Mennesker og historier fra Lofoten

-

–Is på regulerte vann kan være ustabile.

–Is på regulerte vann kan være ustabile.

–Vi ber alle som ferdes langs og på regulerte vann være oppmerksom på følgende faremomenter, sier, Roar Bårdsen, daglig leder, Lofotkraft Produksjon AS.

  • Is forhold på regulerte vann kan være ustabile.
  • Ved sterk nedtrapping er det større strømminger i vannet enn normalt. Det kan føre til partier med ekstra tynn is, åpne råker og hull i isen. Tykt snødekke isolerer, slik at isen kan være usikker, selv ved lave temperaturer.
  • Isen brekker langs land etter hvert som magasinene tappes ned. Sprekkene i brekksonen kan være dype, spesielt i skrånende eller bratt terreng og der hvor reguleringshøyden er stor.

Flere vann i Lofoten er reguleringsmagasiner for Lofotkraft Produksjons kraftstasjoner.

Normalt fylles magasinene i sommersesongen og tappes ned om vinteren.

Det er meldt knallvær i påsken og mange Lofotværinger og turister kommer til å være ute på ski.

Vær oppmerksom dersom legger ut på tur på disse vannene:

Vågan kommune:

Store Nøkkvann

Store Kongsvann

Lille Kongsvann

Svartvann

Øvre Kvitfossvann

Nedre Kvitfossvann

Vestvågøy kommune:

Midtre Heimerdalsvann

Skrådalsvatn

Flakstad kommune:

Solbjørnvann

Moskenes kommune:

Krokvann

Tennesvann