Mennesker og historier fra Lofoten

-

Gir støtte til sykehusaksjonen

Innsamlingen til Sykehusaksjonen har passert 500 000 kroner. Lofotkraft støtter med 25 000 kroner.

  • Publisert: 02.02.2016
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto: TORE BERNTSEN

– Akuttberedskapen er viktig for våre eiere, våre kunder og for videre bosetning og beredskap i Lofoten, og dermed er det viktig for Lofotkraft, sier adm. direktør Arnt M. Winther.

Aksjonen ble startet opp på nyåret for å finansiere arbeidet for lokalsykehuset på Gravdal. Midlene som er samlet inn i januar er nær beløpet som aksjonen budsjetterte for arbeidet i 2016.

– Dette kommer til å være et langsiktig arbeid og dette er et minimum for at vi skulle kunne se på utfordringene som ligger der nå med helse- og sykehusplanen, sier leder i aksjonsgruppa, Elisabeth Holand, til Lofotposten.

Lofotkraft kanaliserer vanligvis sponsor- og støttearbeid gjennom Lofotkraftfondet, i tillegg til rekrutteringstiltak som Lektor 2-programmet, lærlingeordningen og Forskerskolen.

– Men det har stor betydning at Lofoten har tilgjengelig akuttberedskap, og derfor avviker vi fra de prosedyrene vi ellers følger, sier Winther.

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft