Mennesker og historier fra Lofoten

-

Forklaringen på krafta

I løpet av den siste uka har alle husstander i Lofoten fått magasinet Lofotkrafta levert i postkassa. Det magasinet har Lofotkraft laget. Hvorfor bruker et kraftselskap penger på et slikt prosjekt? Dét spørsmålet har mange svar. Og svarene er viktige for innbyggerne i Lofoten, ikke bare fordi slik publisering er noe kraftselskap i liten grad har brukt penger på.

 • Publisert: 05.12.2014
 • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
 • Foto: Kjell Ove Storvik

Oppgaven til Lofotkraft kan oppsummeres med vårt slagord: Vi skal trygge hverdagen og investere i framtiden på vegne av innbyggerne i Lofoten, slik vi har gjort i over 100 år.

I 1908 ble en fire kilometer lang kabel lagt fra Leirosen til Svinøya for at fiskeriene i Svolvær skulle å løst sitt kraftbehov. Det var starten på det kraftselskapet som i dag eies av innbyggerne i alle de seks Lofotenkommunene. Altså, av deg og meg.

Vi skal trygge hverdagen og investere i framtiden på vegne av innbyggerne i Lofoten, slik vi har gjort i over 100 år.

Jeg har stor ydmyhet overfor den oppgaven vi er satt til. I dagens samfunn er strøm- og fibernettet både en selvfølge og en nødvendighet. Noen vil til og med hevde at vi er en del av samfunnets infrastruktur på samme måte som helse- og redningsetatene. Den oppgaven krever ikke bare ressurser og kompetanse, den krever også legitimitet og forståelse.

Det er viktig for oss at befolkningen i Lofoten vet hva vi gjør og hvorfor vi velger å løse oppgavene på den måten vi gjør. Den forklaringen er Lofotkrafta en viktig del av.

lofotkrafta-cover2Den som kikker nærmere på magasinet ser at det står “.no” med oransje bokstaver oppe i høyre hjørne av forsida. Så, ja: Lofotkrafta er ikke bare et magasin, men også en nettside. På www.lofotkrafta.no står ikke bare artiklene du fant i magasinet, men ere vil komme. Noen vil bare være på nettsida, andre kommer også i fremtidige utgaver av magasinet. På nettsiden finner du også tre filmer, og temaene for de filmene er knyttet til den kanskje største utfordringen vi står overfor: Rekruttering. 

Lofotkraft er inne i den største investeringsprosessen i selskapets historie. Fram til 2020 skal vi investere over én milliard kroner. Det gamle, nedslitte nettet skal byttes ut med nytt utstyr og ny teknologi. Både byggingen og vedlikeholdet av de nye linjene krever topp kompetente medarbeidere, ikke minst blant montører og ingeniører. I dagens arbeidsmarked er dette ettertraktet arbeidskraft.

To av filmene er direkte knyttet til det praktiske rekrutteringsarbeidet vi gjør for å trekke flere flinke medarbeidere til Lofotkraft. Den tredje filmen handler om selskapet selv. Lofotkraft er verken blant de største eller minste av de 148 kraftselskapene i Norge. Men vi har noen helt spesielle utfordringer. For i motsetning til de fleste andre områder av Norge har Lofoten en topografi som gjør at kraften går til, ikke gjennom, regionen.

I tillegg er natur og vær tøffere her enn de fleste andre steder. Spesielle utfordringer krever spesielle løsninger. Det er viktig for innbyggerne i Lofoten at dette blir forstått også uten vårt eget område.

I disse dager er organiseringen av det norske kraftmarkedet gjenstand for omfattende evaluering blant eksperter, og snart venter en bred politisk behandling. Det eneste som er helt sikkert om morgendagens kraftmodell er at den er annerledes enn den vi har i dag.

Filmen vi har laget handler om noen av de viktigste premissene for at Lofotkraft kan utføre sitt samfunnsoppdrag. Blant annet forklarer den betydningen av den siste, store utbyggingen vi gjorde: Ny kabel med fiber til Værøy og Røst. Den forklarer hvorfor denne investeringen gjør det mulig å drive næring, investere i nye virksomheter, og trygge bosettingen ytterst i havet. Den viser fram litt av Lofotkrafta, hvordan vi nå velger å definere det begrepet. For meg kommer den til uttrykk gjennom menneskene som former samfunnene her i Lofoten og gjennom naturen. For vi er selvfølgelig preget av de forholdene som er her. Lofotværingene vet å tilpasse seg og er gode til å finne løsninger, samtidig lever vi på en knivsegg i mange situasjoner. 

Historien til Irene Johansen, som 50 år gammel etablerte Røst Bryggehotell få måneder etter at hun ble enke i 1998, er en av dem som gir ansikt til denne krafta. Kanskje har du allerede lest historien i magasinet.

I fremtida vil du møte flere kraftfulle lofotværinger på lofotkrafta.no. Slik skal disse fortellingene forklare to ting: Hvorfor vi må velge de investeringene og prioriteringene vi gjør. Og hvorfor de er viktige for det fellesskapet vi opptrer på vegne av.

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft