Mennesker og historier fra Lofoten

-

«Disse rammebetingelsene er ikke gunstige»

Myndighetenes beslutning om å utestenge Lofoten fra sentralnettet, samtidig som utjevningsstøtten reduseres, fører til en økning i nettleia på 6 øre/kWh i 2016.

  • Publisert: 11.12.2015
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto: TORE BERNTSEN

Konsernstyret i Lofotkraft vedtok i dag å fastholde det planlagte investeringsprogrammet, som innebærer investeringer for snaut 290 millioner kroner i 2016.

Adm. direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft.

Adm. direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft.

«Vår viktigste oppgave er å trygge hverdagen og sikre en infrastruktur for Lofotens innbyggere som gjør at denne regionen forblir et godt sted å bo og drive næring. Det krever investeringer i et linjenett som tåler vinterstormene», sier adm. direktør Arnt M. Winther.

«Det er interessante paralleller til sykehus-saken: Hvis myndighetene i sin risikovurdering mener at vi ikke trenger akutt kirurgi i Lofoten, så må jeg bare si at de har en annen risikovurdering enn oss. Vi kan ikke leve med én kraftlinje inn til Lofoten, for det kan ta 3-4 dager eller mer å feilrette hvis den linja rammes. Myndighetenes beslutninger framtvinger de investeringene som gjør nettleia dyrere, og den prisutviklingen kommer til å fortsette de neste årene. La meg bare si at disse rammebetingelsene ikke er gunstige for distriktene», fortsetter han.

En økning i nettleia på 6 øre/kWh utgjør ca. 1200 kroner på årsbasis for en husholdning med et forbruk på 20 000 kWh.

Her kan du lese pressemeldingen fra dagens konsernstyremøte.

 

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft