Mennesker og historier fra Lofoten

-

Langvarig strømbrudd? Hva gjør du da?

Langvarig strømbrudd? Hva gjør du da?

Du er selv ansvarlig for dine egne behov ved langvarig strømbrudd. Her er noen tips så du er forberedt.

Vi bor i en region med mye vind, snø, ras og uvær! Lofotkraft kan aldri garantere strøm 24/7/365. Du bør alltid være forberedt på at strømmen blir borte. Hva gjør du da? 
Her er tips fra vår beredskapsfolder:
Les mer om  beredskap her.https://www.lofotkraft.no/samfunnsansvar-og-beredskap/beredskap/