Mennesker og historier fra Lofoten

-

Lofot Entreprenør på oppdrag for Lofotkraft i 40 år!

Lofot Entreprenør på oppdrag for Lofotkraft i 40 år!

Lofotkrafts visjon «Trygger hverdagen og investerer i framtiden» medfører store prosjekter som krever innleid arbeidskraft og kompetanse. Det gir oppdrag og arbeidsplasser for det lokale næringslivet. Lofot Entreprenør har utført oppdrag for Lofotkraft i 40 år!

–Det er lenge?

 –Ja, det begynner å bli en stund, sier Magnar Lorentzen, prosjektkoordinator og medeier i Lofot Entreprenør, og utdyper den lange fartstiden.

– I cirka 40 år, helt siden tiden med Odd Knedahl & Sønner, har vi arbeidet for Lofotkraft. Lofot Entreprenør AS ble etablert i 1988 etter å ha overtatt entreprenørforretningen Odd Knedahl & Sønner.

40 år tilbake var oppdragene restaurering av kraftstasjoner, fundamenter til turbinrør til kraftverket i Forsfjorden og på Eggum.

Og siden kan man si at samarbeidet med Lofotkraft har bygd på seg.

–Vi har nettopp fått oppdraget som totalentreprenør for rivning av fem eldre transformatorstasjoner, forteller Alf Lie, daglig leder, og medeier i Lofot Entreprenør.

Alle de gamle transformatorstasjonene på Fygle, Kabelvåg, Mølnosen, Trollhøgda og Kvitfossen skal rives.

–Oppstart blir nå i august, med ferdigstillelse rundt februar 2022, sier Lie.

Siden 2009 har Lofotkraft bygget ny hovedlinje gjennom hele Lofoten, fra Kvitfossen til Solbjørn. I juni sto den nye linja ferdig. Nå rives de siste gamle mastene, linjene og transformatorstasjonene.

–I sommer var vi ferdige med Lofotkrafts største og viktigste løft gjennom historien, sier Arnt M. Winther, konsernsjef i Lofotkraft.

–Dette øker selvsagt forsyningssikkerheten. Allerede nå er tallene klare: Antall strømbrudd er betydelig redusert de siste årene, sier Arnt M. Winther.

Lofotkraft har bygget seks nye transformatorstasjoner, reist 3051 tremaster, sju stålmaster, strekt 163 kilometer linje og nesten 100 km sjøkabler. I 2011 ble det også lagt nye sjøkabler ut til Værøy og Røst.

–Lofot Entreprenør AS er en lokal entreprenørbedrift som utfører større og mindre bygg- og anleggsoppdrag i og utenfor Lofotregionen, forteller Alf Lie.

Bedriften har cirka 90 fast ansatte i Vestvågøy og Vågan.

–I tillegg leier vi inn arbeidskraft etter behov, de fleste med bostedsadresse i Lofoten, forteller Lie.

–Vi utfører oppdrag innenfor boligbygg, næringsbygg og offentlige bygg, og anleggsprosjekter som inkluderer betongarbeider, fundamentering og kaier. Oppdragene gjennomføres enten som tradisjonell utførelsesentreprise, samspillentreprise eller totalentreprise. Som totalentreprenør har vi kompetanse og erfaring som spenner over hele verdikjeden, fra utvikling og prosjektering til ferdig prosjekt, sier Lie og legger til at de i  2019 åpnet en betongstasjon. Derfra leverer de betong til hele markedet i Lofoten.

​Lofot Entreprenør fikk i 2009 næringsprisen fra Vestvågøy kommune.

Tilbake til den nye linja.

–Jeg synes Lofotkraft har et meget viktig samfunnsoppdrag. Og vi er stolt over å være en del av det. De investerer penger i å sikre strømforsyningen til hele Lofoten, og det er flott at Lofotkraft lar lokale entreprenører, som oss, regne på prosjektene deres, sier Alf Lie.

Lofot Entreprenør har vært med på bygge store deler av den nye hovedlinja. Daglig leder har en lang liste som bekrefter dette.

–Når det gjelder bygging av den nye hovedlinja har vi hatt mange forskjellige oppdrag, sier Lie og ramser opp:

2010/2011: Solbjørn transformatorstasjon.

2013: Fygle transformatorstasjon.

2013: Bygde ut og om administrasjonsbygg for Lofotkraft på Fygle.

2014: Beredskapslager Storeidøya

2014/2015: Bygde nytt administrasjonsbygg for Lofotkraft i Svolvær. Engasjert av byggeier, Ellingsen Lofoten Eiendom AS.

2016 og 2020: Kleppstad transformatorstasjon (tilbygg og ombygging)

2016: Kvitfossen transformatorstasjon (nytt bygg)

2018/2019: Svolvær transformatorstasjon (nytt bygg)

–I tillegg kommer en del diverse mindre jobber i transformatorstasjoner og administrasjonsbygg over årene, forteller Lie, og legger til: –Gjennom oppdragene vi har hatt for Lofotkraft har vi opparbeidet oss en god kompetanse, spesielt på transformatorstasjoner. Vi synes det har vært veldig interessante prosjekter å være med på. Det er klart vi håper på flere oppdrag i fremtiden.

–Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Lofotkraft. De er ryddige, og vi føler vi har opparbeidet en gjensidig tillit, sier Magnar Lorentzen, som også mener at Lofotkraft viser samfunnsansvar med å ta inn lærlinger, og støtte lokale lag og foreninger, i tillegg til Lofotkraftfondet og Energistipendet.

Nettselskapet, Lofotkraft, eies av Lofotens seks kommuner og KLP (Kommunal Landspensjonskasse).

–Lofotkraft er flinke til å fortelle sin historie og informere om hva de gjør. Initiativet med nettsiden Lofotkrafta, magasinet Lofotkrafta og historiene som publiseres der, gjør at man føler et eierskap til Lofotkraft, sier Magnar Lorentzen.

 

 

RIVES: Magnar Lorentzen (t.h) og Alf Lie, begge medeier i Lofot Entreprener foran den gamle transformatorstasjonen på Fygle, som de nå har fått i oppdrag å rive.