Mennesker og historier fra Lofoten

-

Hva gjør du ved langvarig strømbrudd?

Har du vår beredskapsbrosjyre om hvilke forholdsregler du bør ta for strømbrudd og uvær?

  • Publisert: 20.10.2014
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto:

Naturen i Lofoten er vakker og unik. Med sine høye fjell, som går rett ned i havet, og sine mange øyer, er Lofoten er helt spesiell, også i norsk sammenheng. Men naturen har samtidig en mørk side.

De siste årene har vi blitt mer utsatt for ekstremvær, det blåser oftere og sterkere, nedbørsmengdene kan være meget store. Forventet vannstand kan bli så høy, eller snøskredfaren så stor, at liv og verdier kan gå tapt. Dette kombinert med at vi i flere år fremover vil ha en sårbar hovedstrømsforsyning til Lofoten, gjør at vi må være forberedt på strømbrudd som kan komme til å vare i flere dager.

Dette må vi alle ta inn over oss og forberede oss på. Lofotkraft tar dette svært alvorlig, og i 2013 laget vi derfor en beredskapsbrosjyre som vi sendte ut til alle våre kunder. Men ett år går fort og det er lett å glemme.

Vi står igjen overfor en periode der vi kan få ekstremvær og ulike situasjoner kan oppstå. Derfor vil vi gjerne få minne deg på brosjyren vår. Har du den ikke er det bare å henvende deg til oss – vi har trykket et nytt opplag.

Ta kontakt med kundesenteret på 76 06 76 06 for å få tilsendt en beredskapsfolder.

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft