Mennesker og historier fra Lofoten

-

Endringer i tørrfiskmarkedet.

Endringer i tørrfiskmarkedet.

I mer enn 1000 år har tørrfisk fra Lofoten blitt eksportert til verden – som tørrfisk. Nå legges mer tørrfisk i vann, slik at veien til middagsbordet skal bli kortere.

–De siste årene har vi merket en økende interesse for gryteklar tørrfisk. Det betyr produktutvikling, bearbeiding og mer verdiskaping lokalt i Lofoten, sier Rune Stokvold, styreleder i Tørrfisk fra Lofoten.

–Lagerstyring blir mer og mer viktig. Det handler om å stabilisere kvaliteten og å sikre at kunden får et produkt som er korrekt tørket, sier Stokvold. Det er viktig både for tørrfisk og utvannet tørrfisk. Det krever stabil produksjon og til det kreves det blant annet sikker og stabil strømleveranse.

–I gamle dager trengte man ikke strøm for produksjon av tørrfisk, nå er vi veldig avhengig av stabil strømproduksjon gjennom hele produksjonen, sier Stokvold.

Værøy og Røst er store på tørrfisk. Ikke bare på grunn av skreien, men også de klimatiske forholdene som gjør øyene ytterst i Lofoten spesielt egnet for tørking av tørrfisk ute.

–Ettertørking inne krever riktig temperatur og fuktighet. Der kommer sikker og stabil strøm inn, forteller Stokvold.

I 2011 la Lofotkraft ny strømkabel fra Solbjørn ut til Værøy og Røst. Takket være den kunne fiskeindustrien satse. I dag er Værøy Nordlands største fiskerikommune, og Norges syvende største fiskerikommune, målt i mengden fisk som produseres.

Tørrfisk fra Lofoten AS er et aksjeselskap som eies av 18 tørrfiskprodusenter fra Lofoten. Selskapet forvalter ”Tørrfisk fra Lofoten” sin status som et produkt med ”Geografisk Beskyttet Betegnelse” fra EU.

Selskapets aksjonærer: Røst Sjømat, Glea, Lofoten Viking, Lofoten Klippfisk, L. Berg Sønner, Sverdrup, Brødrene Arntzen, Nic Haug, John Greger, Lofoten Fisk, Steinfjord Sjømat, Rolf Jentoft, Brødrene Berg, Lofoten Nothern Lights, Ramberg Fisk, Astrup Lofoten, Johan B. Larsen Fisk, A. Johansen. Flere nye bedrifter kommer inn i sammenslutningen i 2018.

  –Tradisjonelt har eksportmarkedet, for eksempel Italia, vært de som har videreforedlet og gjort tørrfisken til en matrett klar for servering. Nå jobber flere i Lofoten systematisk med dette. Noen har lykkes veldig bra med lutefisk og flere har også produsert utvannet tørrfisk en stund. Nå bli det mer, sier Stokvold.

Tørrfisk fra Lofoten ble i 2014 det første norske matproduktet som fikk Europeisk beskyttet betegnelse (PGI), akkurat som Champagne, Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano, Gorgonzola og Cognac!

–Det forplikter, sier Stokvold. Det handler å beholde kvalitet i alle ledd, hele veien til forbrukeren.

Rune Stokvold under overrekkelsen da Tørrfisk fra Lofoten fikk Beskyttet geografisk betegnelse i EU, tørrfiskfestivalen i Sandrigo i Nord-Italia i 2015.

Rune Stokvold under overrekkelsen da Tørrfisk fra Lofoten fikk Beskyttet geografisk betegnelse i EU, tørrfiskfestivalen i Sandrigo i Nord-Italia i 2015.