Mennesker og historier fra Lofoten

-

Feirer stolt tradisjon

Lofoteventyret og VM i skreifiske markerer en stolt tradisjon for Lofoten.

  • Publisert: 20.03.2015
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto: LOFOTMUSEETS BILDESAMLING

Denne helgen avsluttes Lofoteventyret – en halvannen uke lang kulturmarkering – med Torsketog fra Svolvær skole til torget. Og ikke minst VM-fisket og folkefesten knyttet til det arrangementet.

6537664799_2869428bf2_z

ORDFØRER: Eivind Holst i Vågan kommune. Foto: Høyre

– Lofoteventyret tar vare på tradisjonen. Det ligger nesten i sakens natur at man alltid kan gjøre mer på dette feltet, men jeg synes vi er relativt dyktige til å ta vare på historien, sier ordfører Eivind Holst i Vågan kommune.

Han mener arrangementene er viktige, ikke bare i seg sjøl, men også fordi det er lange linjer og stolte tradisjoner som markeres.

– Det tar i vare muligheten til å påpeke historien, om det store torskefisket som har pågått i tusenvis av år utenfor kysten – og som har brakt store verdier til det norske samfunnet. På 1300-tallet stammet 80 prosent av Norges samlede eksportinntekter fra dette fisket, primært gjennom eksport av tørrfisk, sier Holst.

Det var en aktivitet som virkelig ikke gikk ubemerket hen:

– Verdens første atlas ble trykket i 1570. Der stod navnet på tre norske byer: Bergen, Trondheim og Vågar. Det viser hvilken geopolitisk betydning dette fisket har hatt, påpeker ordføreren.

– Torsken er en fornybar ressurs, som kommer igjen hvert eneste år. Den er en av grunnene til det finnes spor av bosetting i vårt distrikt fra 10 000 år tilbake, fortsetter han.

– Steinaldermannen måtte jobbe 12 timer pr uke for å skaffe familien den maten som var nødvendig, takket være det rike fisket.

Og stadig representerer fisket enorme verdier:

– Vi har riktignok fått en annen type fiske etterhvert, i dag står havbruksnæringen for omlag halvparten av fiskeproduksjonen, sier Holst.

Tradisjonene kan markeres på mange måter:

– Dette er én måte det skjer på. Og denne helgen er absolutt alt fylt opp. Det er stinn brakke, ikke bare i Svolvær, men også i stedene rundt, sier ordføreren – som er optimist med hensyn til helgens fangst.

– Jeg tror det er bra med fisk. Den har kommet senere i år enn i fjor, men nå ser jeg at det står tett i tett med båter ute i Austnesfjorden. Det flagges heftig og begeistret fra garnbøyene!

NRKs Ut i naturen hadde et eget program om Lofotfiske og VM som ble vist 10. mars. Du kan se filmen hvis du klikker på denne lenken.

Vet du at du finner masse spennende kunnskap om fisket og tradisjonene på de nye nettsidene til Museum Nord?

Les også en artikkel om Lofotfiskets historie som Statistisk Sentralbyrå laget for noen år tilbake.

 

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft