Mennesker og historier fra Lofoten

-

Et annerledes kraftselskap

SE FILMEN: Fram til 2020 skal Lofotkraft investere over en milliard kroner i fornyelse av kraftnettet for å sikre beredskap og stabil leveranse.

Beliggenhet og topografi gir Lofotkraft andre utfordringer enn kraftselskaper flest. Denne filmen presenterer en del av de utfordringene selskapet møter, og hvilke grep som er gjort for å løse disse best mulig – til glede for befolkningen i Lofoten.