Mennesker og historier fra Lofoten

-

Høyt oppe for sikker strøm

Høyt oppe for sikker strøm

Lofotkraft har bygget ny høyspentlinje til Henningsvær. Se fotospesial her!

I mørket, regn, kulde, snø og sol har Lofotkrafts energimontører bygget ny strømlinje inn til Henningsvær.  I høst, vinter og vår har montørene strukket linjer, montert traverser, isolatorer og faseline. I et meget krevende terreng, fra Røvikstranda inn til «værret», står det nå 106 nye master. Lofotkraft har nesten doblet strømkapasiteten i forhold til den gamle linja. Lofotkraft har lagt ny sjøkabel mellom Festvåg og Finnholmen og oppgradert strømnettet i Henningsvær. Lofotkraft; trygger hverdagen – investerer i framtiden.