Mennesker og historier fra Lofoten

-

Elektronisk sluttseddel best for alle parter

Elektronisk sluttseddel best for alle parter

–Tidligere skrev vi med penn på et ark: antall fisk, type og kilo. Nå genereres det automatisk en elektronisk kjøps-/salgs-avtale som på sekundet sendes til Norges Råfisklag.

Olaf Pedersen, daglig leder på Glea fiskemottak på Røst, sitter ved en skjerm og har full kontroll på fisken som er levert.

–Dersom noe er fylt ut feil, får jeg det tilbake, og feilen må rettes før avtalen blir godkjent.

I programvaren ligger også oppdatert informasjon fra banken, som bekrefter at bankgarantiene til fiskekjøperen i orden.

Foto: Tore Berntsen, Visualdays, Fisker Håvard Vikedal Pedersen og Oalf Pedersen, Glea, Røst

–Når det gjelder garantien, er det slik at saldoen på trekket av garantien til enhver tid er oppdatert i Råfisklaget sitt system. Så hvis vi kjøper for mer enn vi har dekning for, blir ikke den elektroniske seddelen godkjent, forteller Pedersen.

Slik sikrer systemet at Råfisklaget får betalt fra fiskemottaket, og at fiskeren får lønn for strevet på havet. Innen tre uker får Håvard Vikedal Pedersen oppgjøret på konto.

–For meg som fisker er det utrolig bra at det er Råfisklaget som står som garantist, og for utbetaling av oppgjøret. Det gir en trygghet, sier fisker Håvard Vikedal Pedersen (21).

I det elektroniske skjemaet registreres merverdiavgift av fangsten. Håvard trekkes også for en avgift for fartøykategori, skatt, pensjonsavgift, fiskeriforskningsavgift og avgift fordi han er med i Fiskarlaget.

HAVET: I november er det hyse på lina til Håvard Vikedal Pedersen fra Røst.

Prisen på torsk og sei er dynamisk, og minsteprisen endrer seg etter etterspørselen i markedet. Derfor blir prisen i systemet automatisk oppdatert. Dersom minsteprisen på sei er 10 kroner, og Glea legger inn åtte kroner, blir ikke skjemaet godkjent.

– Jeg skjønner at Råfisklaget vil ha et system hvor de til enhver tid oppdaterer minstepris og sjekker at vår økonomi er orden, sier Olaf Pedersen. – Noen dager kjøper vi fisk for 10.000 kroner. Andre dager kjøper vi for 2 millioner.

–Dette er et veldig godt system for alle parter, sier Olaf og legger til: –Det er også eksempel på at vi blir mer og mer avhengig av teknologi. Det krever at vi er på nett.

Digitalisering

LOFOTKRAFT trygger hverdagen  og investerer i framtiden. Gjennom en serie artikler fra Lofoten setter vi fokus på digitalisering, teknologi og smartere måter å jobbe på. (mer…)

Da Lofotkraft la sjøkabel til Røst i 2011, kom også raskt fibernett til øya.

–Når jeg sitter her i dag, skjønner jeg ikke hvordan vi skulle klart oss uten raskt internett.

Glea på Røst har hatt fiber fra Lofotkraft bredbånd siden januar 2012. 

–I vår daglige drift og produksjon er vi totalt avhengig av god fart på nettet, sier Pedersen.

–Vi bruker fibernettet til support av produksjonslinjen. Våre leverandører av produksjonssystemet, kan også rette opp feil via internett. Vi har bruker også nettet til videokonferanser med blant andre Sjømatrådet og våre leverandører.

Håvard fisker fra egen sjark som er under 11 meter. Håvard var lærling på en båt som er over 13 meter. I den største båten er reglene slik at det må leveres elektronisk fangstrapport på havet, før de ankommer fiskemottaket.

MOTTATT: Fisken sorteres og veies før elektronisk sluttseddel lages.

 

 

 

 

 

–På vei ut legger vi inn hvor vi skal fiske. Når vi har fisket ferdig, sorterer vi og teller opp, og før vi legger til kai skal elektronisk fangstdagbok være levert over nett.

Når Håvard leverer fra sin egen båt, blir all fangst registrert, og gjennom sin egen brukerprofil hos Norges Råfisklag kan han se all historikk, som han igjen leverer til sin regnskapsfører.