Mennesker og historier fra Lofoten

-

Lofot-Ing passer på for Lofotkraft

Lofot-Ing passer på for Lofotkraft

–Jeg synes det er ekstra flott å jobbe med et prosjekt som skal stå i overskuelig framtid, ja vi snakker vel i hvert fall om et 50 års perspektiv, sier Jossi Tommy Pettersen (50), fra Gravdal.

Han er innleid som byggherrekontakt for Lofotkraft i forbindelse med bygging av det nye regionalnettet gjennom hele Lofoten.

I mer enn ti år har Lofotkraft bygget nytt strømnett gjennom Lofoten. Hele regionalnettet – hovedforsyningen – i Lofoten bygges nytt. Nye linjer, nye kabler i bakken og i sjøen, kraftigere master og nye trafostasjoner skal sikre framtidig strømforsyning.

Lofotkraft har tre grunner til å bygge nytt nett:

  • Det gamle strømnettet var nedslitt.
  • Innbyggerne og næringslivet i Lofoten kommer til å bruke mer strøm i årene som kommer.
  • Den nye linja er konstruert for å tåle framtidens ekstremvær og dermed redusere risikoen for strømbrudd.

2021 blir et historisk år. Da står den nye hovedlinja fra Kvitfossen til Solbjørn ferdig.

–Den nye linja, som bygges nå, vil øke forsyningssikkerheten i Lofoten betraktelig. Og det er jo et stadig økende behov for strøm i husholdninger og næring, sier Pettersen.

På den store utbyggingen, som skal være ferdig i 2021, har Lofotkraft i mange år brukt flere regionale og nasjonale leverandører. På deler av prosjektet er arbeidere fra andre land i Europa innleid.

–Mitt oppdrag for Lofotkraft går i grove trekk ut på å påse at byggeherreforskriften blir fulgt med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, samt å koordinere for eventuelle sammenfallende arbeider, som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, sier Pettersen, og utdyper:

–I praksis betyr det å påse at sikkerheten for arbeidstaker er ivaretatt, kontrollere at arbeiderne er godkjent for å kunne være på en byggeplass – det vil si at de har gyldig HMS-kort fra Arbeidstilsynet – og at alle kontrakter og arbeidstillatelser hos de som jobber er i orden. Videre at arbeiderne bor greit, har god arbeidstidsordning, at de har tilstrekkelig arbeidstøy og utstyr til jobben, og at arbeidsmaskiner og kjøretøyer er godkjent.

Pettersen, som startet firma Lofot-Ing AS i 2017, går også vernerunder med de forskjellige leverandørene som jobber for Lofotkraft.

–Dette er et fint oppdrag. Siden jeg er kontorist til vanlig, er det utrolig godt å komme seg ut av og til. Akkurat nå er prosjektet i en fase der det arbeides spredt ut over hele linja.

– Lofot-Ing – fint navn på firma!

–Ja, ikke sant! Lofot-Ing uten bindestrek var opptatt. Det passer bra med en bindestrek, for jeg tenkte en dobbel betydning, sier Pettersen, som har bygningsingeniørutdannelse fra høgskolen i Narvik.

Lofot-Ing er to ansatte i firmaet, og de har flere frittstående oppdrag med forskjellige kunder i Lofoten.

Når man bygger nye strømlinjer har man mange forskrifter, lover og regler å forholde seg til.

–Det er fint å jobbe for Lofotkraft, fordi alt gjøres ordentlig. De er seriøse, sier Pettersen, som er oppvokst på Napp.

Han forteller at forretningsidéen bak Lofot-Ing AS var å ta oppdrag av mindre art, som de store konsulentselskapene ikke er interesserte i.

–Oppdraget for Lofotkraft er egentlig ganske fritt. Jeg bestemmer hvor ofte jeg drar ut. Prosjektet er organisert i et web-hotell, som gir veldig god oversikt over framdriften i prosjektet. Det er perioder da det skjer svært mye, og andre perioder da det ikke skjer så mye.

–Vårt oppdrag avsluttes ved hvert delmål. Vi har egne avtaler for byggingen av de nye trafostasjonene, og egne avtaler for bygging av det nye linjeanlegget, sier Pettersen. Han ser for seg å jobbe for Lofotkraft fram til den nye linja er åpnet, og til de gamle linjene og trafostasjonene er revet – i 2022.