer vi organisasjonen, endrer kompetanse-sammensetning i administrasjonen - og øker antallet energimontører og ansetter anleggssjef, sier Lofotkraft-direktør Arnt M. Winther.

–Lofotkraft skal til enhver tid være mest mulig operativ – og i årene som kommer står mange store oppgaver foran oss. Derfor skal vi nå ansette flere erfarne energimontører og en anleggsleder, forteller Winther.

Det stilles strenge krav til Lofotkraft, både fra myndigheter, eiere og kunder. Den store aktiviteten, næringsutviklingen og nybyggingen som skjer i Lofoten, medfører også̊ mange oppgaver for Lofotkraft.

–Lofotkraft er kjent for å ha en stå-på-kultur. Når det skjer noe, for eksempel pga. uvær, stiller alle opp, på kort varsel. Folk skal få strømmen tilbake så fort som mulig, sier Winther.

Vi søker anleggssjef: 

I Lofotkraft vil du være en leder som har ansvar for montører og arbeidsledere.

 Les mer og søk her:

– Vi ønsker å sette en dedikert ledelsesressurs direkte på anleggs- og montasjeprosessen vår og montørene våre. Vi vil ha kortere linje mellom toppledelsen og montasje. Derfor gjør vi nå en omorganisering, og ansetter en anleggsleder. Denne rollen blir viktig i vår organisasjon, derfor søker vi etter en person som har ledererfaring fra entreprenør- og anleggsbransjen. sier Arnt M. Winther.

Arnt M. Winther administrerende direktør i Lofotkraft.

–Det er også en fordel om den nye anleggslederen har kompetanse på Lean og systematisk forbedringsarbeid, for vedkommende vil få ansvaret for å lede utviklings- og forbedringsarbeidet i montasjeprosessen, forteller Winther.

Anleggssjefen rapporterer direkte til administrerende direktør og deltar i konsernets ledergruppe.

Vi søker erfarne energimontører:

Les mer og søk her:

I 2022 er Lofotkraft etter planen ferdig med de store investeringene i regionalnettet i Lofoten. Disse prosjektene er i stor grad gjennomført med innleide montører.

–Lofotkraft har i flere år leid inn en del montører både til investerings- og vedlikeholdsprosjekter. De har arbeidet med fornying av nettstasjoner, lavspenningsnett og høyspentlinjer, samt gjennomført toppbefaringer av høyspentlinjer og utbedringer etter befaringer, sier Pål Martinussen, nettsjef i Lofotkraft.

Pål Martinussen, nettsjef, Lofotkraft

 

Fram til 2022 vil Lofotkraft bygge nytt strømnett gjennom hele Lofoten. Det gamle 66 kV- nettet erstattes 132kV hele veien fra Kvitfossen til Solbjørn.

–Mye av det gamle lavspentnettet i Lofoten må også fornyes, og kravene som gjelder nå er helt andre enn da dette nettet ble bygd, forteller Martinussen. – Derfor vil investeringsplanene i distribusjonsnettet være relativt konstante over neste 20-årsperiode. Det er hensiktsmessig å kunne utføre en del slike prosjekter i egen regi, med tanke på å opprettholde kompetanse i egen montørbase og gi montørene våre utfordrende oppgaver, sier Pål Martinussen.

Kjersti Winther, HR-leder i Lofotkraft.

–Vi har gjennom flere år ansatt flere unge, dyktige energimontører sier Kjersti Winther, HR-leder i Lofotkraft. –Nå søker vi flere med erfaring, og ønsker derfor å styrke vår montørstab med flere dyktige montører – både ved avdelingskontoret på Leknes, og ved hovedkontoret i Svolvær. Vi er særlig på jakt etter personer med noen års erfaring fra bransjen og som gjerne ønsker litt ekstra ansvar i form av å være bas.