Mennesker og historier fra Lofoten

-

Lofotkraft gjør nå store investeringer i strømnettet: –Dette prosjektet viser at Lofotkraft tar sitt ansvar alvorlig.

Lofotkraft gjør nå store investeringer i strømnettet: –Dette prosjektet viser at Lofotkraft tar sitt ansvar alvorlig.

–Dette prosjektet viser at Lofotkraft tar sitt ansvar alvorlig, sier prosjektleder Eivind Nyheim i Kraftmontasje AS.

Fram til 2022 investerer Lofotkraft mer enn 1 milliard kroner i oppgradering av strømnettet i hele Lofoten. Det betyr stor aktivitet, lokale ringvirkninger og flere leverandører som bidrar til å sikre strømforsyningen.

Kraftmontasje AS har et av de største oppdragene, som går helt fram til høsten 2022.

–Hoveddelen av vårt oppdrag består i nybygging av tre nye 132kV-luftledninger gjennom hele Lofoten fra Svolvær til Solbjørn, forteller prosjektleder Eivind Nyheim i Kraftmontasje AS.

–Totalt blir det ca. 55 km med ny linje. Alle mastene er trestolper med ståltravers, bortsett over Skakktindskaret der skal det monteres tre stålmaster på betongfundament. I tillegg skal det bygges om noen mindre parti med 22kV luftlinje.

–Bygging av ny høyspentlinje betyr også rivning av gamle linjer?

–Ja, det skal demonteres 125 km med gammel 66kV luftlinje, og det skal legges ca. 3 km med 132kv kabel i bakken, forteller Nyheim.

Som netteier er det Lofotkraft sitt ansvar å sikre en god og stabil strømforsyning i Lofoten.

–Dette prosjektet viser at Lofotkraft tar sitt ansvar alvorlig. Lofotkraft gjør store investeringer i nettet. De nye linjene vi er med å bygge vil gi hele Lofoten et godt nett – og vil sikre en stabil strømforsyning i mange år fremover, sier Nyheim.

–Hva gjør Kraftmontasje for Lofotkraft?

–Vårt arbeid spenner fra innhenting av pris og innkjøp av materiell til montasje i felt. Vi kjøper inn materiell etter tegninger og beskrivelser gitt av Lofotkraft. Dette materiellet kvalitetskontrolleres på fabrikk hos leverandørene før forsendelse, forteller Nyheim.

–For eksempel skal det kjøpes inn og monteres ca. 950 trestolper fra Finland. Hver enkelt stolpe inspiseres i Finland av oss, før de sendes med bil til Lofoten. Hele leveransen er ca. 40 lastebillass med stolper. Slike leveranser krever mye lagerplass langs traséen, før de blir transport ut i linje med helikopter, forteller Nyheim og legger til at arbeidet starter med befaring av linjetrasé og planlegging av arbeidet.

–Hvor det skal bygges, og i hvilken rekkefølge, krever mye logistikk og god planlegging. Dette må koordineres med eget mannskap, underentreprenører, leveranser av materiell, samt eventuelle restriksjoner vedrørende miljø og dyreliv, sier Nyheim.

Kraftmontasje AS, som har hovedkontor på Vestnes i Romsdal, har 75 ansatte – 15 på kontoret og 60 ute i felt. Virksomheten driver med bygging, vedlikehold og rehabilitering av store og små infrastruktur anlegg i – både veg, bane og i elektrisitetsnett. Prosjektet for Lofotkraft engasjerer ca. 15 personer, som jobber i rotasjon på to skift. Etter 10 år som en del av det svenske One Nordic konsernet (som også gjorde oppdrag for Lofotkraft) ble Kraftmontasje AS tidligere i år kjøpt av en eierkonstellasjon bestående av ca. 50 ansatte, entreprenører og investorer.

– For Lofotkraft utfører vi i Kraftmontasje selv montasje av stål og materiell i mastene, samt komplett montasje av linjer, forteller Nyheim, og legger til at det leies inn underentreprenører som utfører montasje av trestolper på dette prosjektet.

Lofotkrafts store utbygging, og engasjement av leverandører som Kraftmontasje, gir lokale ringvirkninger i Lofoten.

–Vi kjøper mange lokale tjenester, og vi kjøper mat, overnatting, transport og drivstoff. Vi engasjerer også flere lokale virksomheter som en del av vår leveranse til Lofotkraft. Dette skaper arbeidsplasser, forteller Nyheim.

–Vi arbeider hele året, sommer som vinter. Været kan hindre enkelte operasjoner, men stort sett jobbes det i all slags vær, sier Nyheim.

–Dere jobber ofte i vanskelig terreng, langt fra vei?

–Vi har erfarne mannskaper og gode maskiner, så det går bra. Noen plasser blir det etablert brakkerigg i linjetrasé på fjellet, slik at mannskapet ikke er avhengig av helikopter eller lang transporttid til arbeidssted. Dette gjelder spesielt linjen mellom Kvitfossen og Svolvær, som stort sett går inne på fjellet, langt fra vei, sier Nyheim.

 –Spesielle utfordringer med dette oppdraget?

–Flere plasser bygges ny linje i eksisterende linjetrasé. Dette gjør at vi må planlegge og utføre arbeidet med minst mulig «nedetid» for linjen som demonteres. Når vi demonterer eksisterende linje og frem til den nye er ferdig bygd, har Lofotkraft en linje mindre for strømforsyning. Dette gjør Lofotkraft litt mer sårbar, og Lofotkraft stiller derfor strenge krav til oss om å planlegge og utføre slike operasjoner mest mulig effektivt. I tillegg må vi utføre en rekke tiltak slik at linjen raskest mulig kan kobles inn om det skulle bli feil på de andre forsyningslinjene.

–Lofotkraft er en dyktig og profesjonell byggherre, som de siste årene har utført flere tyngre linjeprosjekt. Lofotkraft har et stort fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet), noe som også stiller høye krav til oss som entreprenør, sier Nyheim.

– Lofotkraft sikrer også kvaliteten på vårt arbeid. Kontroller blir utført fortløpende etter hvert som vi bygger, sier Nyheim, og beskriver Lofotkraft som løsningsorienterte og engasjerte, noe som gir godt grunnlag for å gjennomføre et bra prosjekt.

Kraftmontasje hadde sitt første oppdrag for Lofotkraft på Gimsøy i 2011/12. Da ble det bygd en ny 22kV luftledning, samt lagt høyspentkabel i bakken.

–Vi var også med å bygge en 65 km lang 132kV linje mellom Kanstadbotn og Kvitfossen i 2013/15, sier prosjektleder Eivind Nyheim.

Det betyr at Kraftmontasje AS kan vise til mer enn 10 års arbeid i Lofoten når den når den nye høyspentlinja står ferdig i 2022.