Mennesker og historier fra Lofoten

-

Lofotkraft i full beredskap: Flere tiltak for å skjerme kritisk viktig personell, og redusere risiko for smitte.

Lofotkraft i full beredskap: Flere tiltak for å skjerme kritisk viktig personell, og redusere risiko for smitte.

–Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Lofoten, derfor har vi nå iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde trygg kraftforsyning i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen, og for andre funksjoner som Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har definert som kritiske, sier administrerende direktør Arnt M Winther i Lofotkraft.

Sykehus, legekontorer og andre beredskapsfunksjoner er avhengige av sikker strømforsyning for å kunne behandle pasienter. Strøm er også viktig for å opprettholde kommunikasjon, lys og varme for de mange som nå må være hjemme i karantene eller jobbe hjemmefra.

–Høy leveringssikkerhet forutsetter at vi til enhver tid har ansatte på driftssentralen, og montører som kan rykke ut og rette feil – for eksempel hvis uvær slår ut strømnettet. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å skjerme kritisk viktig personell, og redusere risiko for smitte, fortsetter Winther.

Blant disse tiltakene er:

  • direkte oppmøte for våre montører
  • kundesenteret er stengt for fysisk oppmøte fra kunder
  • alle «fysiske» møter med eksterne er avlyst
  • ytterligere innskjerpet adgangskontroll til alle Lofotkraft sine anlegg
  • alle interne møter kjøres via digitale kanaler for å unngå å samle mange ansatte på ett sted
  • hjemmekontor innføres for alle ansatte som har mulighet for å jobbe hjemmefra
  • ha oversikt over ansatte som har behov for å sende egne barn i barnehage/på skole
  • alle tjenestereiser, både innenlands og utenlands, opphører
  • ansatte er bedt om å vurdere private reiser nøye, og avklare slike reiser med beredskapsledelsen
  • tilsyn i privatboliger og annen nærkontakt med kunder er innstilt. I de tilfellene vi må rykke ut på kundeoppdrag, er våre montører pålagt å forholde seg til smittevernstiltak. I slike tilfeller ber vi også kunden respektere anbefalte forholdsregler fra helsemyndighetene, blant annet når det gjelder avstand.

 

– Som nettselskap er Lofotkraft vant til å håndtere beredskapssituasjoner. Vi har et godt samarbeid med andre nettselskap i regionene, slik at vi kan bistå hverandre med personell og utstyr ved behov. Vi har også tett dialog med de regionale beredskapsorganisasjonene i NVE og hos Fylkesmannen, forklarer Arnt Winther.