Mennesker og historier fra Lofoten

-

Kommunal Landspensjonskasse gjensidige forsikringsselskap foreslått som ny medeier i Lofotkraft AS

Kommunal Landspensjonskasse gjensidige forsikringsselskap foreslått som ny medeier i Lofotkraft AS

Konsernstyret i Lofotkraft Holding AS foreslår Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) som ny medeier i Lofotkraft.

Konsernstyret i Lofotkraft Holding AS fikk i fjor ja fra eierne til å arbeide videre med å finne en finansiell investor til Lofotkraft AS, nettselskapet, som eier og drifter strømnettet i Lofoten. Lofotkraft Holding AS eies av de seks Lofotkommunene.

På eiermøtet fredag 29. september 2017, anbefalte konsernstyret i Lofotkraft Holding AS eierkommunene til å si ja til en aksjekapitalforhøyelse (emisjon) i Lofotkraft AS slik at KLP går inn som 15 %-eier ved siden av Lofotkraft Holding AS med 85%.

Eierkommunene skal behandle dette før 27. oktober 2017. Et endelig vedtak skal fattes på en ekstraordinær generalforsamling i Lofotkraft Holding AS.

– Dette vil styrke Lofotkraft AS sin posisjon, samtidig som vi ivaretar og utvikler våre eieres verdier. All kapital vi nå disponerer bruker vi til å fornye strømnettet. Denne emisjonen gir oss kapital som stiller oss godt rustet for framtiden, sier Arnt M. Winther, konsernsjef i Lofotkraft-konsernet og administrerende direktør i Lofotkraft AS.

– En finansiell investor som KLP vil styrke kjernevirksomheten vår, som er nettvirksomheten. Myndighetene har sendt klare signaler om at det i framtiden ønskes større enheter i vår bransje. Større enheter vil gi bedre rammevilkår. Lofotkraft ønsker å ta en offensiv posisjon. Den foreslåtte aksjekapitalforhøyelsen er en videreføring av vedtatt strategi i konsernet. I KLP har vi fått en partner som styrker oss for den framtiden som vi vet kommer, sier Winther.

– Konsernet Lofotkraft har siden 2006 investert over 1 milliard i nytt strømnett. Vi tror ikke vi hadde vært i posisjon til å få med en så solid og langsiktig finansiell partner som KLP uten de betydelige investeringene vi har gjort, sier Winther.

Fordi sikker strømforsyning er viktig for kommunene i Lofoten, har ikke eierkommunene tatt ut utbytte fra Lofotkraft AS (nettselskapet) siden 2006. All kapital er blitt brukt til investeringer i strømnettet.

Med ny kapital inn i Lofotkraft AS, kan morselskapet Lofotkraft Holding AS omdisponere noen av sine midler. Derfor foreslår konsernstyret i Lofotkraft Holding AS at det utbetales et ekstraordinært utbytte på 18 millioner til eierkommunene, fordelt etter eierandel, når aksjekapitalforhøyelsen mot KLP er vedtatt.

– Dette utbyttet kommer fra overskudd i andre deler av konsernet, og ikke fra nettselskapet Lofotkraft AS. Utbytte vil heller ikke påvirke nettleien, sier Winther.

Lofotkraft har det siste året hatt kontakt med flere potensielle investorer. Valget falt på KLP.

–Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Lofoten, trygge hverdagen og investere i framtiden for befolkningen og næringslivet i Lofoten. Partnerskapet med KLP kommer til å bidra sterkt til nettopp det, sier Winther.