Mennesker og historier fra Lofoten

-

–Etter at den nye sjøkabelen kom, har næringslivet her satset stort, fordi de fikk tilgang til den krafta de faktisk trenger

–Etter at den nye sjøkabelen kom, har næringslivet her satset stort, fordi de fikk tilgang til den krafta de faktisk trenger

–Vi vil i fellesskap føre en politikk som støtter opp under etablerte virksomheter, og vi skal legge til rette for nyskaping, gründervirksomhet og etablering av ny næringsvirksomhet, sier Susan Berg Kristiansen, ny ordfører på Værøy.

Tekst: Tore Berntsen. Foto: Eli Vollset.

Værøylista er øyas største parti, og fikk 28 prosent av stemmene under årets kommunevalg. Sammen med Værøy Arbeiderparti utgjør de posisjonen i kommunestyret.

–Vi som skal styre Værøy nå, vil ha ei forandring – ei positiv forandring! Vi skal ha en kommune som er åpen og inkluderende. Alle vet hvor viktig det er med samarbeid – og der skal vi bli god, sier Susan Berg Kristiansen.

–Hva blir den største utfordringen for Værøy kommune de neste fire årene?

– Å få en sunn, bærekraftig og langsiktig kommuneøkonomi. Som kommune er vi nødt til å levere i forhold til lovpålagte oppgaver – og levere gode tjenester til innbyggerne. Værøylista brenner etter å få ferdigstilt oppgaver som vi står overfor, som skole, sykehjem, avlastningsveien, søppelhåndtering, sikring av innseilingen til Røssnesvågen. Ja – vi har mye å ta tak i.

– Men vi må gjøre de investeringene ut fra det vi har økonomi til. Før vi går i gang med større prosjekter, så må vi gjøre oss i stand til å håndtere renter og avdrag. Vi må sette tæring etter næring, og jobbe for å gi oss den økonomiske handlefriheten vi trenger, sier Berg Kristiansen.

–Jeg er veldig opptatt av at vi som skoleeiere må få på plass godkjente undervisningslokaler, slik at elevene får det opplæringstilbudet de har krav på. En rekke årskull har fullført grunnskolen i provisoriske lokaler. Elevene tilbringer mange timer på skolen, og fortjener gode og inspirerende lokaler.

Stabil strøm har gitt næringsutvikling

–Lofotkraft er en god samfunnsbygger. De gjør tunge investeringer i god infrastruktur i regionen. Stabil strømleveranse har alt å si for øya vår, og ikke minst for næringslivet her ute, sier Berg Kristiansen.

I 2011 la Lofotkraft Norges lengste elektriske sjøkabel fra Mølnarodden til Værøy (og Røst). Før det fikk man ikke engang lov til å bygge en garasje med lys på Værøy, fordi strømkapasiteten var sprengt.

–Etter at den nye sjøkabelen kom, har næringslivet her satset stort, fordi de fikk tilgang til den krafta de faktisk trenger, sier Berg Kristiansen.

Siden 2011 har fiskeindustrien på Værøy investert flere hundre millioner i et nytt fryselager.

Stor pelagisk produksjon krever hurtig innfrysing. Også tradisjonell tørrfiskproduksjon krever stabil strømforsyning, fordi ettertørking inne i klimalagrene er en viktig del av prosessen for å få fram den beste kvaliteten.

Akkurat som de fleste kommunene i Utkant-Norge, er også Værøy i en nedadgående kurve hva gjelder folketallet. Ved den siste tellingen var innbyggertallet kommet helt ned i 725.

–Værøy opplever fraflytting, hva kan motvirke det?

– Til tross for dette er Værøy fremdeles et livskraftig samfunn og et fantastisk sted å bo på. Men vi må satse videre, være en ja-kommune som spiller på lag med de som vil skape arbeidsplasser, og være en tilrettelegger for de som vil etablere seg på øya. Det være seg innenfor nyetableringer i næringslivet, eller de som ønsker å bygge bolig, sier Berg Kristiansen.

–Alt ligger til rette for nytenkning når det gjelder arbeidsplasser, ettersom mye nå går over internett. Her er vi så heldige at Lofotkraft for få år tilbake la alle strømkabler og fiber fra Lofotkraft Bredbånd i bakken. 

–Med den utbyggingen, kan vi med rette si at sentralisering er gammeldags politikk. Teknologi, og den infrastrukturen Lofotkraft har sørget for i vår region, gjør det lettere enn noen gang å bo og arbeide der du helst vil, sier Susan Berg Kristiansen.

– Før var det ofte strømbrudd, og da kunne det gå dager før vi fikk strømmen tilbake. Det har vært mye dårlig vær etter at kabler ble lagt i bakken her på øya. Men det har faktisk ikke vært noen strømbrudd der årsaken har vært feil som har oppstått på Værøy. Folk registrerer dette, og det er mye snakk om hvordan det var før. Nå blir man nesten nostalgisk når man minnes tiden med stearinlys, brettspill, og fyr i ovnen.

–Som ordfører ønsker jeg for å berømme Polar Kraft som har utviklet et veldig flott konsept, nemlig Kraft til Idretten. Her kan vi som forbrukere inngå en strømavtale der 1 øre for hver kWh man forbruker, går til det idrettslaget man velger å støtte. Det er av stor betydning for idrettslagene. For Værøy Idrettslag utgjør dette ca. 130 000 kr (2018) – et kjærkomment bidrag til det frivillige arbeidet som gjøres av mange for våre barn og unge.