Mennesker og historier fra Lofoten

-

Kystflåtens førstevalg med 714 års erfaring

Kystflåtens førstevalg med 714 års erfaring

Ballstad slip er Ballstads største arbeidsplass med 41 ansatte, med en snittalder på 43,6 år. Tilsammen har de 714 års erfaring.

Vi som jobber her har vært ansatt i snitt i 16 år, sier daglig leder Roger Abrahamsen, og tar på hjelmen på vei ut for å bli med på lagbildet foran Ballstad Slip. Han har selv vært på Ballstad Slip i 25 år.

–Hvorfor blir folk så lenge?

–Det handler om trivsel og utfordringer, sier Abrahamsen. Vi spiller på lag. Det er de som er ute og jobber, som har skoen på, som kjenner forholdene. Har vi ikke den rette kompetansen, er vi snar med å sende folk på kurs. Det skal ose trygghet hos oss.

LOFOTKRAFT trygger hverdagen  og investerer i framtiden. Vi forteller også historier fra Lofoten: Denne gang setter vi fokus på Ballstad, et godt eksempel på utviklingen i vår region.

Ballstad Slip driver reparasjonsverft, skipshandel og flåteservice.

–Alle kjenner vår visjon, sier Abrahamsen: Ballstad Slip – kystflåtens første- valg. Det gir oss en retning, det er mye å leve opp til.

Roger Abrahamsen, daglig leder

–I vår bransje, som mange andre bransjer, blir ny teknologi og ny kunnskap, mer og mer viktig. Det er mye elektronikk og dataverktøy, og feilsøking via data. En mekaniker må kunne mer enn bare å bruke skiftenøkkel. Gjennom en lang karriere er det viktig med utfordringer og stadig lære nye ting. Det er viktig for de ansatte personlig, men også for bedriften – og kundene. Kundene skal merke at vi har kunnskapen og erfaringen som er nødvendig for å løse oppdrag, raskt, sier Abrahamsen.

 

Jan Harald Wangsvik

I 1923 kom de første Wangsvik, fra Svolvær til Ballstad, for å drive slip og mekanisk verksted. Året er 1973: Han gikk i Oslo i trafikk og støv. Han savnet Lofoten, luften og havet, da faren spurte: –Vil du komme hjem? Vil du ta over?
Jan Harald var 25 år, hadde økonomisk gymnas og jobbet med regnskap i hovedstaden, da han som tredje generasjon kom hjem og tok over slipen.
–Det var bare å hoppe i det, forteller Wangsvik. Jeg hadde jo ingen er- faring, men det var så mange dyktige fagfolk som jobbet her, så det var ikke noe problem.

Han var daglig leder i 25 år. Nå er han pensjonist og deleier i slipen. –Vi har alltid fornyet oss. Bygget og investert i takt med krav og økonomisk evne, sier Wangsvik. Det var et stort løft da vi fikk ny moderne slip i 1988, og ny hall i 1991. Utdyping av havna i 2004 var også viktig. Nå håper vi på ytterligere utdyping av havna. Båtene blir større og større, da må havna bli dypere også.

Rachel Aksmo er 33 år og har jobbet som sveiser på Ballstad Slip siden hun var 21.

Rakel Aksmo, sveiser

Rakel Aksmo, sveiser

–Jeg falt for sveising da jeg gikk på videregående i Svolvær. Jeg var utplassert på Ballstad Slip – og etter skolen fikk jeg jobb.
Som eneste jente på slipen har hun lært seg tonen.
–Du må tåle mannfolk-humor, det gjør jeg, og jeg tar igjen, ler Rachel.
På vei bort for å hjelpe en av gutta med sliping, sier hun:
–Det er et veldig godt miljø her. Mange tror dette er en tøff jobb, jeg tror det er tøffere både fysisk og psykisk å være sykepleier eller hjelpepleier.

Ballstad ligger midt i den mest fiskeritunge delen av Norge. Det er også grunnlaget for virksomheten.
–Kystfiskeflåten utgjør 70-80 % av våre kunder, sier Roger Abrahamsen. Vi har kunder fra langt nede på Vestlandet og helt opp til finnmarkskysten. De fleste er 10 – 35 meter store båter. 75 % av kundene våre er lokalbåter fra Lofoten.

På en tur rundt i verkstedhallen, inn til sveiserne og mekanikerne, er det noen ord som dukker opp, som beskriver synet av arbeidet: Nøye. Ordentlig. Skikkelig. Håndverk. Mekaniker John-Egil Nilsen står med hånden inn i en båt. Han skal dreie en ny propellhylse på en fiskebåt.
–Det er ikke en som dag er lik. Stadige nye utfordringer, nye oppgaver som skal løses, sier Nilsen som har vært ansatt på Ballstad Slip i 31 år.

John-Egil Nilsen, mekaniker


Neste år feirer Ballstad Slip 100 år.

–Vi planlegger for 100 år til! Vi ser nå behovet for mer kapasitet. I løpet av fem år vil det stå et nytt administrasjons- bygg og ny verkstedhall her på Ballstad. I framtiden ser vi kanskje også en dokk her, sier Abrahamsen, som også er deleier i bedriften.
Han overtok som daglig leder i Ball- stad Slip AS i 1994 og i søsterbedriften J. Wangsvik as i 2006. J. Wangsvik AS ble fusjonert inn i Ballstad Slip AS i 2013. –De siste årene som daglig leder ble det mange tanker og mye ansvar.

–Jeg var sliten, å være alene med ansvaret tok på psykisk, sier Jan Harald. Han sitter i stua, på kaikanten, med ut- sikt rett opp på Skottind. En dag i 2006 gikk han til Roger Abrahamsen og sa: –Er du klar til å ta over?
–Jeg ønsket ikke å skape usikkerhet. Det var smertelig å gi seg. Men livet består av mer enn å eie og å lede. Det var viktig for meg å sikre drifta, for de ansatte, for kundene – og for at Ballstad Slip skulle vokse og drives videre.

Selv om han er pensjonist, sitter ikke Jan Harald Wangsvik stille. Han er deleier i slipen og en av initiativtakere til ”Destinasjon Ballstad”. Et prosjekt for helhetlig stedsutvikling av Ballstad.
–Det skjer mye her nå. Derfor er det viktig at vi ser helheten, og langsiktig på det som skjer, sier Wangsvik. Ballstad har en spennende framtid. Det er mye positivitet her nå.

Ballstad Slip

–Vi stanger i taket nå – og vi trenger mer strøm, forteller Abrahamsen. I framtiden vil det ganske sikkert bli miljøkrav til landstrøm når båter ligger til kai. Det betyr at vi trenger mer strøm inn i anleg-get. Vi må, som vi alltid gjort, utvikle oss – og følge nye krav. Det betyr også at vi må modernisere strømforsyningen på kaia. Vi monterer skilletrafo på strømforsyningen til flytekaia for å eliminere jordfeil, og har behov for økt effekt der, til anlegget forøvrig og til nybygg. Det er også behov for 400V til området her. Derfor er vi nå i dialog med Lofotkraft.

Ballstad Slip

Ballstad Slip har fulgt kunder – og båter – i mange generasjoner. Daglig leder Roger Abrahamsen ser det hver dag.
–Jan Harald jobbet med bestefaren, jeg jobber nå med barnebarnet, sier Roger Abrahamsen. Da jeg begynte her for 25 år siden, jobbet jeg med faren til flere av de som i dag kommer hit for få sine fartøy reparert. Det er mye av sjarmen med å jobbe her. Både vi og kundene, fiskerne, står for kontinuitet. Vi tenker langsiktig. Det er kanskje ikke så rart, det er tross alt havets evige verdier vi lever av, sier Abrahamsen.