Mennesker og historier fra Lofoten

-

–Jeg er redd for oppblussing av smitten. Vi kan ikke slippe opp nå. 

–Jeg er redd for oppblussing av smitten. Vi kan ikke slippe opp nå. 

Lofotkraft fortsetter med korona-beredskap for å sikre strømforsyningen i Lofoten  –Jeg er redd for oppblussing av smitten. Vi kan ikke slippe opp nå, sier Arnt M Winther, adm dir, Lofotkraft. 

Etter to måneder i korona-beredskap har Lofotkraft normal drift – på en ny måte – og ingen korona-relaterte sykefravær.  

– Kraftforsyning er en samfunnskritisk oppgave, og vi kan ikke slippe opp på tiltakene nå. Det er kanskje nå smittefaren virkelig begynner, sier administrerende direktør Arnt M Winther i Lofotkraft. Han er bekymret for hva som kommer til å skje i sommer, når Lofoten står øverst på ferielista til mange nordmann.  

I en undersøkelse, gjennomført av Norstat, på vegne av ABC Nyheter, svarer tre av ti nordmenn at de vil dra til Lofoten i sommer.

– Vi vurderer situasjonen fortløpende i forhold til myndighetenes anbefalinger, både når det gjelder innføring og oppmykning av tiltak. Myndighetene er tydelige på at smitten på ingen måte er borte, derfor må vi ta dette på det største alvor en god stund framover. Vi kommer til å være restriktive. Vi vil la resten av samfunnet gå foran, og åpne opp. Dersom det går bra, så kommer vi etter.  

Lofotkraft har gjort mange tiltak for å skjerme kritisk viktig personell, og redusere risiko for smitte. Se lista over tiltakene lenger ned i teksten. 

–Høy leveringssikkerhet forutsetter at vi til enhver tid har ansatte på driftssentralen, og montører som kan rykke ut og rette feil – for eksempel når uvær slår ut strømnettet, fortsetter Winther. 

–Alle ansatte har vært veldig flinke til nå, og vi må fortsette å gjøre alt vi kan for å unngå situasjoner der folk blir syke eller må i karantene. Derfor må vi motivere våre ansatte til å fortsette å være gode på gjennomføring av alle tiltakene, sier Winther. 

–Vi forvalter en livsviktig infrastruktur. Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Lofoten, og tiltakene er satt inn for å opprettholde trygg kraftforsyning i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen, og for andre funksjoner som Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har definert som kritiske, sier Winther. 

I utgangspunkt er alle som er avhengig av strøm pålagt å gjøre en risikovurdering, og selv sørge for å være dekket dersom strømmen blir borte. Mange næringsdrivende har derfor egne aggregater. 

Sykehus, legekontorer og andre beredskapsfunksjoner er avhengige av sikker strømforsyning for å kunne behandle pasienter. Strøm er også viktig for å opprettholde kommunikasjon, lys og varme for de som fortsatt må være hjemme i karantene eller jobbe hjemmefra. 

Som nettselskap er Lofotkraft vant til å håndtere beredskapssituasjoner. Midt i korona-tiltakene opplevde Lofotkraft kraftig uvær og flere strømbrudd.  

–Vi fikk uværet på det mest ugunstiste tidspunktet, men våre mannskaper rykket ut og gjorde en imponerende innsats for å få strømmen tilbake så fort som mulig. Å gjøre feilretting med mange folk, tett på hverandre, i komplekse operasjoner, det er en stor utfordring. Jeg er meget imponert over hvordan de ansatte taklet dette, både fysisk og mentalt, sier Winther. 

– Som leder får jeg en klump halsen når jeg snakker om innsatsen som gjøres av våre ansatte i alt slags vær, mens familien deres sitter hjemme og venter, og noen har barn som ikke får gå i barnehagen. Så det er mange i familiene til våre folk som også tar sin del av belastningen, sier Winther. 

Som en del av beredskapen har Lofotkraft godt samarbeid med andre nettselskap i regionen, og selskapene bistår hverandre med personell og utstyr ved behov.  

–Denne gang fikk vi meget god hjelp av Vesterålskraft, med både mannskaper og utstyr, forklarer Winther. Han legger til at Lofotkraft har tett dialog med de regionale beredskapsorganisasjonene i NVE og Fylkesmannen når det gjelder konsekvensene av smittefaren. 

Lofotkraft var godt i gang med digitaliseringsprosesser, og systemene var på plass, da korona-tiltakene ble iverksatt. 

Arnt M Winther, øverst til venstre, gjennom fører generalforsamling i Lofotkraft Holding. De øvrige er Frank Johnsen, Lillian Rasmussen og Søren Fredrik Voie.

–Omstilling til en mer digital drift gikk meget bra. Effektiviteten i organisasjonen har tatt kvantesprang på disse få ukene. Det er en positiv konsekvens av korona-tiltakene, sier Winther. 

– Bruk av digitale verktøy har eksplodert. Vi gjennomfører nå alle møter digitalt; beredskapsmøter, ledermøter, statusmøter, der montører på et øyeblikk gjør oppdateringer for oppdrag som er utført, til og med konsernstyremøte og generalforsamling har vi kjørt via nett med video på Teams. Dette har gitt oss større fleksibilitet, og mange gode erfaringer, som vi tar med oss videre, sier Winther. 

Lofotkraft har innført disse korona-tiltakene: 

  • direkte oppmøte for våre montører
  • kundesenteret er stengt for fysisk oppmøte fra kunder
  • alle «fysiske» møter med eksterne er avlyst
  • ytterligere innskjerpet adgangskontroll til alle Lofotkraft sine anlegg
  • alle interne møter kjøres via digitale kanaler, for å unngå å samle mange ansatte på ett sted
  • hjemmekontor for alle ansatte som har mulighet for å jobbe hjemmefra
  • alle tjenestereiser, både innenlands og utenlands, har opphørt
  • ansatte er bedt om å vurdere private reiser nøye, og avklare slike reiser med beredskapsledelsen
  • tilsyn i privatboliger og annen nærkontakt med kunder er innstilt. I de tilfellene vi må rykke ut på kundeoppdrag, er våre montører pålagt å forholde seg til smittevernstiltak. I slike tilfeller ber vi også kunden respektere anbefalte forholdsregler fra helsemyndighetene, blant annet når det gjelder avstand.