Mennesker og historier fra Lofoten

-

Full fart på Værøy

Ingen steder i Lofoten snurrer hjulene nå fortere enn på Værøy. Ildsjelene bak Værøy Skate- og BMX park har nå fått belysning til skateparken, med støtte fra blant annet Lofotkraftfondet. Nå kan du også søke om penger til gode formål.

  • Publisert: 14.10.2016
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto:

Vi skal dele ut 200.000 kroner fra Lofotkraft-fondet. Er du engasjert i noe som aktiviserer barn, unge eller eldre i Lofoten? Da kan du søke penger til prosjektet fra fondet for 2017.

Lofotkraft har lang tradisjon for å støtte lokale tiltak innen kultur og idrett, og for to år siden strukturterte vi denne formen for sponsing i et eget fond.

Fristen for å søke er 1. november.

 

skate2

Lenge har fotball vært eneste organiserte fritidstilbud til unge på Værøy, men gode krefter har jobbet for å få ferdigstilt en ny skatepark – som på kort tid har blitt veldig populær etter at den stod ferdig i sommer.

Mange gode krefter bidro i arbeidet med parken, men det manglet penger til å fundamentere lysmast-elementet og samtidig forbedre belysningen noe. Det ble det søkt spesielt om fra Lofotkraft-fondet som bevilget de 20 000 kronene som manglet.

– Det er mye flott med en slik park! Den er der alltid, klar til bruk, uten at man trenger voksne som drar i gang «trening». Barna kan selv møtes og ha aktivitet og sosialt samvær. Vi ser at det har bidratt til å få de unge ut av PC-verdenen oftere, sier Viviann Olsen på Værøy.

– Dette har blitt et virkelig fint lavterskel-tilbud til barn og unge på tvers av alder, sier Viviann.

lysmast

KLAPPET OG KLART: Skateparken på Værøy har nå fått lys som utvider brukstida betydelig.

Hver uke fram mot fristen 1. november skal vi minne dere om gode prosjekter som fikk støtte i 2016. Kanskje det kan være til inspirasjon for en søknad i høst?

Og husk: Hvis du ikke selv er involvert i et prosjekt som trenger støtte, så blir vi veldig glad om du tipser andre som kan ha nytte av et tilskudd.

Her finner du elektronisk søknadsskjema

Hvis du er medlem av et lag eller en forening som trenger støtte, eller planlegger et arrangement som blir til glede for andre bare litt tilskudd kommer på plass, så bør du forberede en søknad.

Den som søker kan maks få 20 000 kroner, og grensen er satt for at vi skal kunne nå ut til flest mulig.

Vi vil gjerne støtte organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som aktiviserer barn, ungdom eller eldre i regionen. Dessuten vil vi prioritere humanitære og veldedige organisasjoner med lokal og regional forankring.

Av egeninteresse vil vi også kunne sponse tiltak som fremmer rekruttering blant unge til Lofotkrafts virksomheter.

I en søknad vil vi også legge stor vekt på tiltak som er med på å skape engasjement og bolyst i Lofotkrafts eierkommuner.

PS: Vi sponser ikke arrangementer eller tiltak som er av politisk eller religiøs karakter. Vi sponser heller ikke tiltak relatert til russerarrangementer eller festivaler hvor det serveres alkohol og hvor barn og ungdom ikke har adgang.

 

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft