Mennesker og historier fra Lofoten

-

Krevende å bygge strømnett i Lofoten

Krevende å bygge strømnett i Lofoten

–Det kan være krevende å bygge strømnett i Lofoten, sier Kristian Flaten, eier og daglig leder i Stolpereis AS. Skiftende vær, snø, vind og bratt terreng krever kompetanse, erfaring og stå-på-vilje. Her passer Stolpereis godt inn.

– På oppdrag for Lofotkraft reiser og river vi master i hele Lofoten, forteller Kristian Flaten.

Akkurat nå setter han og kollegaen i Stolpereis opp nye stolper på den nye distribusjonslinja mellom Kvitfossen og Dalhaug.

–Vi utfører alt som er på bakkenivå. Jeg styrer mest med graving, sier Flaten.

De jobber alltid minst to sammen. Dette er lovpålagt praksis, og har med sikkerhet å gjøre.

–Jeg liker godt oppdrag som vi kaller maskinmanuelt punkt. Det vil si et gravepunkt i terreng som ligger så vanskelig til at det er krevende å komme fram med gravemaskin. Men jeg har etter hvert opparbeidet meg erfaring som gjør at vi ofte kommer fram med graver, og får gjort jobben effektivt. Noen ganger må vi fly ut en liten minigraver. Andre ganger må vi spa for hånd, forteller Flaten.

Høyere og kraftigere master

I mer enn ti år har Lofotkraft bygget nytt linjenett gjennom Lofoten. Når den nye linja står ferdig i løpet 2021 har Lofotkraft investert mer enn 1,5 milliarder kroner i ny hovedlinje.

–Innbyggerne og næringslivet i Lofoten kommer til å bruke mer strøm i årene som kommer. Det krever mer kapasitet og er en av grunnene til at vi bygger nytt nett, sier Pål Martinussen, nettsjef i Lofotkraft, som legger til at den nye linja er bygget for i hvert fall de neste 50 årene.

– Den nye linja er konstruert for å tåle framtidens ekstremvær, dermed minsker risikoen for strømbrudd. Utbygging av strømnettet i Lofoten må fornyes i tråd med dagens krav og standarder, sier Pål Martinussen.

–Å bygge for framtida i Lofoten betyr å ta hensyn til de geografiske, klimatiske og topografiske utfordringene. Is og vind er den verste kombinasjonen for ei kraftlinje.

–Før var det slik at vi måtte beregne is og vind hver for seg. Nå må vi bygge slik at nettet skal tåle maksimal vindlast samtidig med is, og derfor vil alle nye linjer ha mye kraftigere tømmer enn de gamle linjene, sier Pål Martinussen.

Stolpereis hadde sitt første oppdrag for Lofotkraft i januar i 2020.

–Da var det snakk om 3-4 måneders arbeid. Vi har ikke kommet oss herfra enda. Vi har oppdrag i hvert fall fram til mai, smiler Flaten, og forteller om det han gjør mest.

–Når vi setter ned en stolpe, skal den alt fra to til tre og en halv meter ned i bakken. Vi reiser den opp med gravemaskinen. I bunnen av hullet vi har gravd, legger vi ned steiner for hånd, slik at stolpen blir kilt fast i hullet. Så fyller vi på med masse. På toppen legger vi vi store steiner. Vi bruker ressursene som er i naturen, og vi bruker aldri støp, sier Flaten, og legger til at oppdraget ikke er ferdig når stolpen er reist.

–Det er veldig viktig at det ser fint ut når vi er ferdig. Alt skal være tipp topp. Veien, som vi har brukt for å komme fram til stolpene, skal tilbake til den formen den var før vi kom.

Lofotkraft har benyttet mange leverandører i arbeidet med å bygge nye linjer. Både lokale firmaer og ekspertise som må hentes utenifra, som ikke finnes i Lofoten.

–Vi er veldig fornøyde med Lofotkraft. De er fleksible og løsningsorienterte, og veldig opptatt av at alt skal gjøres skikkelig. Og jeg kan ta en telefon og få en avgjørelse ganske fort. Det er strenge krav til utførelse, vi må følge standarder, og vi må dokumentere med bilder og rapporter. Og alt arbeid må være godkjent før fakturaen blir betalt, forteller Flaten, som har flere fagbrev.

–Jeg tok først fagbrev som maskinfører, men fant etter hvert ut at jeg ønsket mer. Så tok jeg

fagbrev som fjell- og bergverksarbeider.

–Hva er det?

–Det betyr at jeg også kan sprengning og fjellboring. Det blir ofte sprenging når vi skal lage hull til nye stolper.

Kristian Flaten kommer fra Jølster i Sogn og Fjordane. Han bestemte seg tidlig for hva han skulle bli.

–Da jeg var tre år, sa jeg til bestefar: –Når jeg blir stor skal jeg enten fly helikopter eller kjøre gravemaskin. Jeg valgte det enkleste, ler Flaten.

 –Jeg føler meg privilegert som har denne jobben. Folk betaler masse penger for å reise til Lofoten for å se fantastisk natur. Vi får betalt for det.

Stolpereis, som ble etablert i 2019, eies av Flaten Maskin og Kraftmontasje.

–Akkurat nå er vi to ansatte. Meg og Bjørn Johnny Engeland, sier Flaten.

De jobber i 12 dager og har ni dager fri.

1142 mastepunkt

Når siste strekning av den nye hovedlinja mellom Fygle og Solbjørn står ferdig i 2021 vil Lofotkraft ha bygd:

163,1 km ny 132kV-linje.

12,8 km 132kV sjøkabel.

5,7 km 132kV jordkabel.

Reist 1142 mastepunkt – med bruk av i alt 3051 tremaster.

7 stålmaster.

98,2 km fiberkabel (OPGW samt fiberkabel i jord og sjø).

 –Etter min mening er Lofotkraft et av de beste nettselskapene i landet. De har stort fokus på oppgradering, tryggere og stabilt nett, som de har investert stort i de siste årene, sier Flaten.

 –Hvordan er det å være med å bygge Lofoten?

–Dette er et meningsfylt og givende oppdrag. Hvis strømmen går, ser du hvor viktig dette er for folk. Og det blir jo sånn at vi trenger mer strøm i årene som kommer.

–Det virker som det er en god utvikling i Lofoten. Det er mye byggeaktivitet. Det står ikke på stedet hvil, så det er jo kjempegreier, sier Flaten.

–Hvordan har koronaen påvirket oppdraget?

–Det har gått greit. Vi fikk dispensasjon av kommuneoverlegen til å komme hit for å jobbe. Og vi isolerte oss totalt sett. Da vi i 2020 bodde på Ramberg kom de fra butikken og satte maten utenfor døra der vi bodde.  Nå bor vi i Laukvik, og trives veldig godt.

Når det gjelder arbeid i nærmeste framtid er Flaten spent.

–Det kan bli en reaksjon når det gjelder jobber framover. Det virker som andre nettselskaper, i andre deler av landet, har utsatt oppdrag.

Men i et lengre perspektiv er Flaten optimist.

–Vi jobber i hele landet og jeg tror det etter hvert blir mange oppdrag. Flere steder i Norge må strømnettet oppgraderes. Det er mange nettselskap som ikke er så oppdatert som Lofotkraft, som etter hvert også må igjennom store oppgraderinger i linjenettet.

Stolpereis har oppdrag i Lofoten fram til sommeren. Kanskje blir det også oppdrag med å rive den gamle hovedlinja når den nye står ferdig.