Mennesker og historier fra Lofoten

-

Hjemmekontor? Nå er det tid for egensjekk av ditt elektriske anlegg

Hjemmekontor? Nå er det tid for egensjekk av ditt elektriske anlegg

Ta elsikkerhet på alvor. Her er 11 tips! Smitteverntiltak i kampen mot coronaviruset har plassert mange barn, unge og voksne i Lofoten på hjemmekontor.

–Det er god timing for å ta en sjekk av ditt elektriske anlegg, sier Edgar Karlsen, leder for det lokale eltilsyn i Lofoten.

–Voksne bør ta med barn og unge på den jobben. Alle bør bli kjent med det elektriske anlegget i boligen. Strøm kan være farlig, og må behandles med respekt. Derfor er det viktig at mange har kunnskap om det, sier Karlsen. Han minner om at mange branner starter i det elektriske anlegget, og kunne vært unngått om folk hadde vært tatt en regelmessig sjekk.

–Elektriske anlegg, som er bygget og brukt rett, utgjør normalt ikke noen fare. Men tilsynelatende små feil, som man ofte ikke kan se, kan føre til at personer eller dyr kan få strøm i seg eller det kan starte en brann, forteller Karlsen.

Lofotkraft, som alle nettselskaper i Norge, er pålagt av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) å føre tilsyn med samtlige elektriske anlegg som er tilknyttet deres strømnett. Dette gjøres av Det lokale eltilsyn (DLE).

For å begrense risikoen for spredning av coronasmitte foretar ikke det lokale eltilsynet for tiden stikkprøver hos private personer.

–Vi gjør noen kontroller i kommunale- og næringsbygg der det ikke er folk, men ellers må vi følge myndighetenes smittevernråd, forteller Karlsen, som understreker at feil på elektriske anlegg som allerede er oppdaget må rettes, ellers må ikke anleggene brukes.

– Elektriske feil skal rettes av en elektriker. Selv om det er en spesiell tid, blir vi oppfordret av myndighetene til å bruke håndverkere. Kontakt derfor en installatør for å rette opp elektriske feil under kontrollerte former.

Her er 11 tips for bedre elsikkerhet som kan forebygge brann

 1. Sjekk stikkontakter og støpsler
 • Er sikringer, brytere, stikkontakter og/eller koblingsbokser unormalt varme eller har misfarging, kan det tyde på overbelastning. Få dette undersøkt av fagfolk.
 • Trekk ut støpselet til apparater som komfyren, varmtvannsberederen og kjøleskapet og se etter misfarging. Er plasten brun eller ser ut til å ha smeltet, da er det noe som er galt. Da må du kontakte elektriker. Dette bør gjøres jevnlig på apparater som bruker mye strøm.
 • Sjekk spesielt varmtvannsbereder, om den er tilkoblet med støpsel i en stikkontakt.
 • Hvis det er små barn i huset, er det også viktig å sikre mot berøring av stikkontakter. Merk at nyere stikkontakter har innebygget barnevern. Dette kan sees som små plastlokk som dekker over hullene, og kan gjøre at støpsel noen ganger er vanskelig å sette i. Dette er en sikkerhetsfunksjon – tips for å plugge i er å vrikke litt på støpselet mens man holder press inn i kontakten.
 1. Kjenn ditt sikringsskap
 • Sikringsskapet er selve hjertet i det elektriske anlegget, og noe du bør ha en viss innsikt i. Alle i husstanden skal vite hvor det er lokalisert.
 • Sjekk at sikringsskapet har en god og ryddig oversikt over hva de ulike sikringene går til.
 • Se etter alt som kan være unormalt. Dette kan være manglende deksel, ledninger som er avisolert for mye slik at man ser kobberet, og misfarging på sikringene.
 • Kjenn også forsiktig over sikringene med hånden om det er noen som er unormalt varme. Dette kan tyde på at sikringen er overbelastet.
 • Er det noen sikringer som ofte ryker? Dette er ikke bra, og bør undersøkes av fagfolk
 1. Kjenn ditt inntak

Det er også viktig at du sjekker strøminntaket ditt, og vet hvilke sikringer som kreves. Dette er ofte en egen boks som gjerne står på loft eller i kjeller. Det er her strømmen kommer inn i boligen.

 • Legg handa på boksen og kjenn om den er veldig varm, dette kan tyde på overbelastning.
 • Er det noen misfarging på deksel eller sprekker i porselenet må dette undersøkes av fagfolk
 • Dersom du har skrusikringer som inntakssikringer, må disse etterstrammes for å sikre god kontakt. Det kan også være lurt å ha noen sikringer i reserve. Erfaringsmessig kan disse ryke, og de kan være vanskelig å få tak i.
 1. Test jordfeilbryter

En jordfeilbryter som ikke fungerer er som en bil uten bremser.  Jordfeilbryter skal testes regelmessig, og minst to ganger hvert år. Jordfeilbryteren finnes i sikringsskapet, på sikringen, men utforming og plassering varierer avhengig av produsent.

 • Trykk på testknappen (OBS: Dette vil gjøre at strømmen på aktuell sikring går)
 • Hendelen på sikringen vil dette ned.
 • Vipp opp hendel igjen. Da kommer strømmen tilbake.
 • Hvis ikke sikringen løser ut når du trykker på knappen, er det noe som er feil. Da må du kontakte elektriker for å få byttet jordfeilbryteren.
 1. Sjekke alle ladere for slitasje

Dette kan være en aktivitet for hele familien. Ta en grundig kontroll på ladere for å se om ledninger og transformatorer er misfarget eller skadet. Dersom lader har fått en skade, kan dette være brannfarlig.

 1. Må ikke tildekkes
 • Pass på at varmeovner, vifteovner og liknende utstyr ikke er tildekket, helt eller delvis.
 • Flyttbare varmeovner må ikke brukes uten en voksen person tilstede.
 1. Sjekk lamper og armatur
 • Se til at lyspærer er godkjent for lamper, og at det ikke er misfarging på ledninger og støpsel
 • Dersom lysrørene på armaturer blinker, kan dette være et tegn på at levetiden er over. Dette trenger ikke å være farlig, men kan føre til varmgang i armaturet. Dersom du bytter lysrør vil blinkingen opphøre.
 1. Sjekk brannslukkingsutstyret og røykvarsleren
  Det er viktig å ha brannslukkingsutstyret i orden hvis det først skulle utvikle seg en brann.
  Sjekk brannslukkingsapparat, brannslange og røykvarsler minst en gang i året, helst en gang i kvartalet.

 2. Ha en brannøvelse
  Hold en brannøvelse med fokus på rømningsveier og møteplass ved en eventuell brann.

 3. Eget arbeid på elektrisk anlegg

Ikke gjør annet elektrisk arbeid enn det du har lov til. Les mer om hva ufaglærte kan gjøre i egen bolig her. Det er kun registrerte elektrovirksomheter som har lov å jobbe på elektriske anlegg. Hjelp hos naboer, venner og familie, selv om den som gjør det er elektriker, regnes som svart arbeid og er ikke tillatt.

 1. Minimal bruk av skjøteledning

Ikke bruk skjøteledning permanent. Høy belastning over tid kan føre til overbelastning som igjen kan utvikle varme. Bruk fastmonterte stikkontakter der det er mulig. Støvsug jevnlig i og rundt skjøteledningen slik at det ikke legger seg støv og hybelkaniner ved kontaktpunktet.

 For mer informasjon om elsikkerhet besøk Lofotkraft.no/elsikkerhet 

Ta egensjekken på det elektriske anlegget ditt – se Elsikkerhetsportalen.no 

–Risiko for brann, som følge av feil på det elektriske anlegget, gjør at hele familien bør involveres i sjekk av det elektriske anlegg, sier Edgar Karlsen, leder av det lokale eltilsyn i Lofoten. Bildet er fra en tidligere el-sjekk av en bedrift.