Mennesker og historier fra Lofoten

-

Lofotkraft bygger ny høyspentlinje inn til Henningsvær.

Se film! Les mer: –Når den nye strømlinja til Henningsvær er ferdig i første halvdel av 2019, vil kapasiteten inn til «værret» bli nesten doblet i forhold til nåværende linje, sier Tor Johnsen, montasjesjef i Lofotkraft.

Den nåværende linja, som ble bygget på 1950-tallet, er nedslitt.

–Linja starter i Rørvika, blir 5516 meter – og det skal reises 106 stolper. Vi legger også ny sjøkabel mellom Festvåg og Finnholmen.Ny linje bygges etter dagens standard, som krever større master – og tett anlegg, dvs. belagt linje som minsker slitasje fra vær og vind, sier Johnsen.

Siden 2008 har Lofotkraft gjort store oppdateringer i strømnettet i hele Lofoten. I 2022 står den nye høyspentlinja gjennom hele Lofoten ferdig. Dette arbeidet er i mange tilfeller satt ut til eksterne leverandører.

Lofotkraft, og folk i Lofoten, merker at antallet feil i strømnettet har gått betydelig ned de siste årene.

–Våre montører retter feil og driver med vedlikehold av det eksisterende nettet. Færre feil i strømnettet gjør at vi også kan la våre dyktige montører bygge nye linjer, som Henningsværlinja, forteller Johnsen.

–På den nye linja skal John Kildal & Sønner reise stolpene, og så skal våre montører gjøre alt arbeidet med å koble til strømmen. De skal strekke linjer, montere traverser, isolatorer og faseline, forteller Tor Johnsen.

 Det er for tiden stor aktivitet og optimisme i Henningsvær. Det bygges flere boliger og overnattingsplasser, og turistene og innbyggere i Lofoten strømmer til.

Lofotkraft skal også oppgradere strømnettet i selve Henningsvær fra 11 kilovolt til 22 kilovolt.

–Å bygge nye høyspentlinje til Henningsvær er et utfordrende arbeid, ikke bare fordi terrenget er krevende, men også fordi folk i Henningsvær skal ha strøm under hele byggeperioden. For å begrense behovet for strømutkoblinger, er det planlagt at noe av montasjen skal skje som «arbeid under spenning» (AUS). Det vil si at strømmen til kundene ikke behøver å kobles ut, forteller Johnsen.

I byggeperioden vil det likevel bli noen planlagte utkoblinger av strømmen. Lofotkraft vil i god tid varsle innbyggerne og næringslivet om disse.