Mennesker og historier fra Lofoten

-

Et nett for gode tider

Gode tider for næringslivet i Lofoten er tett knyttet til utviklingen av god infrastruktur, og løper sammen med Lofotkrafts visjon gjennom mange år: Trygge hverdagen og investere i framtida.

  • Publisert: 20.06.2016
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto: TORE BERNTSEN

MAT I LOFOTEN

Næringslivet i Nordland er i vekst, og ikke minst har produksjon og tilbereding av lokal mat bidratt til å løfte Lofoten. Men hvordan tenker vi om god næringsutvikling – og hvordan deler vi kunnskap på dette området? Hva er det som kjennetegner de som driver godt? Hva kan disse bedriftene lære bort? I en artikkelserie vil vi i sommer presentere intervjuer med en rekke av Lofot-regionens dyktige mat-produsenter.

Mange gode krefter har spilt sammen for den utviklingen som Lofoten og Nordland nå opplever, og blant disse er etableringen av en moderne infrastruktur, som Lofotkraft har bidratt med.

I 2016-rapporten fra styringsgruppen til Indeks Nordland konkluderes det:

«Folk ønsker å flytte nordover. Dette må vi utnytte. Vi må bli bedre til å snakke fram vårt fylke og mulighetene for videre vekst, slik at myndigheter og investorer ser oss.»

Lofoten Lofoten Mat Anne Karine Statle Foto: Tore Berntsen, Visualdyas.no

LOFOTMAT: Et knippe produkter fra Lofoten.

I rangeringen av de fem regionene i Nordland scorer Lofoten godt på sysselsettings- og befolkningsvekst, ikke minst blant de unge.

– Grunnleggende infrastruktur må være på plass, enten du skal drive generell næringsutvikling eller være spesielt attraktiv som region for mennesker mellom 20 og 40 år. Det gjelder uansett om du driver turisme, salg eller produksjon: Uten en stabil strømleveranse og godt bredbånd stiller du lenger bak i køen enn andre, sier adm. direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft.

SE FILMEN: Derfor gjør Lofotkraft milliardinvesteringer

– Vi gjør nå en historisk stor investering i fornyelse av strømnettet, 10 år etter at vi valgte å satse tungt på utbygging av fiber og bredbånd. Den gangen antok vi at ingen andre kom til å gjøre en slik utbygging i Lofoten, men uten en investering ville vi havne i bakevja, fortsetter han.

– Våre eiere – politikerne i Lofoten – møtte dette på en framsynt måte. De så verdien av å være med på en utbygging av infrastruktur, og nå ser vi at beslutningen om å satse var helt rett. I dag er Lofoten veldig langt framme på utnyttelse av høyhastighets fiber, og det nyter bedriftene i regionen godt av.

– Så når du leser rapporter om framgang og gode tider for næringslivet i Lofoten, så tenker du «det har Lofotkraft litt av æren for»?

– Ja, så ubeskjeden er jeg!

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft