Mennesker og historier fra Lofoten

-

Digitalt skifte – total endring.

Digitalt skifte – total endring.

–Det digitale skiftet, som næringslivet er inne i nå, vil endre totalt måten vi jobber på, sier Johan-Thomas Hegdahl, daglig leder i Adwice. Han vet hva han snakker om. Adwice driver med rådgiving, regnskap og IT-løsninger.

­–Uten stabile bredbåndslinjer ville det vært vanskelig å utnytte skybaserte-løsninger som gir våre kunder gode styringsverktøy for økt lønnsomhet. Dette er en forutsetning i Adwice sin forretningsmodell.

 

Digitalisering

LOFOTKRAFT trygger hverdagen  og investerer i framtiden. Gjennom en serie artikler fra Lofoten setter vi fokus på digitalisering, teknologi og smartere måter å jobbe på. (mer…)

– Vi bidrar til å effektivisere arbeidsprosessene til våre kunder, slik at de kan bruke sin tid til å skape verdier hos seg selv, sier Johan Thomas Hegdahl. I tillegg til å produsere et riktig regnskap, skal våre kunder oppleve at vi har god innsikt i deres virksomhet og at vi gir løpende råd om forbedringsområder. Konkrete eksempler på dette er resultat- og lønnsomhetsvurderinger, budsjettering, bedriftsetablering, valg av IT løsninger innen regnskap og økonomiområdet, samt fusjon og fisjon for å nevne noe, sier Hegdahl.

Adwice har partneravtaler med flere leverandører av ulike moderne skybaserteit-løsninger innen regnskap, fakturering, lønn, reiseregninger, samt kassaløsninger og andre fagsystemer tilpasset ulike bransjer.

–Vi har partneravtaler med mange leverandører, sier Hegdahl og nevner spesielt regnskapssystemet PowerOffice Go, utviklet i Bodø.

–Tidligere jobbet vi med historiske tall, og kunden fikk kanskje oppdatering en gang annen hver måned. I dag jobber i sanntid. Hvis kunden ønsker regnskapsoppdatering her og nå, eller ukentlig, gir vi det. sier Hegdahl. Siden alt ligger i et system i skyen er det mulig.

Regnskapsbransjen endres fort og dramatisk, men foreløpig er kun 20 % av bransjens kunder på skybaserte løsninger. Adwice har i dag ca. 1200 kunder.

–Noen av disse er fremdeles på den gamle infrastrukturen, sier Hegdahl, men i løpet av 2017 skal 50 prosent være inne på våre skybaserte løsninger. Da er vi langt forbi landsgjennomsnittet.

En typisk Adwice-kunde i Lofoten er en liten bedrift med null til 10 ansatte.

–Vi har kunder inne alle bransjer; fiskeri, reiseliv, entreprenører, serviceyrker med flere. –Mange små og mellomstore bedrifter har ikke rom for å sitte med egne folk som jobber med økonomi og økonomisystemer.

Skype, videokonferanse og skyløsninger krever raskere og sikkert internett. Adwice har bredbånd fra Lofotkraft Bredbånd på alle sine kontorer i Lofoten.

–Utbygging av raskere infrastruktur, som fiber, er en forutsetning for det som nå skjer innen det digitale skiftet. Det gjelder ikke bare våre kontorer, vår teknologi og våre tjenester, det gjelder også ute hos våre kunder. Takket være internett og rask infrastruktur trenger vi ikke være fysisk tilstede. Det tjener både våre kunder og vi på, sier Hegdahl.

I løpet av de siste 12 månedene  har Adwice vokst med ca. 10 personer.

–Vi nærmer oss snart 60 ansatte. Og vi skal blir flere, sier Hegdahl.

Adwice har kontorer på Moskenes, Ramberg, Leknes, Svolvær og Sortland.

 ­–Akkurat nå bygger vi en organisasjon for vekst. Vi tenker langsiktig. Å ansette folk koster mye, da ønsker vi også medarbeidere som tenker langsiktig. Derfor jakter vi lofotværinger som ønsker å komme hjem. Jeg ønsker folk som har kjennskap til det å bo i Lofoten, hele året, og som har langsiktige tanker om å bo i Lofoten.

Adwice har ambisjoner utenfor Lofoten og Vesterålen.

–Det kommer til å dukke opp Adwice-kontorer andre steder i landet. Men verdiskapningen skal skje her i Lofoten, og hele Norge skal bli vårt marked.

–Næringslivet i Lofoten er vant med det at kommer folk fra de store byene hit og tilbyr tjenester. Vi er litt kjerringa mot strømmen. Vi skal ha base her, men jobbe med kunder i hele landet, sier Hegdahl og lister opp kunder fra Østlandet, Trøndelag og Troms og Finnmark.