Mennesker og historier fra Lofoten

-

Hele bygdas bu

Hele bygdas bu

Det hele startet med at grendelaget i Storfjord laget en uteplass med fire tømmerstokker. Nå står ei bua klar for bygda. Takket være dugnad - og støtte fra Lofotkraftfondet.

–Vi har en stund hatt idéen om en grillbu, sier Torleif Utnes, leder for bue-prosjektet. Vi laget tegninger, innhentet tilbud på materialer og fikk det hele godkjent av styret i grendelaget. Da vi fikk støtte fra Lofotkraftfondet, åpnet muligheten til å iverksette idéen seg.

I oktober startet arbeidet med selve bygget, og i midten av november kunne grendelaget fyre opp i ”ovnen” – og bygda kose seg med den første koppen med kaffe.

–Grendelaget i Storfjord er et av mange tiltak som fikk støtte fra Loftkraftfondet ifjor, sier Randi Berg i Lofotkraft.

Bua i Storfjorden står inne på tomta til grendehuset. Det er flott utsikt utover Storfjorden, men samtidig i ly for de verste vindkastene som kommer innover fjorden.

­

–Bua er ment primært til bruk av oss som bor i bygda. Man tar med seg noen vedskiver for å fyre opp kose seg med eks. en kopp kaffe/te og mange gode historier, forteller Utnes, som anslår at folk har brukt mellom 80 og 100 dugnadstimertimer på bua.

–Vi legger stor vekt på tiltak som skaper engasjement og bolyst i Lofotkrafts eierkommuner, og vi prioriterer humanitære og veldedige organisasjoner med lokal og regional forankring, sier Randi Berg i Lofotkraft, som legger til at akkurat nå vurdere Lofotkraft årets søknader – og snart blir det klart hvem blir tildelt støtte fra Lofotkraftfondet 2017.

Randi Berg, Lofotkraft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i grendelaget i Storjord håper bua blir tatt godt vare på og at den ikke blir brukt til fest, fyll og bråk.

–Her vil heldigvis hele bygda være” vaktmestere”, forteller Utnes.