Mennesker og historier fra Lofoten

-

Følg med: Store endringer for ansatte og kunder.

Følg med: Store endringer for ansatte og kunder.

–Flere kraftleverandører vil nå tilby gjennomfakturering til sine kunder i Lofoten, sier Siri Sund, kundesjef i Lofotkraft. Det betyr at nettleie og strømforbruk kommer på fellesregning - fra kraftleverandøren.

Gjennomfakturering er bestemt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), for at alle kraftleverandører skal få mulighet til å tilby fellesfaktura for kraft og nettleie.

Lofotkraft selger ikke strøm, vi drifter strømnettet i Lofoten, sier kundesjef Siri Sund.

– Lofotkraft selger ikke strøm, vi er et nettselskap og drifter strømnettet i Lofoten. Som kunde kjøper du strøm av en kraftleverandør, sier Siri Sund. Kunder i Lofoten må betale for nettleie til Lofotkraft (og mange kunder får nå fellesfaktura fra kraftleverandøren sin). Pris for nettleie er lik uansett hvem du kjøper strøm fra.

– Myndighetene har nå vedtatt de største og mest omfattende endringene for det norske strømnettet noensinne, sier Arnt M. Winther, direktør i Lofotkraft. Kraftbransjen forandres nå fundamentalt. Endringene vil påvirke både selskaper og kunder.

Lofotkraft-direktør Arnt M. Winther.

For kundene vil overgangen bli særlig synlig. Det blir nå en såkalt ”kundesentrisk modell”, som har klare likhetstrekk med markedsmodellen vi kjenner fra mobilbransjen. Kundekontakten blir med selskapet som selger strøm, ikke det som sørger for nett og infrastruktur.

Det har fått konsekvenser for Lofotkraft. En stor del av kundesenteret er nå flyttet og de ansatte gikk til nye jobber, hos kraftleverandør Kraftinor.

–Dette er en solid forsterkning av Kraftinor, sier Herold Myrland, daglig leder i Kraftinor.

KUNDESENTER: Asbjørn Rødsand, Birger Eidshaug, Cecilie Rostad Johannessen, Roger Schultz og Pia Abrahamsen og har byttet fra Lofotkraft til Kraftinor.

–Vi har mange kunder, i Lofoten og i resten av landet, som vi skal yte den beste kundeservice. Derfor er det flott at vi så raskt har kunnet bygge opp et topp bemannet kunde- senter. Dette gir oss også muligheter til å vokse. Flere ressurser på kundesentret betyr ikke bare god kundeoppfølging, det betyr også at vi stiller sterkere i kampen om flere nye kunder og økte markedsandeler.

Kraftinor AS eies av Lofotkraft Holding AS og Nordkraft AS, med 50 % hver av aksjene.

Asbjørn Rødsand (41) har jobbet som kundebehandler i Lofotkraft siden 2009. Nå er han nettopp blitt teamleder på Kraftinor sitt nye kundesenter i Svolvær.

–Jeg skal gjøre mye av den samme jobben som jeg gjorde i Lofotkraft, men nå har jeg også ansvar for salg i privatmarkedet. Det betyr: Skaffe nye strømkunder i hele landet, sier Rødsand.

–Å selge ren, bærekraftig elektrisitet til en gunstig pris, det er vel noe av det beste man kan selge, smiler Asbjørn, som vet hva han snakker om når han sier:

–Det å være et godt kundesenter, forstå og hjelpe kundene, har en stor verdi. Vi har mange lojale kunder i Lofoten. God kundeoppfølging bidrar til at de forblir lojale kunder. Jeg tror også det betyr mye for våre nye kunder, sier Rødsand, som har med seg fem andre fra Lofotkraft over til Kraftinor.

Kraftinor fakturer strøm og nettleie på en faktura.

Igjennom årene har Asbjørn Rødsand hatt tusenvis av samtaler med kunder i Lofoten.

– Hva spør kundene om?

– Akkurat nå er det mange spørs- mål om fellesfaktura, rundt dette med

å bytte eller opprette nye avtaler for efaktura og avtalegiro. Og det er alltid noen som ønsker å dele opp eller utsette betaling av faktura, forteller Rødsand. Utsettelse og/eller oppdeling av faktura er for øvrig noe kundene selv kan gjøre kostnadsfritt på nett.

Før 1.januar 2019 skal alle i Lofoten ha fått montert automatiske strømmåler.

– Fram til du har fått den nye måleren, skal du som kunde fortsette å lese av målerstanden, men bestemmer selv hvor du vil sende den – til Lofotkraft eller til din kraftleverandør sier Siri Sund i Lofotkraft.