Mennesker og historier fra Lofoten

-

Lofotkraft investerer nye 300 millioner kroner for å sikre strøm og bredbånd i Lofoten.

Lofotkraft investerer nye 300 millioner kroner for å sikre strøm og bredbånd i Lofoten.

- Vårt oppdrag står mer klart for oss enn noen gang, forteller Arnt M. Winther, administrerende direktør  i Lofotkraft AS, nemlig:  å trygge hverdagen og å investere i framtida for innbyggerne og næringslivet i Lofoten. Derfor fortsetter vi i 2017 vårt store investeringsløft. 

– Investeringsplanene er omfattende, og det legges opp til et høyt ambisjonsnivå, sier WintherVi vil i løpet av 2017 ferdigstille ny regionalnettlinje mellom Kleppstad og Fygle, samt oppgradere trafostasjonen på Kleppstad. Vi bygger ny trafostasjon i Kvitfossen sammen med Statnett, som har overtatt hele Lofotringen. 

 

Konsernet følger nå sin plan om fornying og oppgradering av elektrisitetsnettet, kraftproduksjon og utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten.

 – Det vil også i løpet av 2017 bli oppstart i montasje av smarte strømmålere med toveiskommunikasjon. Det er satt av vel 29 mill kr til dette. 

300 mill.

Konsernstyret i Lofotkraft har vedtatt totalt investeringer for i underkant av 300 millioner kroner for 2017 (inkludert 19 mill. som er forskuttert i desember 2016 for nye sjøkabler over Gimsøystraumen). For de ulike selskapene i konsernet fordeler disse seg slik:

  • Lofotkraft AS (nettselskapet) 286 mill., som for det meste utgjør rehabilitering av linjenettet i ulike deler av Lofoten
  • Lofotkraft Produksjon AS 5,7 mill.
  • Lofotkraft Bredbånd AS, 15,3 mill. til videre utbygging og oppgradering av fiber bredbånd i Lofoten

Nettleien

– Vi i Lofotkraft selger ikke strøm. Det er vi som bygger og drifter strømnettet. I og med at vi eies av de seks Lofot-kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst, jobber vi på direkte oppdrag for innbyggerne i Lofoten. Det betyr at vi til enhver tid må gjøre det som er riktige for våre eiere. Strømnettet i Lofoten er mange steder nedslitt. Vi lever i en tid med ekstremvær. Framtida vil by på mer og sterkere vind. Da må vi gjøre, som vi alltid har gjort, bygge for framtida.

– Oppgradering og drift av strømnettet er kostbart. Nettleien øker nå for en gjennomsnitts husholdningskunde med 300 kroner i året, sier Winther. Økningen i nettleien skyldes også at Lofoten ikke kommer med på utjevningsordningen i statsbudsjettet. I tillegg har Regjeringen besluttet å øke forbruksavgiften med 0,32 øre kW/h fra 1. januar 2017. Dette utgjør for en for en husholdningskunde med et årsforbruk på 20 000 kWh, 64 kr pr år.

2017 blir toppåret for investeringer for Lofotkraft. Det betyr at investeringene i regional- og distribusjonsnettet vil gå noe ned de kommende årene.

Bygger for framtida

 – Vi lever i en landsdel med stor verdiskaping og mange naturgitte muligheter. Fiskeri og havbruk går så det suser. Turistene strømmer til oss fra hele verden. Nye og flere folk og næringer etablerer seg nå i Lofoten. Det lover godt for framtida her, forteller Winther.  Men det betyr også at vårt oppdrag blir viktigere, for flere. Folk forventer sikker strøm – uansett. Derfor jobber vi hver dag med det. Folk i Lofoten skal være sikre på at disse hundrevis av millionene er gode investeringer for fellesskapet og framtida, forteller Arnt M. Winther, administrerende direktør i Lofotkraft AS.

 

Se pressemeldingen om investeringsbeslutningen her