Mennesker og historier fra Lofoten

-

–Lofotkraft Bredbånd har en veldig bra teknologi, fleksible produkter til gode priser

–Lofotkraft Bredbånd/Altibox har en veldig bra teknologi, fleksible produkter til gode priser for våre kunder og medlemmer, sier Erlend Svartsund, kontorleder og forvaltningsrådgiver for Boligbyggerlaget Nobl i Svolvær.

Nobl har 17 600 medlemmer og forvalter over 280 boligselskaper i Nordland.

– Vi er avhengige av gode samarbeidspartnere for å tilby gunstige medlemsfordeler. Lofotkraft bredbånd er en viktig samarbeidspartner for oss, sier Svartsund.

–De siste to årene har vi fått mange borettslag og sameier som kunder. De fleste nye boligselskap velger oss som den lokale fiberaktør, sier Trine Husjord, salgs- og kundekonsulent i Lofotkraft Bredbånd.

Lofotkraft Bredbånd/Altibox leverer Norges raskeste bredbånd og en innholdsrik TV-løsning.

Svartsund i Boligbyggelaget Nobl forteller at utviklingen og forventingen til raskt internett har gått veldig fort.

–Vi har medlemmer med forskjellige behov. Men de aller fleste trenger godt nett og en god TV-løsning. Unge folk forventer raskt nett med stor kapasitet. Eldre mennesker setter pris på Altibox sin innholdsrike TV-løsning.

Hjemmekontor

I koronatiden ble hjemmet arbeidsplassen for mange.

–Vi lever i en tid der mange jobber hjemmefra. Det krever raskt og stabilt nett, sier Svartsund.

Sjøsiden boligpark er et stort prosjekt i Svolvær. To blokker med 47 leiligheter og 10 rekkehus har de siste årene reist seg på Pukkholmen, som nå er i ferd med å bli en ny bydel i Svolvær.

–Her er det fiber inn i alle boenhetene, sier Kristin Emilie Nordahl, som har bodd i leiligheten i Sjøsiden Boligpark siden det var nytt.

Hun er deltidsstudent i MBA i strategi og ledelse i Bodø.

–Egentlig er det et samlingsbasert studie, men på grunn av koronaen foregår alt på nett.

Så jeg er helt avhengig raskt nett, sier Nordahl.

Allerede før byggestart hadde Sjøsiden boligpark avtale med Lofotkraft Bredbånd.

–Vi bruker nettet til å surfe. Se TV. Streame. Høre musikk. Vi styrer varme og lys via nett, og kan starte det før vi kommer hjem, sier Kristin, som sitter i styret i Sjøsiden Boligpark som kommunikasjonsansvarlig og hun styrer også hotellrommet, en leilighet som beboerne eier i felleskap og kan leie ut til gjester.

–Alle som bor her kan leie det ut når de får besøk. Det er veldig populært. Der er det også nett, forteller Kristin.

Mange nye kunder

–Vårt samfunnsoppdrag er å sikre god infrastruktur som gjør hele Lofoten til et godt sted å bo og å drive næring. Og koronapandemien, som plasserte mange på hjemmekontor og hjemmeskole, gjør ikke vårt samfunnsoppdrag mindre aktuelt og viktig, sier Husjord, og trekker fram Storøya IV borrettslag i Svolvær som et ferskt eksempel på et borettslag som nylig ble kunde av Lofotkraft Bredbånd.

–I oktober byttet de fra sitt gamle kobbernett til vårt fibernett, sier Husjord.

Lofotkraft Bredbånd har lagt fiber i Lofoten siden 2005. Før 2005 var Telenor enerådende på teleinfrastruktur i Lofoten med sin kobberkabel, som i sin tid ga det norske folk fasttelefon. Den teknologien er nå utdatert.

–Etter at Telenor gikk ut med at de skal stenge sitt kobbernett i løpet av 2022, har vi fått mange nye privat- og bedriftskunder. Internettlinjer med stor kapasitet sammenliknes nå med infrastruktur som vei, vann og strøm, sier Husjord.

Styret i Sjøsiden Boligpark er bevisst på å bruke lokale leverandører.

–Internett og TV er viktig for folk. Det er betryggende å ha en lokal leverandør som Lofotkraft Bredbånd, sier Kristin Emilie Nordahl.

  1. januar 2018 fusjonerte boligbyggelaget Lofoten BBL og Boligbyggelaget Nobl. Før fusjonen hadde begge boligbyggelagene medlemmer og forvaltet boliger i Lofoten.

 –Målet med fusjonen var å skape et bedre produkt og tilbud til våre kunder og medlemmer, og å få større økonomisk tyngde for å utvikle boliger i regionen. Vi er i tillegg bedre rigget nå til å jobbe med lokale utbyggere, og etablerte boligselskaper som i dag ikke er forvaltet av boligbyggelaget, forteller Erlend Svartsund i Boligbyggelaget Nobl.

 

Lokal leverandør

–Hvorfor er samarbeidet med Lofotkraft Bredbånd viktig for Boligbyggelaget Nobl?

–Våre kunder og medlemmer får markedsfordeler gjennom avtaler med våre partnere. Vi ser på samarbeidet mellom Lofotkraft Bredbånd og Boligbyggelaget Nobl som gunstig for alle parter. Gjennom å tilby våre forvaltede boligselskaper gode produkter, skaffer vi samtidig Lofotkraft Bredbånd nye kunder, sier Svartsund, som legger til at de har fiberbrebånd fra Lofotkraft Bredbånd/Altibox i alle nye prosjekter.

–Samtidig som vi skaffer gode produkter til kundene og medlemmene våre, ser vi på samarbeidet med Lofotkraft Bredbånd som en god mulighet til å etablere navnet Boligbyggelaget Nobl i Lofoten, sier Svartsund, som jobbet i 2 år for Boligbyggelaget Nobl i Bodø før han flyttet hjem til Svolvær for å lede Boligbyggelaget Nobl i Lofoten. Nå er de tre på kontoret i Svolvær.

–Min jobb er å bistå styrene i våre borettslag slik at de kan drifte best mulig. Vi bidrar til å sikre forsvarlig drift gjennom økonomisk, teknisk og juridisk forvaltning, slik at det blir enkelt og trygt å være styremedlem og styreleder. Vi jobber også med mange spennende lokale aktører som kan bli samarbeidspartner i fordelsprogrammet for våre medlemmer.

–Vi merker at mange setter pris på å en lokal leverandør. De to siste årene har vi hatt en formidabel øking i antallet nye kunder. Nå har vi over 7000 kunder i Lofoten. Over 500 er bedriftskunder, sier Trine Husjord, salgs- og kundekonsulent i Lofotkraft Bredbånd.