Mennesker og historier fra Lofoten

-

Har du møtt Newton?

Vet du at to av de mest spennende rommene på den nye Aust-Lofoten VGS i Svolvær ikke bare er for skolens elever, men for folk flest i hele regionen?

  • Publisert: 12.01.2016
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto: TORE BERNTSEN

Folkebiblioteket og Newton-rommet er lokalisert i 1. etasje i hovedbygget på nyskolen.

Aust-Lofoten VGS i Vågan

– Det som er bra, og ganske spesielt, med denne nye Aust-Lofoten VGS er at det er en skole som ikke bare er for elevene, men vi har fått et folkebibliotek og vi har fått dette fantastiske Newton-rommet! Disse tilbudene er for folk flest, i hele regionen, sier Guro Molaug – som har ansvaret for Newton-rommet.

Siden det første Newton-rommet åpnet i 2007, har mer enn 100 000 norske barn fått undervisning i de unike omgivelsene disse rommene gir.

Et Newton-rom er et praktisk og teknologisk godt utrustet undervisningslokale med vekt på naturfag, matematikk og teknologi. Hvert har en eller flere lærere tilknyttet.

Det finnes over 25 slike rom i Norge, og Nordland er det fylket som har aller flest.

Elever i sving i Newton-rommet

– I begynnelsen vil dette Newton-rommet være for ungdomskoleelever. Med det 13-årige skoleløpet vi har synes jeg det er utrolig fint at grunnskolelevene får komme hit til VGS og gjøre eksperimenter og aktiviteter før de selv blir elever her, sier Guro Molaug.

– Jeg ønsker med dette rommet at elevene skal få en eksperimentell erfaring, og få en praktisk forståelse av den teorien de lærer på skolen. Jeg ønsker jo at de skal bli genuint interessert i realfagene, og når de drar ut av Lofoten så drar de ut for å studere noe realfagsorientert – og så kommer de tilbake hit – og jobber og bor i Lofoten!

Selv er hun tilflytter med 14 års fartstid i regionen.

– For mange unge i Lofoten vil denne nye Aust-Lofoten VGS bli det siste stedet de går på skole før de skal ut for å videreutdanne seg. Min magefølelse sier at veldig mange har lyst til å komme tilbake. Jeg har bodd her i 14 år, og jeg ser at mange av mine tidligere elever kommer tilbake og etablerer seg med hus og jobb her i Lofoten.

Folkebiblioteket på Aust-Lofoten VGS

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft