Mennesker og historier fra Lofoten

-

Han sjekker tusenvis av strømmaster

Han sjekker tusenvis av strømmaster

Lofotkraft bygger nå ny hovedlinje. Westermann sikrer at alt går riktig for seg.

Det er nok ingen som har gått like mye på kryss og tvers, langs strømlinjene i Lofoten, som
Jan Inge Westermann (54).

-Jeg må være våken, bruke øynene og være i forkant. Dermed blir feil avdekket tidlig i byggeprosessen, og de kan kan rettes med en gang, sier Westermann.

Han er utegående byggekontrollør, og er ansvarlig for inspeksjon av alle master og linjer på den nye strømlinja som bygges mellom Kvitfossen og Solbjørn.

Lofotkraft bygger nå ny hovedlinje gjennom hele Lofoten. Når linjene er ferdig bygget i 2021 har Lofotkraft investert mer enn 1,5 milliarder kroner i det nye nettet.

Westermann skal på vegne av Lofotkraft sikre at alt går riktig for seg. Han passer på at Lofotkraft får det de har bestilt, og at alt arbeid er fagmessig korrekt utført.

Det er Lofotkraft som er oppdragsgiver, og Norconsult som er prosjektleder. Kraftmontasje er hovedentreprenør, og har flere underleverandører.

–Jeg har sikkert gått langs linjene tre-fire ganger, forteller Westermann.

Tilsammen blir den nye linja fra Kvitfossen til Solbjørn 101 kilometer lang, og får totalt 385 master.

Westermann må blant annet sjekke at alle mastene står rett.

–Hvis ikke mastene står på linje, blir det vinkel på lina. Ved vinkel på lina tvinges mastene på tvers av linjeretninga og kommer ut av lodd. Da bli mastene mer utsatt under ekstreme is- og vindlaster, noe som igjen kan føre til havari, forklarer Westermann.

Pål Martinussen, nettsjef i Lofotkraft, har tre gode grunner til hvorfor Lofotkraft bygger nytt i linjenett gjennom Lofoten:

  • Det gamle strømnettet var nedslitt.
  • Innbyggerne og næringslivet i Lofoten kommer til å bruke mer strøm i årene som kommer.
  • Den nye linja er konstruert for å tåle framtidens ekstremvær, dermed minsker risikoen for strømbrudd.
    – Jeg er stolt av å være med på å bygge denne linja. Lofotkraft tok tidlig tak og så at de måtte bygge for framtida, slik at det blir nok kapasitet til både næringslivet og innbyggerne i 50 år, sier Westermann. For Jan Inge Westermann begynte oppdraget i Lofoten i 2013. Da ble Idé og Utvikling, hvor Westermann jobber, engasjert til å utføre byggekontroll på den nye hovedlinja som Lofotkraft bygget mellom Kanstad og Kvitfossen. Den linja er seks og halv mil, har 431 mastepunkter og cirka 1000 stolper.

Westermann må klatre opp i toppen av master for å sjekke at det ikke er skader på tråden, at det ikke er slag på galvanisering og at klemmer er ok. Alle avvik skal rettes før linja blir godkjent.

–Dette er en betydelig investering for Lofotkraft – og den nye linja skal stå i minst 50 år. Derfor skal alle krav innfris før linja blir godkjent. Dersom det er skade på tråden, kan det korte ned levetiden. Og skadede stolper tåler mindre, sier Westermann.

Sammen med Roald Engan, som har 40 års erfaring i kraftbransjen, driver han Idé og Utvikling AS. Nå har de oppdrag for Lofotkraft til den nye hovedlinja gjennom hele Lofoten er ferdig i 2022.

Høyere og kraftigere master.

–Utbygging av strømnettet i Lofoten må fornyes i tråd med dagens krav og standarder, sier Pål Martinussen, nettsjef i Lofotkraft. Å bygge for framtida i Lofoten, betyr å ta hensyn til de geografiske, klimatiske og topografiske utfordringene. Is og vind er den verste kombinasjonen for ei kraftlinje.

–Før var det slik at vi måtte beregne is og vind hver for seg. Nå må vi bygge slik at nettet skal tåle maksimal vindlast samtidig med is, og derfor vil alle nye linjer ha mye kraftigere tømmer enn de gamle linjene, sier Pål Martinussen.

–Min jobb er på en måte å holde entreprenøren i tøylene. Passe på at de gjør jobben riktig, og melde fra dersom jeg ser noe feil, forteller Westermann.

Westermann har en allsidig bakgrunn som passer oppdraget i Lofoten godt. Han er utdannet energimontør, har fagbrev som tømrer, og har kjørt grave-maskin på mange oppdrag.

–Det er mye å passe på, sier Westermann. –Kulturminner skal tas vare på, og ikke kjøres på av anleggsmaskiner. Skoging og ryddegate skal gjøres ordentlig. Det er viktig at arbeid setter minst mulig spor i naturen.

Westermann jobber ute sammen med Lofotkraft sine lærlinger på toppkontroll.

– Jeg synes det interessant og viktig å ha med meg lokale lærlinger – og å bringe kunnskapen videre. Det er jo de som skal vedlikeholde dette nettet i årene som kommer.

Westermann elsker Lofotnaturen så mye at han gjerne går en topptur etter endt arbeidsdag langs linjene.

–Jeg synes jeg har en kjempefin jobb, jeg trives ute i skog og mark – og i fjellet.          

Min jobb er på en måte å holde entreprenøren i tøylene. Passe på at de gjør jobben riktig, og melde fra dersom jeg ser noe feil, forteller Westermann.