Mennesker og historier fra Lofoten

-

Hemmeligheten bak lutefisk-eventyret på Værøy.

Hemmeligheten bak lutefisk-eventyret på Værøy.

–Hva er hemmeligheten bak det faktum at 20 % av all lutefisk som spises i Norge kommer fra Brødrene Berg? Jarle Berg (77), den yngste av de to brødrene som startet Brødrene Berg, har fire svar:

  • Vi har alltid vært opptatt av å ha jevn, og god kvalitet, fra hav til bord.
  • Vi har full kontroll – fordi vi fisker mesteparten av råstoffet selv.
  • Værøy, og Røst, har de beste værforhold for å tørke fisk.
  • Værøy har nå stabil strømtilførsel, derfor tør vi satse innenfor videreforedling.

Jarle Berg har tro på utvannet tørrfisk kan bli en like stor suksess som lutefisk fra Værøy.

Digitalisering

LOFOTKRAFT trygger hverdagen  og investerer i framtiden. Gjennom en serie artikler fra Lofoten setter vi fokus på digitalisering, teknologi og smartere måter å jobbe på. (mer…)

Nye krav og kontroll har stadig krevd ny teknologi.

 – Før sto vi ved en benk og heiset opp en kurv med fisk, og gjorde all jobb for hånd. Nå blir fisken pumpet opp på land, inn til maskiner som sløyer og kapper hoder. Dagens moderne produksjon gir også bedre kvalitet, forteller Berg.

– Etterspørselen er stor! Nå må vi bare se å få økt produksjonen, sier Jarle Berg.

Jarle Berg, Børdrene Berg, Værøy.

Jarle Berg er nå pensjonist, men er innom kontoret på Værøy stort sett hver dag.

– Men jeg har ikke noe med daglig drift å gjøre. Jeg liker meg best på havet.

Han har vært fisker hele livet. Han var ikke gamle karen før faren tok ham med om bord, og hver sommer var han med på seifiske. Siden har livet vært havet. Eller omvendt.

10-11 år ung var han alene på en av farens seinotbåter, der var han sleper. Resten av mannskapet var på den andre båten og satte not.

Nå er det hans sønner, Trond og Børre, som er fiskere og som også står som hovedeiere av Brødrene Berg AS. Gjennom Jarle Bergs’s Sønner AS eier de 71.38 % av aksjene i Brødrene Berg AS.

Selv om han er pensjonist gleder han seg til vinteren og Lofotfisket. Jarle Berg koser seg om bord i sjarken sin.

– I fjor var jeg ikke så hissig.

Han er beskjeden, 77-åringen. Fakta er at han var på havet alene i sjarken og dro opp 22 tonn på juksa under fjorårets lofotfiske.
Det betyr at tusenvis av tørrfiskene som nå ligger i stabler på Værøy har 77-årige Jarle Berg dratt opp på juksa.