Mennesker og historier fra Lofoten

-

Kommunen sparer en halv million – og reduserer klimagassutslippene med 166 tonn – hvert år.

Kommunen sparer en halv million – og reduserer klimagassutslippene med 166 tonn – hvert år.

Vestvågøy kommune har siden i 2017 hatt 25 elbiler som tjenestebiler. Det har gitt dobbel gevinst.

 –Dette har utgjort en betydelig forskjell, sier Lars Pleym Ludvigsen, kommunalsjef Omsorg i Vestvågøy kommune.

Han snakker om innkjøp av elbiler som tjenestebiler.

I 2016 vedtok politikerne at kommunen selv skulle ta grep som bidrar til å redusere klimagassutslipp på alle områder i kommunen, også innenfor transport.

På samme tid fikk Fagforbundene sentralt medhold i kravet om at arbeidsgiver måtte stille bil til disposisjon for tjenestekjøring.

–På den tiden leide vi biler, og hadde 40 % dekning med tjenestebiler. All jobb i hjemmetjenesten medfører bilkjøring, og vi må ut 24 timer i døgnet, 365 dager i året, sier Ludvigsen.

–­Vi turte ikke å bytte ut alle bilene til elbiler. Men vi bestemte at vi skulle ha i hvert fall 50% elbiler.

De endte opp med å kjøpe 20 bensin-/dieselbiler og 25 elbiler.

Økonomisk gevinst

 Hvert år siden 2017 har Vestvågøy kommune hatt betydelig økonomisk gevinst som følge av elbil-valget.

Lars Pleym Ludvigsen har regnet på dette og tatt utgangspunkt i bilenes produktdatablad. Kommunen kjører Opel Corsa og Opel Ampera-E. Han forklarer den økonomiske gevinsten med faktiske tall.

–For det første har vi hatt besparelse på drivstoff: 25 biler x 2 000 mil x 0,8 l/mil x 15 kr/ liter = kr. 600 000 total pr år. Strømkostnadene er estimert til ca. 25% av drivstoffkostnad, kr. 160 000 totalt.

 –Vi har også hatt betydelige mindre kostander til service og vedlikehold. En elmotor er så mye enklere enn en forbrenningsmotor, det er ikke så mange deler. Derfor blir den billigere i drift. Der har vi en antatt reduksjon på kr. 5 000 pr år pr bil x 25 biler = kr. 125 000 totalt.

 Klimagevinst

 –­Hvilken klimaeffekt har dere oppnådd?

–Fordi vi kjører 25 elbiler, istedenfor bensin- eller dieselbiler, har kommunen redusert klimagassutslippene med 166 tonn hvert år.

Ludvigsen forklarer:

–Hver tjenestebil kjører ca. 20 000 km pr år. Basert på produktdatabladene for Opel Corsa og Opel Ampera-E får vi dette regnestykket:

CO2: 126g/km x 20 000 km x 25 biler = reduksjon på 63,00 tonn pr år

Nox: 206g/km x 20 000 km x 25 biler = reduksjon på 103,00 tonn pr år

 Lofotkraft har de siste årene bygget nytt hovedstrømnett gjennom hele Lofoten. Dette har medført økt kapasitet og sikrere strømforsyning i regionen. Det gamle nettet var nedslitt, og prognoser viser at strømforbruket i Lofoten vil øke i årene som kommer. Ved utbyggingen av strømnettet har Lofotkraft også tatt høyde for elektrifisering på flere områder av samfunnet.

–Før var det uforutsigbare tider med tanke på strømbortfall. Nå er det mye bedre enn det var for bare noen år siden. Dette vil helt sikkert spille en rolle når vi vurderer innkjøp av elbiler neste gang. Jeg er sikker på at andelen elbiler da blir vesentlig høyere enn 50%, sier Ludvigsen.

–Er Opel Ampera-E god nok på dårlige kjøreforhold? Det skjer jo at det blåser og snør på Vestvågøy?

 – Hjemmetjenesten skal sørge for at alle får den tjenesten de har krav på – uansett hvor de bor. Og vi må ut til våre pasienter uansett vær, så noen ganger må vi bruke 4-hjulstrekk. Neste gang disse skal byttes ut, vil vi vurdere hybridbiler, isteden for diesel, som vi har i dag. Vi har mange korte turer, derfor vil bruk av hybrid også gi en betydelig miljøgevinst, sier Ludvigsen.

Vestvågøy kommune hadde ingen ladepunkter da de kjøpte de første bilene. Nå har kommunen 23 egne ladepunkter, de fleste på driftssentralen på Leknes. Der er det 8 ladere. Kommunen fikk støtte av Enova til etablering av ladepunkter.

 – Vi hadde ikke mye kunnskap om lading av elbil. Vi visste ikke hva vi skulle søke om. Vi visste ikke hva det kom til å koste – så vi søkte om alt for lite. Da vi søkte Enova om støtte beregnet vi for få ladepunkter. Vi søkte om støtte til seks ladestasjoner med doble uttak, altså 12 punkter. Vi endte opp med å montere 23 ladepunkter, og har senere montert ytterligere seks ladere. Kostandene til montering av ladere ble på rundt en halv million. Vi fikk 120 000 i støtte fra Enova, forteller Ludvigsen.

–Vi har oppnådd en helsegevinst gjennom klimagassreduksjon i kommunen, sier Ludvigsen., som også er også opptatt av smitteeffekten kommunens bruk av elbil har hatt på innbyggere.

Han mener kommunens satsing på elbiler har gitt høyere andel elbiler hos private bilister på Vestvågøy.

 –Jeg tror folk har sett at når kommunens tjenestebiler kjører døgnet rundt, året gjennom, med elbiler – da kan de også kjøre elbil.

Da Vestvågøy kommune kjøpte elbiler i 2017 var Vestvågøy faktisk den kommunen i Norge som hadde flest elbiler pr kommunalt ansatte og pr 1 000 innbyggere.

–Det er vi stolt av. Men det viktigste er at dette fungerer meget bra, sier Ludvigsen.

–Hvilke erfaringer vil du dele?

 –For private og mange bedrifter er elbil mer enn godt nok, og dette med rekkevidde er for de fleste ikke noe problem. For private er det enkelt å få en installatør til å montere et ladepunkt hjemme. For kommuner og aktører som skal ha et større antall biler er det noen utfordringer. Men de er enkle å løse hvis man er godt forberedt, sier Ludvigsen, og lister opp:

  • For sen montering av ladestasjoner blir fort en flaskehals når mange biler må lade samtidig. Ha ladepunkter, eller laderutiner, på plass før bilene kommer.
  • Vær bevisst alle kostnader, og alle besparelser! Kostnader på ladepunkter blir ofte høyere enn estimert.
  • Dersom du skal søke støtte til etablering av ladepunkter, ikke vær redd for å ta for godt i når det gjelder beløp du skal søke om. Takk heller nei til tilskudd!
  • Skaffe deg kunnskap om tekniske kravspesifikasjoner på ladepunkter i forkant av tilbudsinnhenting.
  • Sørg for å ha god kunnskap om strømkapasitet på de ulike byggene.
  • Mange bygninger er ikke tilrettelagt for store eksterne strømuttak.

Vestvågøy kommune har som kjent en trang kommuneøkonomi. Om noen år kan flere elbiler bidra til smartere økonomisk drift.

 –Når bilene er mellom 8-10 år begynner vi å se på nye tjenestebiler. Det betyr at om fire år vil vi ta en ny vurderingsrunde. Da bytter vi nok ut de bilene vi har i dag, med biler som er enda mer effektive i form av utnyttelse. Da blir nok også andelen elbiler større, sier Ludvigsen, som også understreker at nye elbiler stadig blir bedre, får lengre rekkevidde, og at det sannsynligvis vil gå fortere å lade i framtida.