Mennesker og historier fra Lofoten

-

Følg med! Ny strømregning kan bety endring for deg!

Følg med! Ny strømregning kan bety endring for deg!

Flere kraftleverandører vil nå tilby gjennomfakturering til sine kunder i Lofoten, sier Siri Sund, kundesjef i Lofotkraft. Det betyr at nettleie og strømforbruk nå kommer på fellesregning - fra kraftleverandøren.

-Flere kraftleverandører vil nå tilby gjennomfakturering til sine kunder i Lofoten, sier Siri Sund, kundesjef i Lofotkraft. Det betyr at nettleie og strøm nå kommer på fellesregning – fra kraftleverandøren.

– Lofotkraft selger ikke strøm, vi er et nettselskap og drifter strømnettet i Lofoten. Som kunde kjøper du strøm av en kraftleverandør, sier Siri Sund.

-Kunder i Lofoten må kjøpe nettleie av Lofotkraft, sier Siri Sund og understreker at pris for nettleie er lik uansett hvem kunden kjøper strøm fra. 

 -Mange kunder har fått kraft og nettleie på samme faktura i lang tid, da er det vi i Lofotkraft som har sendt ut strømregningen, forteller Sund.

Nå har myndighetene åpnet for at kraftleverandørene kan sende felles strømregning for kraft og nettleie. Dette kalles for gjennomfakturering.

 Dersom din kraftleverandør starter med gjennomfakturering, vil du altså motta informasjon om dette direkte fra din kraftleverandør.

 – Som kunde skal du fortsette å lese av målerstanden, men bestemmer selv hvor du vil sende den – til Lofotkraft eller til din kraftleverandør. For at overgangen til fellesfaktura skal bli mest mulig smidig, er det viktig at du som kunde leser informasjonen fra kraftleverandør grundig, sier Siri Sund.

 Gjennomfakturering er bestemt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), for at alle kraftleverandører skal få mulighet til å tilby fellesfaktura for kraft og nettleie.
7 av 10 strømkunder sier det er viktig å få alt på en regning.

 

 

 

 

 

 

Les mer på NVEs nettsider