Mennesker og historier fra Lofoten

-

Fiber i sirkel. Økt bredbåndssikkerhet i Lofoten.

Fiber i sirkel. Økt bredbåndssikkerhet i Lofoten.

En ny fiberkabel i sjøen fra Bodø til Røst gir sikrere bredbånd og mobildekning i hele Lofoten.

–Den nye fiberkabelen fra Bodø til Røst, er nå koblet på eksisterende fiber på Røst, via sjøkabel til Værøy videre inn til Vest-Lofoten og hele veien til Vågan, sier Espen Thorvaldsen, leder i Lofotkraft Bredbånd.

Fram til den ringstrukturen kom på plass har fiberbredbåndet kommet inn østfra.

­–Nå har vi flere fiberveier inn til Lofoten. Ved brudd på en fiberkabel betyr det at signaler kan sendes fra begge sider, sier Thorvaldsen.

–Dette gir også mulighet for rask omlegging og gjenoppretting av netttrafikken. Man trenger ikke å vente på at en kabel må repareres/skiftes ut når et eventuelt kabelbrudd oppstår, forteller Thorvaldsen.

Fiber er også viktig infrastruktur for å sikre god mobildekning i Lofoten. Flere basestasjoner i kommunene Røst, Værøy, Moskenes og Flakstad får nå også redundant transmisjon, dvs at trafikken rutes om automatisk om det skulle oppstå et brudd i nettet.

Innbyggere, næringslivet og kommuner i Lofoten blir mer og mer avhengig av raskt og sikkert internett.

RØST: –Denne fiberkabelen og ringstrukturen handler i stor grad om sikkerhet, forteller Tor Arne Andreassen, ordfører på Røst.
Foto: Tore Berntsen.

–Denne fiberkabelen og ringstrukturen handler i stor grad om sikkerhet, forteller Tor Arne Andreassen, ordfører på Røst. –Store deler av kommunens tjenester er avhengig av fiberbredbånd. For eksempel hjemmetjeneste, kommuneadministrasjon, skole, flyplass, selvfølgelig også næringslivet og private.

Røst har IKT-samarbeid med Bodø Kommune og er derfor helt avhengig av å være på nett tilknyttet byen på land med sikkert og raskt nett.

Bruk av smarttelefoner er et godt eksempel på hvor fort teknologi endrer forventinger, krav og vaner.

Røst er en kommune med aktive fiskere.

­–Vårt samfunn er bygget på fiskeri og det er stor verdiskapning her. Flere produksjonsbedrifter er kritisk avhengig av bredbånd. På havet har fiskeren radiokommunikasjon, og mange bruker aktivt mobiltelefonen og 4G når de er ute på havet. Denne ringstrukturen vil gi større trygghet både for dem som er på havet og for dem som er på land, sier Andreassen.

I 2011 la Lofotkraft ny strømkabel fra Solbjørn til Værøy og Røst. I den ligger fiber fra Lofotkraft Bredbånd.

–Her på Røst har Lofotkraft plassert et stort aggregat. Dersom strømmen blir borte på grunn av brudd på sjøkabelen kan det produseres elektrisitet på Røst som kan dekke Røst og eventuelt Værøy, sier Tor Arne Andreassen. 

Brudd på samme kabel har til nå kunnet gjøre Røst isolert, fra internett – og uten mobildekning.

I 2005 etablerte Lofotkraft, Lofotkraft Bredbånd. Før 2005 var Telenor enerådende på teleinfrastruktur i Lofoten. Nå har Lofotkraft Bredbånd over 5000 privatkunder og rundt 500 bedriftskunder. Lofotkraft bygger fremdeles ut fibernettet.

To ganger på kort tid, i julen 2016 og januar 2017, opplevde folk i vest-Lofoten, Værøy og Røst å være uten internett og mobildekning. Årsak: Brudd på Telenors fiberkabel ved Napp og ved Fredvang.

Både Lofotkraft Bredbånd og Telenor er nå koblet til den etablerte ringstrukturen i Lofoten. Den nye kabel fra Bodø er lagt av Telenor. Lofotkraft Bredbånd og Telenor har en såkalt fiber-swop-avtale.

–Det betyr at vi til enhver tid har ledige fibertråder i hverandres nett som den andre part kan bruke dersom det blir brudd på en kabel, forteller Espen Thorvaldsen i Lofotkraft Bredbånd. Dersom det for eksempel oppstår feil eller brudd på våre kabler/forbindelser benytter vi oss av fibrene i deres kabel, og omvendt, inntil feil er utbedret.

–Denne nye redundante løsningen gjør oss mindre sårbar, sier Jan Dag Ottemo, IKT-leder i Vågan kommune. –Vågan, Moskenes og Flakstad har felles IKT-løsninger, felles system, felles sikkerhet og felles driftssentral. Kommunens tjenester baserer seg på fiber fra Lofotkraft Bredbånd. Derfor er sikkert fiberbredbånd viktig, sier Ottemo.

SIKKERHET: – Den nye ringstrukturen er viktig for at vi skal gjøre vårt samfunnsoppdrag, nemlig å sikre god infrastruktur som gjør Lofoten til et godt sted å bo og å drive næring, sier Espen Thorvaldsen, leder i Lofotkraft Bredbånd.

Raskt fibernett

Lofoten er vill natur, høye fjell, – og mange øyer. Å bygge fibernett her er krevende.

–Den største utfordringen var bygging av stamnettet, forteller Thorvaldsen.

Løsningen ble sjøkabel fra Svolvær til Ballstad. Kabelen går innom Henningsvær og Stamsund, videre til Flakstad og Moskenes. Derfra i sjøkabel via Værøy til Røst – og nå altså inn til Bodø.

Hvordan er beredskapssystemet til Lofotkraft bredbånd?

–Vi har overvåkningssystem som genererer alarm dersom det blir brudd på kabel, feil på elektronisk utstyr og andre kritiske komponenter, som gjør at vi raskt kan oppdage feil og rette feil, sier Thorvaldsen i Lofotkraft Bredbånd.

–Hvordan oppstår feil?

–Defekte hjemmesentraler er ofte årsaken til feil, det kan også være brudd på nærliggende fiber som kan være gravd over. Dette er feil som vi i de fleste tilfeller løser i løpet av en-to dager. Ved feil på leveranse til bedrifter, blir denne prioritert umiddelbart, gjerne med kveldsjobbing for montørene, til problemet er løst. Hos bedrifter er fiberbrudd i mange tilfeller kritisk da mange ikke har sekundære forbindelser til nettet og derfor blir lammet til forbindelsen er oppe igjen.

Det bor ”bare” 24 000 mennesker i Lofoten, men verdiskaping er stor.

–Raske internett-linjer, med stor kapasitet, sammenliknes nå med annen viktig infrastruktur som veier, fly, buss, vann og strøm, sier Espen Thorvaldsen, leder i Lofotkraft Bredbånd.

Raskt fibernett her gjør at forskjellene på Lofoten og sentrale strøk minsker.