Mennesker og historier fra Lofoten

-

Klar med ny scene i Skrova

Med penger fra Lofotkraftfondet har ildsjelene i ungdomslaget i Skrova fått et bidrag til oppussingen av ungdomshuset. Vi har 200.000 kroner til fordeling. Husk at du må søke før 1. november!

  • Publisert: 21.10.2016
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto: TORE BERNTSEN

Er du engasjert i noe som aktiviserer barn, unge eller eldre i Lofoten? Da kan du søke penger til prosjektet fra Lofotkraft-fondet for 2017. Lofotkraft har lang tradisjon for å støtte lokale tiltak innen kultur og idrett, og for to år siden strukturterte vi denne formen for sponsing i et eget fond.

Fristen for å søke er 1. november.

Foto: Tore Berntsen, Visualdays.no

TEPPE OPP! Takket være i herdig dugnadsinnsats kan Skrova-samfunnet glede seg over ny scene på Ungdomshuset.

Ungdomslaget «Vestfjord», som ble stiftet allerede i 1904, eier og driver det mer enn 100 år gamle huset i Skrova – et hus som hele samfunnet her har et forhold til.

Det er øvings- og konsertlokale for musikkorpset, skolen bruker det til jule- og 17. mai-forestillinger, og en aktiv gjeng laget revy her for noen år tilbake.

DUGNAD: Hundrevis av dugnadstimner har blitt lagt ned for å få scenen i Ungdomshuset i tipp-topp stand.

– Vi er glad for all støtte vi har fått for å oppgradere huset. Da skolen flyttet inn i nytt hus startet vi et oppussingsprosjekt, og takket være hundrevis av dugnadstimer har vi fått lagt nytt tak, skiftet deler av bordkledningen, malt og fått ny belysning. Den siste delen av arbeidet har handlet om sette i stand scenen, sier Liv Ellingsen.

ungdomshuset

KJÆRT STED: Alle i Skrova har et forhold til ungdomshuset.

Kan arbeidet i Skrova inspirere andre som trenger støtte?

Hvis du ikke selv er involvert i et slikt prosjekt blir vi veldig glad om du tipser andre som kan ha nytte av et tilskudd.

Her finner du elektronisk søknadsskjema

HJEMMEBANE: Huset til ungdomslaget Vestfjord er et lokale som alle i Skrova har et forhold til.

Hvis du er medlem av et lag eller en forening som trenger støtte, eller planlegger et arrangement som blir til glede for andre bare litt tilskudd kommer på plass, så bør du forberede en søknad.

Den som søker kan maks få 20 000 kroner, og grensen er satt for at vi skal kunne nå ut til flest mulig.

Vi vil gjerne støtte organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som aktiviserer barn, ungdom eller eldre i regionen. Dessuten vil vi prioritere humanitære og veldedige organisasjoner med lokal og regional forankring.

Av egeninteresse vil vi også kunne sponse tiltak som fremmer rekruttering blant unge til Lofotkrafts virksomheter.

I en søknad vil vi også legge stor vekt på tiltak som er med på å skape engasjement og bolyst i Lofotkrafts eierkommuner.

PS: Vi sponser ikke arrangementer eller tiltak som er av politisk eller religiøs karakter. Vi sponser heller ikke tiltak relatert til russerarrangementer eller festivaler hvor det serveres alkohol og hvor barn og ungdom ikke har adgang.

 

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft