Mennesker og historier fra Lofoten

-

«Lofoten – de grønne øyene» – et samarbeidsprosjekt for elektrifisering av Lofoten

«Lofoten – de grønne øyene» – et samarbeidsprosjekt for elektrifisering av Lofoten

Denne uken lanserte Lofotkraft initiativet til «Lofoten – de grønne øyene» – et samarbeidsprosjekt som skal bidra til - og legge til rette for - elektrifisering av Lofoten. Prosjektet skal bidra til å finne kommersielt lønnsomme løsninger for de aktørene som deltar. Arnt M Winther, adm. dir i Lofotkraft, sier at Lofotkraft lanserer prosjektet fordi:

 • Lofotkraft ønsker å bidra til at også vår region utvikler løsninger som bidrar til elektrifisering av samfunnet
 • Vi tar klimautfordringer og samfunnsansvar på alvor
 • Vi bidrar til positiv utvikling og til god omdømmebygging for vår region

 Winther lanserte ElektriskeLofoten for Lofotrådet i Stamsund torsdag. Han understreket at dette er noe Lofotkraft ønsker å gjøre i samarbeid med næringslivet, politikere, kommunene og fylkeskommunen med flere.

 Hovedmålene for prosjektet er:

 • Elektrifisering og digitalisering av regionen
 • Identifisere og gi eksempler på infrastruktur og tjenester
  som kan ha nytte av elektrifisering
 • Identifisere aktuelle bransjer og bedrifter som skal/kan/ønsker å bidra til elektrifisering av samfunnet – og som ønsker og ser nytte av å ta i bruk fornybar energi
 • Utvikle forretningsmodeller som er kommersielt drivverdige
 • Kontakt med og forankring hos politikere i alle kommuner i Lofoten, og fylket
 • Finne relevante støtteordninger, Enova, FOU-midler som
  kan være til nytte for aktører/prosjekter i regionen
   

Winther lanserte – «Lofoten – de grønne øyene» for Lofotrådet.

Prosjektet skal være økonomisk lønnsomt for deltagerne. 

Fredag presenterte Siri Sund, kommunikasjons- og kundesjef i Lofotkraft, prosjektet på seminaret «Grønn energi – hva skal Lofoten satse på?» på Leknes. 

–Myndighetene har vedtatt at Norge skal bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Det vil vi i Lofotkraft bidra til, sier Siri Sund. – Vi ønsker å legge til rette for smartere løsninger for befolkningen – og for private og offentlige virksomheter.

Vi tror dette vil skape nye arbeidsplasser, og at det vil bidra til lavere utslipp av klimagasser. 

Myndighetene kommer med krav om elektrifisering, og flere sektorer er godt i gang med å bytte fra fossile til fornybare energikilder. Et eksempel er havbruksnæringen, der flere aktører allerede er godt i gang med å elektrifisere anleggene sine. Dette er økonomisk lønnsomt for den enkelte aktør, og i tillegg vil overgangen til utslippsfrie løsninger bidra til å bygge omdømme pga mindre forurensning i nærmiljøet, og bedre arbeidsmiljø for de ansatte. Et bedre klimaavtrykk vil også være et konkurransefortrinn i flere markeder, sier Sund. 

Fra venstre: Siri Sund, Lofotkraft, Matteo Chiesa, fra ARC, Universitet i Tromsø, Trond Bratberg fra Enova og Randi Leirvik, sekretær i Lofotrådet.

Prosjekt elektrifisering skal være kommersielt og økonomisk fornuftig for mange bransjer. Og vi har en unik anledning til å gjøre Lofoten til en karbonnøytral region, sier Arnt Winther. Men det vil kreve modige politikere og noen tøffe valg. Kommunene er også viktige, både som premissgivere, og fordi de er store innkjøpere av varer og tjenester og dermed kan stille krav til sine leverandører. 

– Elektrifisering er viktig både for næringsutvikling og for regionens omdømme: Framtidens turister vil legge stor vekt på verdier og bærekraft. For bedrifter innenfor reiselivet kan det bli et konkurransefortrinn at man tilbyr f.eks karbonnøytral transport; enten ved at man tar seg bedre betalt for sine tjenester enn konkurrenten med sine dieselbiler gjør, eller ved at man blir den foretrukne leverandøren blant kundene. 

– Elektrifisering må gå hånd i hanske med digitalisering, forteller Winther. – Elektrifisering vil føre til økt behov for strøm og infrastruktur for strøm. Da trenger vi også smarte, digitale styringssystemer. 

– Et eksempel er Hurtigruta, som om ganske kort tid vil etterspørre landstrøm til alle sine skip. Hvis ikke vi kan levere det, risikerer vi at Hurtigruta får kortere liggetid i Lofoten, og i stedet seiler raskt videre til havner med bedre utbygd kapasitet.

I framtida vil vi se elektriske ferger. EL-biler vil dominere Lofoten. Avinor har lagt fram ambisjonen om at innenlands flytrafikk skal bli elektrisk innen 2040. Krav om elektrifisering av fiskeflåten er noe man også kan forvente kommer i framtiden.   

– Lofotkraft er godt beredt for elektrifisering av vår region. Høyhastighets stamfibernett er ferdig utbygd i Lofoten. Og vi bygger nå nytt regionalnett strømnett helt fram til Mølnarodden. Det nye hovednettet, som blir ferdig i 2021, er dimensjonert for den utviklingen vi forventer når det gjelder elektrifisering, sier Winther.