Mennesker og historier fra Lofoten

-

Ferge til besvær

Skjebnen til fergesambandet mellom Svolvær-Skrova-Skutvik er en gjenganger i samferdselsdiskusjonen. Til stor frustrasjon for mange.

  • Publisert: 29.11.2016
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto: TORE BERNTSEN

INFRASTRUKTUR I LOFOTEN

coverHvordan må regionens infrastruktur forbedres for at Lofoten skal forbli en attraktiv plass å bo og drive næring i? I en serie artikler belyser vi ulike sider av dette omfattende temaet: Hva slags veistandard er nødvendig? Hvordan skal utfordringene med renovasjon og kloakk løses når turist-trafikken skyter i været? Hva med sykehustilbudet? Flyplassutredningen? Og hva skjer med kraftforsyning og telekommunikasjon?

Nesten en time ut i samtalen om utfordringene rundt fergetilbudet glipper hjertesukket ut av Line Ellingsen (bildet):

– Vi har til tider vurdert å kjøpe egen ferge.

Hun er administrerende direktør i Ellingsen Seafood, bedriften hennes bestefar Karsten etablerte i Skrova i 1947. I dag er de en av Nordlands største oppdrettsselskaper, med et slakteri i Skrova som produserer 70 tonn laks daglig.

Den eneste årsaken til at ferga over Vestfjorden i sommer hadde plass til rekordmange turister, var manglende slakting ved slakteriet i Skrova. Sykdom i et av oppdrettsanleggene tvang Ellingsen til å destruere 50 prosent av årsutsettet.

– Vi hadde stopp i slaktingen fra januar til august. I sommer har ferga kunnet gå med bare turister, likevel har den vært smekk full med biler stående igjen på begge sider av Vestfjorden. Hvis vi hadde slaktet som normalt ville ikke en eneste turist kommet over, for da legger vi beslag på den kapasiteten som er. Så jeg er spent på hva som skjer neste år.

PS: Siden denne artikkelen ble publisert i printutgaven av Lofotkrafta i oktober, har prosjektgruppen for nytt samferdeslskart i Nordland igjen foreslått at Skutvik-sambandet legges ned. Og et helårstilbud mellom Skrova og Svolvær likt dagens vinterruter. Hvordan det endelige tilbudet faktisk blir, gjenstår å se.

Lofotkraft, Foto:Tore Berntsen, Visualdays.no

TIL HAVN: Line Ellingsen med Skutvik-ferga bak på Ellingsen Seafoods kontorer i Osan.

Line Ellingsen kikker ut fra kontorene på Osan, ser «Røst» skli inn i havna fra Skrova. Men, nei, selvfølgelig er ikke fergefrustrasjonene varsel om en ny strategi for Ellingsen Seafood. Hun skal definitivt ikke kjøpe ferge. Først og fremst sier utbruddet noe om hva ferga betyr for Vågan kommunes største skatteyter og samfunnet i Skrova.

– Det er en grense for hva en bedrift som vår skal drive med, og hva som er det offentliges ansvar. Jeg synes drift av en god og stabil ferge er fylkets oppgave, sier Line Ellingsen.

Det syntes fylket også. Men med ansvar for et tyvetalls fergestrekninger leter man etter penger å spare. Da Lofast åpnet i desember 2007 var ambisjonen å kunne legge ned Skutvik-Svolvær. Først fikk den forlenget liv etter en omkamp i Stortinget, senere er argumentene for nedleggelse gjentatt: Med ventetida tatt i betraktning ville det gå like raskt å kjøre Lofast som å ta ferga.

Etter gjentatte runder er ferga stadig flytende, men senest i mars kom forslag fra samferdelsavdelingen i fylket om å legge ned ruta for godt. Protestene lot ikke vente på seg, og omkampen endte med en sommerrute.

Fergas videre skjebne er uviss, og nettopp uvissheten er til irritasjon for flere enn Line Ellingsen. Ola Skjeseth driver Svinøya Rorbuer, en av Vågans største turistbedrifter.

– En av reiselivsbransjens store utfordringer er at vi alltid må tenke 2-3 år fram. Den krona du investerer i dag får du ikke avkastning på før om tidligst 2-3 år. Det er trege mekanismer, og det blir problematisk når situasjonen rundt ferger og busser er så lite forutsigbar. Går ferga til neste år på samme rutetabell? For å lykkes bedre må vi ha langsiktighet, men hele tida er det noe som skal kuttes i, sier Skjeseth.

– Svolvær-Skutvik skulle kuttes etter Lofast, men kapasiteten i sommer var fullstendig sprengt. Man må ikke bygge det ned, det må bygges opp! sier Ola Skjeseth.

VÅGAN: Ordfører Eivind Holst

VÅGAN: Ordfører Eivind Holst

Vågan-ordfører Eivind Holst føler seg trygg på at tilbudet til Skrova opprettholdes.

– Skrova trenger ferga, og den har aldri vært i spill. Den ferga er jeg helt trygg på. Det er ingen tvil om at man også på fylkesnivå vurderer Skrova-ferga som viktig. Men Skutvik-delen er litt verre…

For Ellingsen Seafood har Skutvik-strekningen vært viktig, blant annet for transport av kasser. Nå har de etablert egen kasse-fabrikk i Osan. Samtidig har hurtigbåten fra Skrova til Bodø fått en usikker skjebne.

– Stopp for hurtigbåten betyr en kraftig forringelse av livskvalitet for befolkningen i Skrova. Det er upraktisk for stykkgodstransporten, som er ganske betydelig, og vil samtidig være svært uheldig for turistnæringen i Skrova. De fleste kommer jo dit fra Bodø, sier Line Ellingsen.

– Det har aldri vært et tema for oss å flytte produksjonen fra Skrova. Skulle vi gå inn og se hva som er bedriftsøkonomisk optimalt for oss, så hadde vi selvfølgelig aldri drevet ute på ei øy. Det er stort sett bare ulemper med det. Men hjertet er her – med den historien vi har. Når vi ansetter på slakteriet så er det ikke ved å se hva slags bakgrunn folk har, men på deres sivil status. Vi vil helst ha unge folk, helst et par – og har de tre barn blir de ansatt tvert. Hva kan vi gjøre for å øke elevtallet ved skolen, hvordan kan vi bidra for å få samfunnene i vekst? spør Ellingsen.

– Skrova har hatt en nedgang innbyggertall de siste årene. Skal vi da i tillegg kjempe for å få en god nok infrastruktur, så… Folk gidder jo ikke tilslutt! Da kan man heller flytte til et sted det er lettere å bo. Jeg tenkte da fergekampen kom opp i vår: Skal jeg enda en gang drive med samferdselspolitikk, som jeg ikke kan, framfor å drive med det jeg kan, nemlig oppdrett av laks og dermed bygge et samfunn og sikre verdiskapning i distriktet? For det begynner vi å bli ganske gode på etter tre generasjoner erfaring

– Jeg har full forståelse for fylket og dets situasjon. Men det handler jo om overføringsreglene. Når vi tar det opp med Nordlandsbenken på Stortinget, så sier de at fylket har feildisponert sine midler. Jeg verken kan eller vil gå inn og se på hva fylket bruker sine penger på. Det er ikke min oppgave. Når man skal vurdere samferdselsmidler må man se verdiskapning og ikke innbyggertall. Og man kan ikke se isolert på om ferga går med overskudd eller ikke, sier Line Ellingsen.

LES MER OM DETTE

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft