Mennesker og historier fra Lofoten

-

–Digitalisering handler om smartere måter å jobbe på.

–Digitalisering handler om smartere måter å jobbe på.

–Mange tror at digitalisering handler om nye systemer, og det gjør det, men smartere programmer skal først og fremst føre til smartere prosesser, sier Julie Nilssen, som jobber med digitalisering og automatisering i Lofotkraft.

Julie Nilssen er utdannet dataingeniør og bedriftsøkonom, og har jobbet for Lofotkraft Bredbånd siden 2005. Nå er hunhentet inn for å se helhetlig på digitalisering og automatisering av prosesser i Lofotkraft.

For tiden jobbes det med nytt saksbehandlings- og arbeidsordresystem som skal sy sammen ressurser innenfor planlegge-, drifte- og bygge nett, på en ny måte.

–Vi ønsket å se om dette kunne integreres mot øvrige programmer som benyttes i selskapet, og om det samtidig kunne løse andre utfordringer vi sto overfor. Lofotkraft er såpass framoverlent at vi er med på å skape helt nye løsninger sammen med våre leverandører, forteller Nilssen.

Det nye programmet Powel UtilityFlow, som de ansatte i Lofotkraft nå skal begynne å bruke, er utviklet i samarbeid med Powel, et IT-selskap i Trøndelag.

–Dette har vært et pilot- og utviklingsprosjekt, forteller Nilssen. –Det er interessant å være med å lage et program fra starten av. Det betyr at vi slipper å tilpasse oss et program, og at programmet må tilpasses våre behov. Da kan vi være med å sette standarden, samtidig som vi må tenke nytt, sier Nilssen.

–Min jobb er stille spørsmål, tenke helhet og lete etter nye måter å jobbe på, slik at vi gjør prosessene i Lofotkraft smartere og mer effektivt, forteller Nilssen.

–Vår leverandør Powel driver med programmering, og våre ingeniører driver med prosjektering, i midten sitter jeg og sørger for at begge parter forstår hverandre i utviklingsprosessen. Sammen lager vi et system som forbedrer prosessflyten hos Lofotkraft.

–Dette er et godt eksempel på at digitalisering oftest ikke er et rent IT-prosjekt, der man kun innfører et nytt system. Digitalisering går ut på å gjøre ting mer effektivt og skape bedre flyt mellom systemer – da får man effekt også i arbeidsprosessene, forteller Nilssen.


–Til nå har vi jobbet mye på forskjellige lokale installasjoner, som krever kapasitet for installasjon og vedlikehold på lokale servere. Slik er det i mange bedrifter. Nå som Lofotkraft tar programmer og arbeidsprosesser opp i nettskyen, har muligheten for integrasjoner mellom systemer skutt fart, sier Nilssen.

–Med gode systemer blir man mindre sårbar for menneskelig svikt. Integrasjon mellom programmer gjør også at våre ansatte slipper å legge inn informasjon manuelt flere steder, noe som vil minske risikoen for feil.

Den største gevinsten er at det har blitt bedre flyt mellom prosessene. Mange av Lofotkrafts prosjekter involverer ofte flere faggrupper.

–Hvis vi for eksempel skal bygge en ny linje inn til et hyttefelt, vil det involvere mange ledd i vår organisasjon; kundesenter, prosjektingeniører, arbeidsledere og montører, forteller Nilssen.

Det nye saksbehandlings- og arbeidsordresystem gjør at alle kan jobbe sammen, i samme program. For Lofotkraft er også dokumentasjon viktig, og med et helhetlig program vil også dette ivaretas på en ny måte.

Ordet digitalisering har blitt et hett ord i næringslivet de siste årene. Fokuset på dette har økt, selv om Norge i realiteten har drevet med digitalisering av samfunnet i mange år. Det handler nok mye om at tilgangen på høyhastighets internett har økt betydelig, takket være fiberutbyggingen i Norge de siste 10-15 år. Jo bedre kapasitet på nettet, jo flere muligheter for kommunikasjon. Dette fører til at flere programmer flyttes ut i «skyen», og at nye muligheter åpner seg etter hvert som programmer kommer på plattformer som lettere kan snakke sammen.

–Vi lever i en tid hvor folk ønsker å ha tilgang til alt hele tiden. Vi er digitale på mobile enheter – alltid, sier Nilssen. Da må vi sørge for at arbeidsverktøyene også er det.

–Det gamle systemet fungerte dårlig på mobile enheter. Det nye programmet fungerer godt på alle enheter, også på smarttelefon. Nå kan en montør i felt bruke programmet hele tiden via en app.

–Poenget med digitalisering er ikke å kvitte seg med de menneskelige ressursene, men å effektivisere prosesser. Hvorfor skal en person bruke tid på å føre data inn i tre ulike systemer, når vi kan lage ett system som integrerer flere oppgaver?

Prosjektingeniør skal prosjektere, og montører skal montere. Så skal vi lage systemer og programmer som gjør at prosessen blir mest mulig effektiv for alle, sier Julie Nilssen.