Mennesker og historier fra Lofoten

-

–Lofotkraft har et viktig samfunnsoppdrag. Vi er stolte av å være med på det

–Lofotkraft har et viktig samfunnsoppdrag.  Vi er stolte av å være med på det

–Lofotkraft har et viktig samfunnsoppdrag. Vi er stolte av å være med på det. Sier Sverre Hov, daglig leder Nord-Norsk Elektro AS.

–Lofotkraft har et viktig samfunnsoppdrag, sier Sverre Hov, daglig leder i Nord-Norsk Elektro AS. –Vi er stolte av å være med på det, og det er meningsfylt for oss å bidra til at innbyggerne og næringslivet i Lofoten får trygg og pålitelig strøm.

–Strømnettet i Lofoten var nedslitt – og ikke dimensjonert for framtidige strømforbruk, sier Lofotkraft-direktør Arnt M. Winther. Derfor oppgraderer vi strømnettet fra Kvitfossen i Vågan, gjennom Vestvågøy, til Solbjørn i Flakstad.

Når utbyggingen er ferdig i 2022, vil Lofotkraft ha investert mer enn 1 milliard i det nye strømnettet.

Nord-Norsk Elektro er en av flere selskaper som nå jobber på oppdrag for Lofotkraft.

–Nå har vi flere oppdrag. Vi bygger ny lavspentlinje i Reinefjorden, og diverse høyspent- og lavspentlinjer i Svolvær-området, sier Sverre Hov.

Utbedring av strømnettet i hele Lofoten gir ikke bare tryggere strømforsyning for folket og næringslivet i Lofoten. Mange leverandører får oppdrag, som skaper arbeidsplasser og verdiskaping i lokalsamfunnet.

– Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Lofoten. Det er et nødvendig, krevende, kostbart og langsiktig arbeid vi nå står midt oppe i, sier Arnt M. Winther.

Nord-Norsk Elektro har økt bemanningen fra tre til 14 ansatte på tre år. Nord-Norsk Elektro har også leid ut en montør til Kraftmontasje, som bygger deler den nye 132 kV-linja mellom Kvitfossen og Solbjørn for Lofotkraft.

–Vi er 14 ansatte, og tre av dem er fra Lofoten. Vi har hovedsakelig ansatte fra Nord-Norge.

Vi satser på unge folk som har vilje til stå på, og som ønsker å bidra til å fornye og utvikle kraftnettet i Nord-Norge, sier Sverre Hov.

Nord-Norsk Elektro har flere satsingsområder, og de har kontrakter innenfor kraftentreprenørtjenester, vei og gatebelysning i Nord-Norge.

–Vi bygger linjer, vi river gamle linjer, og vi jobber med alt fra nye høyspentlinjer, lavspentlinjer, nettstasjoner til kabelanlegg, forteller Sverre Hov.

Nord-Norsk Elektro har jobbet for Lofotkraft siden 2012 – og har også montert mange skap med utstyr for innsamling av data fra de nye AMS-målerne.

Sammenliknet med mange andre nettselskaper er Lofotkraft tidlig ute med total fornyelse av strømnettet.

–Vi er i en spennende bransje. Det er mye som skjer. Det er mange kraftlinjer som skal bygges og rehabiliteres i hele Norge i årene som kommer, sier Hov.

–Våre folk jobber i turnus. Det betyr at vi kan jobbe effektivt, og mye i perioder. Det er en fordel både for oss og for våre kunder.

Det siste året har Nord-Norsk Elektro fjernet gamle strømlinjer i Olderfjorden, på Gimsøy og i Reinefjorden.

–Jeg er veldig stolt av arbeidet våre folk gjør i Lofoten. Det er til tider et krevende og tungt arbeid. Lofoten er veldig værutsatt, og det vi bygger skal stå i mange generasjoner. Vi må gjøre en skikkelig jobb, sier Hov.

–Vi har mange unge folk som er glad i å jobbe og å reise. De ønsker også å lære, og komme seg opp og fram.

–Strøm er kritisk viktig infrastruktur for folk og næring, sier Hov, og legger til at akkurat det gjør oppdragene ekstra meningsfulle. Hele samfunnet er jo avhengig av stabil og sikker strøm.

Lofoten er i vekst både innen for fiskeri, havbruk og turisme. Utbygging av ny og sikker infrastruktur som strøm er et viktig bidrag til utviklingen i region.

–Med denne utbyggingen av strømnett er Lofoten klar for elektrifiseringen som vil komme i flere bransjer, sier Winther i Lofotkraft.

Høyere og kraftigere master

 Framtidas ekstremvær gir strengere krav og høyre kostander.

–Framtida vil by på mer vær, kraftig nedbør og sterkere vind. Da må vi gjøre, som vi alltid har gjort, bygge for framtida, sier Arnt M. Winther. Det nye strømnettet skal vare i minst 50 år.

–Skal vi ha en stabil tilgang på strøm, som gjør bosetting og næringsutvikling mulig, er vi tvunget til å fornye strømnettet i tråd med dagens krav og standarder, sier Pål Martinussen, nettsjef i Lofotkraft. Før var det slik at vi måtte beregne is på trådene og vind hver for seg. Nå må vi bygge slik at nettet skal tåle maksimal vindlast samtidig med ising, og derfor vil alle nye linjer ha mye kraftigere tømmer enn de gamle linjene våre.

Sverre Hov, daglig leder Nord-Norsk Elektro, ser at firmaet hans bygger viktig kompetanse med oppdragene i Lofoten.

–Når vi har lært oss å bygge kraftledninger i Lofoten, med Lofotens utfordringer med vær og vind, så holder det i resten av landet også, avslutter Sverre Hov, daglig leder Nord-Norsk Elektro AS.