Mennesker og historier fra Lofoten

-

–Lofotkraft er en viktig, men også krevende kunde.

–Lofotkraft er en viktig, men også krevende kunde.

–Lofotkraft er en viktig, men også krevende kunde, sier Hans Olav Abrahamsen i Rasmussen Anlegg.

–De siste årene har det vært en god utvikling her i Lofoten. Akkurat nå forsterker Lofotkraft strømnettet. De bygger ny hovedlinje gjennom hele Lofoten. For oss er dette spennende å være med på. Vi er på mange måter med på å bygge Lofoten, for framtida. Strøm er kritisk viktig infrastruktur både for folk og næringslivet, sier Abrahamsen. Han begynte som maskinfører i Rasmussen Anlegg i 1980. Idag er han driftsleder.

Hans Olav Abrahamsen, driftsleder i Rasmussen Anlegg.

Fram til 2022 skal Lofotkraft forsterke strømnettet, som skal holde i minst 50 år og tåle ekstremvær med mye vind, snø og is. I tillegg utvides nettet fordi strømforbruket i Lofoten øker.

 –Som privatperson lurte nok jeg, som mange andre, på hvorfor nettleien måtte være så høy. –Men når du jobber så tett med Lofotkraft, og ser hvor nedslitt mye av nettet er, og ikke minst hva som kreves når de bygger nytt, skjønner man at det koster, sier Hans Olav Abrahamsen.

 

–Lofotkraft er en krevende oppdragsgiver, sier Abrahamsen. De  jobber under strenge forskrifter og lover. Det må selvfølgelig vi som underleverandør også gjøre. Det handler om HMS, vi må har sertifikater i orden, ansatte må gjennomføre kurs, vi må alltid ha nok og riktig utstyrt og maskiner –  for at vi skal være leveringsdyktige.

–Ofte kommer Lofotkraft på uanmeldte kontroller for å sjekke at vi jobber etter og etterlever gjeldene krav og forskrifter. Det kan for eksempel være at vi graver grøftene dype nok, bruker riktig og nok omfyllingsmasse før kabler skal legges.

–Dersom vi ikke gjør dette riktig, kan det  være farlig, det er tross alt strøm vi jobber med, og det kan bli dyrt dersom vi ikke gjør jobben riktig.

– Jeg synes dette med med kostnader er spesielt viktig med Lofotkraft, fordi det er innbyggerne i Lofoten, som via nettleien, betaler for deler av denne utbyggingen.

Når det nye nettet står ferdig 2022 har Lofotkraft investert mer enn 1 milliard i forbedret strømforsyning. 

–Hva er grunnen til at dere får oppdrag fra Lofotkraft?

–Vi har i mange år sakte med sikkert bygget oss opp. Både med folk og maskinpark.

Nøkkelen er nok først og fremst god og stabil arbeidskraft. Vi har flinke, lokale folk, i fast jobb. Som firma bygger vi også erfaring og kompetanse. Vi blir kapable for større oppdrag.

–Hva betyr disse oppdragene for Rasmussen Anlegg?

–Oppdragene sikrer oss oppdrag hele året. Det betyr at vi får beholde flinke arbeidsfolk, kan ha rett type utstyr og maskiner. De ansatte får faste, forutsigbare jobber, de etablere seg, bygger eller kjøper boliger, handler i lokale butikker –  og betaler skatt, slik gir disse oppdragene ringvirkninger og verdiskapning, sier Hans Olav Abrahamsen.

–Anleggsbransjen går i bølger. Følger de økonomiske svingningene i samfunnet. Mange oppdrag er også avhengig av årstidene. Lofotkraft er en bra kunde også fordi de jobber absolutt hele året, sier Hans Olav Abrahamsen. –Mange andre oppdrag må gjøres før vinteren kommer. Lofotkraft gir oss forutsigbarhet for hele året. Men ofte må vi endre planene, fordi Lofotkraft, enten vil framskynde, eller vil utsette oppdrag. Det kan være været, eller andre leverandører, som er grunnen til at vi må være fleksible. Fleksibilitet er en viktig del av vår leveranse, sier Hans Olav Abrahamsen.

Oppsving i Lofoten.

–Vi  lever i  en spennende tid for vår regionen, sier Abrahamsen. Lofoten er ikke rammet av krisa, sånn som andre steder i Norge, der olja har vært fundamentet. Her er det vekst, befolkningsøkning og verdiskapning. Det satses, fiskeriene går godt, turistene står for mye positivt – og det bygges hus, boliger, hytter og rorbuer. Det betyr arbeid for oss i anleggsbransjen. I tillegg ligger ny transportplan, med utbedring av veinettet i Lofoten på bordet. Alle vet at det må skje noe der. Det vil gi bedre veier, bedre infrastruktur, for befolkningen, turister og næringer – og forhåpentligvis oppdrag for oss og andre lokale leverandører.

Rasmussen Anlegg begynte som et anleggsfirma i Flakstad. Jobbet lokalt med brøyting og graving. På 80tallet fikk de oppdrag for Lofotkraft, først lokalt i Flakstad. Nå har Rasmussen Anlegg over 30 ansatte og dekker hele Lofoten.

–Da vi fikk ny kontrakt med Lofotkraft utvidet vi med 8-10 nye ansatte, og åpnet avdeling  i Svolvær. For å klare oppdragene i Vågan, måtte vi ha folk, som jobber og bor i Vågan – og også ha nok utstyr plassert der, forteller Abrahamsen.