Mennesker og historier fra Lofoten

-

Lofotkraft Bredbånd hjalp Telenor på nett.

Lofotkraft Bredbånd hjalp Telenor på nett.

To ganger på kort tid opplevde folk i Vest-Lofoten, Værøy og Røst å være uten internett og mobildekning. Årsak: Brudd på Telenors fiberkabel ved Napp og ved Fredvang. Her er hva som skjedde - og historien om hvordan Lofotkraft Bredbånd hjalp Telenor på nett.

–26.12.2016 kl. 17:32 oppstår det ett brudd i fiberkabelen over Nappstraumen i Lofoten. Det førte til brudd for det meste av Telenor mobil, bredbånd og telefonikunder i kommunene Røst, Værøy, Flakstad og Moskenes, forteller Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor.

–Foreløpig analyse indikerer at det er slitasjeskade på kabelen. Det er sannsynlig at dette har skjedd i etterkant av at et anker eller annet redskap har trukket kabelen ut av posisjon slik at den er blitt liggende på en uheldig måte på havbunnen. Kablene er tatt inn for grundig analyse, sier Amundsen.

Det andre tilfellet, 10.januar, skyldes brudd på fiberkabel ved Fredvang.

–Telenor ringte meg i etterkant av begge bruddene, sier Ole Kristian Mellingsæther, leder fibernett Lofotkraft Bredbånd (foto øverst). –Spørsmålet deres var i begge tilfellene: Kan dere hjelpe oss med en tilleggsforbindelse, slik at vi får sentralene og nettet opp igjen? –Når jeg sier tilleggsforbindelse er det utover en eksisterende fiber-swop-avtale vi har med Telenor i dag. Den går ut på at vi til enhver tid har ledige fibertråder i hverandres nett som den andre part kan bruke dersom det blir brudd på en kabel. Dersom det for eksempel oppstår feil eller brudd på våre kabler/forbindelser benytter vi oss av fibrene i deres kabel, og omvendt, inntil feil er utbedret.

Telenors sjøkabel som gikk mellom Horn-Napp. Her fotografert på land på Horn et par uker etter bruddet. Foto: LKB.

–I begge disse feil-tilfellene var det ikke mulig for Telenor å benytte seg av de fibrene de har tilgang til i Lofotkraft Bredbånds fibernett. Årsakene ligger nok i at de ikke disponerer fibrene våre til samtlige av sine sentral-lokasjoner, da vi har ulike traséer, og at fibrene de allerede har, var i bruk til andre forbindelser.

–Alternativet deres var å vente på kabelbåt hadde reparert kabelen, eventuelt hentet og lagt ut ny kabel, med påfølgende nedetid i mange dager. Været var ikke så veldig bra ved første brudd så det hadde nok tatt mange dager ekstra før de hadde fått opp nettet sitt igjen.

–I begge tilfellene fikk jeg sjekket mulighetene ved hjelp av kart og dokumentasjons-systemene våre om det var mulig å hjelpe Telenor med ekstra fibrer. Det var det. Vi laget en innkoblings -og skjøteplan. Telenor rekvirerte entreprenør (Relacom) som dro nye kabler mellom Lofotkraft bredbånds og Telenors lokasjoner, de skjøtet om og koblet fibrene utifra dokumentasjon fra oss – og koblet til slutt om internt i Telenors systemer. Etter dette fikk Telenor linkene sine opp igjen.

Snart blir alt mye bedre.

–Dagens fiber til Lofoten kommer inn østfra. Nå er det også lagt ny fiberkabel fra Bodø til Røst. Denne skal kobles på eksisterende fiber fra Røst, via Værøy inn til Vest-Lofoten, sier Espen Thorvaldsen, leder i Lofotkraft Bredbånd.

–Det betyr flere fiberveier inn til Lofoten. Det blir fiber i en slags sirkel. Ved brudd betyr det at signaler kan sendes fra begge sider.

Espen Thorvaldsen, leder Lofotkraft Bredbånd

 

 

 

 

 

 

Den nye fiberkabelen, med nødvendige overføringssystemer er forventet klar innen utgangen av mai 2017.

–Når ny fiber med nødvendige overføringssystemer er klar, vil prosjektet Forsterket EKOM kunne implementeres, sier Amundsen i Telenor. – Dette innebærer at seks basestasjoner i kommunene Røst, Værøy, Moskenes og Flakstad får redundant transmisjon, dvs at trafikken rutes om automatisk dersom det skulle oppstå et brudd i nettet.

I tillegg gir den nye infrastrukturen en alternativ vei ut fra Lofoten med mulighet til å etablere redundante løsninger, som sikrer trafikken selv om det skulle oppstå en feil f.eks i form av brudd på en fiberkabel. Det gir også mulighet for rask manuell omlegging og gjenoppretting av trafikk – man trenger ikke å vente på at en kabel må repareres/skiftes ut når et kabelbrudd evt oppstår. Samlet forventes disse tiltakene å gi en betydelig forbedring i oppetid for telecom-tjenestene i Lofoten, forteller Amundsen.

–Vi gjorde et strategisk valg da vi 2006 bestemte oss for å dekke Lofoten med høyhastighets fiber, sier Arnt M. Winther, direktør i Lofotkraft.  –Mange så ikke behovet for rask internettforbindelse da. Nå ser vi at tilgang til sikker og rask bredbånd er spesielt viktig for bedrifter, men også private krever mer, raskere nett – og det går rett inn i Lofotkrafts samfunnsansvar, nemlig å sikre befolkningen kritisk infrastruktur som strøm og Internett. 

Bruddene i romjula og i januar er også tydelige bevis på at mobilnettet er avhengig av fiber. Kvaliteten på 4g og 5g er nemlig avhengig av hvor nær basestasjonen står et fiberpunkt.

–Hvordan er beredskapssystemet til Lofotkraft bredbånd?

–Vi har overvåkningssystem som genererer alarm dersom det blir brudd på kabel, feil på elektronisk utstyr og andre kritiske komponenter som gjør at vi raskt kan oppdage feil og rette feil, slik at kunder får den leveransen de betaler for, sier Thorvaldsen i Lofotkraft Bredbånd. –Kundene våre forventer generelt at det er lite nedetid på leveransen fra oss og gir oss stort sett umiddelbar respons dersom det ikke er tilfelle.

-Hvordan oppstår feil?

–Defekte hjemmesentraler er ofte årsaken til feil, det kan også være brudd på nærliggende fiber som kan være gravd over av en entreprenør, sier Ole Kristian Mellingsæther. –Dette er feil som vi i de fleste tilfeller løser i løpet av en til to dager. Ved feil på leveranse til bedrifter, blir denne prioritert umiddelbart, gjerne med kveldsjobbing for montørene, til problemet er løst. Hos bedrifter er fiberbrudd i mange tilfeller kritisk da mange ikke har sekundære forbindelser til nettet og slik blir lammet fram til forbindelsen er oppe igjen.