Mennesker og historier fra Lofoten

-

Færre strømbrudd i Lofoten – og det er ikke været som har skylda.

Færre strømbrudd i Lofoten – og det er ikke været som har skylda.

–Planen fungerer! Vi er ikke overrasket, men det er godt å se at antallet strømbrudd i Lofoten de siste årene har gått dramatisk ned. Fordi: Lofotkraft har investert mange hundre millioner i nytt strømnett gjennom hele Lofoten.

Av Arnt M. Winther, adm.dir Lofotkraft.

Vi er ikke ferdig. Lofoten har behov for mer elektrisk kraft, og det gamle strømnettet er nedslitt. Derfor har vi siden 2008 arbeidet med å utvide kapasiteten – og oppgradere spenningen i hovednettet. Dette er meget store prosjekter, som krever mye av oss i Lofotkraft – en liten, men effektiv og kompetent organisasjon.
Mye av arbeidet har vi også satt ut til flere leverandører, som har bred kompetanse og lang erfaring med å bygge strømnett. Nå ser vi en endring. Færre strømbrudd og mindre feilretting betyr at vi kan benytte våre egne ansatte ressurser til også å bygge nytt strømnett i Lofoten. 

Se film om stålmaster i Skakktidskaret her

Ny hovedforsyning inn til Henningsvær
Vi bygger nå ny høyspentlinje inn til Henningsvær. Den gamle linja ble bygget på 1950-tallet, og er så nedslitt at den ikke er verdt å vedlikeholde. Dessuten er det helt andre og strengere krav til linjer som bygges i dag.
Den nye linja bygges etter dagens standard, som krever større og sterkere master – og tett anlegg, dvs. belagt linje som minsker slitasje fra vær og vind.
Lofotkrafts montører retter feil og driver med vedlikehold av det eksisterende nettet. Færre feil i strømnettet frigjør kapasitet, og våre dyktige montører kan nå også bygge nye linjer, som Henningsværlinja. Da orkanen Ole herjet i 2015 var Henningsvær uten strøm i tre døgn.

Se film på byggingev av ny hovedlinje til Henningsvær her.

Vi kan ikke investere oss bort fra ekstremvær, som orkanen Ole. Orkaner og stormer kommer til å slå ut strømnettet igjen. Men nå er vi bedre rustet.

Lofotkraft eies av de seks Lofot-kommunene og KLP. Fordi sikker strømforsyning er viktig for kommunene i Lofoten, har ikke eierkommunene tatt ut utbytte fra Lofotkraft AS (nettselskapet) siden 2006. All kapital er blitt brukt til investeringer i strømnettet.
Det gamle nettet ble bygget med støttet fra staten. Dagens nye strømnett betales via nettleien, altså av befolkningen og næringslivet i Lofoten.

Trygger hverdagen – investerer i framtiden
Fram til utbyggingen er ferdig i 2022 bygger vi nye linjer, flere nye trafostasjoner, og vi legger flere sjøkabler. Alt for å sikre strømforsyningen. Til nå har vi bygget ferdig nye linjer fra Kanstadbotn til Kvitfossen, og fra Kleppstad til Fygle. Nå er det stor aktivitet i områdene Svolvær – Kabelvåg. I perioder blir det mye anleggsarbeid, skogrydding, støy og helikopterflyging. 
Befolkningen og næringslivet vil også bli berørt av planlagte utkoblinger, fordi det innimellom helt nødvendig å koble ut strømmen for å sikre framdrift, og for å trygge sikkerheten til folkene som jobber ute i felt.

Fram til vi er ferdige i 2022, vil vi ferdigstille ny høyspentlinje hele veien vestover til Solbjørn. Med disse store investeringene i nytt nett er det klart vi forventer færre strømbrudd. Og det er nettopp det som er vårt oppdrag: Å gi befolkningen og næringslivet i Lofoten sikker strømforsyning.