Mennesker og historier fra Lofoten

-

Det er godt å komme inn når man er ute.

Det er godt å komme inn når man er ute.

Ballstadspeiderne fikk 20 000 fra Lofotkraftfondet. Nå står hytta klar. –Vi speidere liker å være ute. Men denne grillhytta er god å ha når det er dårlig vær, eller når vi skal lage mat og overnatte i telt utenfor her, sier Tone Johanne Pedersen, gruppeleder for Ballstad KFUK-KFUM-speidere.

– Lofotkraft har i mange år støttet ulike kulturarrangementer, festivaler, idrettslag og lignende. I 2014 opprettet vi «Lofotkraftfondet». Gjennom fondet støtter vi organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som aktiviserer barn, ungdom eller eldre i regionen, sier Randi Berg i Lofotkraft.

Er det din tur til å få støtte i år? Klikk her og søk nå.

Frist 1.november.

Grillhytta på Ballstad er satt opp på dugnad.

–Vi har mye å takke han Ståle Angel for, sier Tone, han har lagt ned mange timer med å sette opp grillhytta. Ståle Angel er også speiderleder. En annen speiderleder som fortjener stor takk er Anne Kirsti Larssen, hun har beiset grillhytta.

Ballstadspeidernehar også fått økonomisk støtte fra andre enn Lofotkraftfondet.

–Men de 20 000 fra Lofotkraftfondet gjorde dette mulig, sier Tone, som forteller at Ballstadspeiderneer ca. 40 stykker om vi teller med barn, ungdom, voksne og ledere.

Grillhytta på Ballstad er allerede blitt flittig brukt.

– Vi har hatt speidermøter der, og hele 20 stykker fikk plass i grillhytta. Og vi hadde speidertur med barn og ungdom. Vi gikk tur med oppakning, og endte turen på området der grillhytta står, sier Tone Johanne Pedersen, som har vært med i Ballstadspeiderne i 39 år.

Området ved speiderhuset, på vei inn til Kyllingdalen, rundt Bruhaugvannet og Skottnesvannet er Ballstadspeidernes hjemmebane, men mange kommer på besøk.

–Flere skoler på Vestvågøy har vært på tur hit, leid kanoer, brukt lavvoen og bålplassen. Nå vil de også få muligheten til å bruke grillhytta.Vi synes det er flott. Vi ønsker jo at folk – spesielt barn og ungdom – skal være ute i naturen, sier Pedersen.

–Vi har flotte vann her for kanoturer, så mange kommer primært hit fordi vi har kanoertil utleie, sier Pedersen.

–Lofotkraftfondet legger stor vekt på tiltak som skaper engasjement og bolyst i Lofotkrafts eierkommuner, sier Randi Berg i Lofotkraft. Grillhytta til Ballstadspeiderneer et godt eksempel på hva vi ønsker å støtte.

–Vi er mye ute, har forskjellige friluftsaktiviteter, går turer og har møter ute, året rundt, forteller Tone Johanne Pedersen.

Frivillige: Ståle Angel, speiderleder og ildsjel som har bidratt stort til at grillhytta er på plass på Ballstad, og Monica Jacobsen, speidermamma og lederassistent.

Frivillige: Ståle Angel, speiderleder og ildsjel som har bidratt stort til at grillhytta er på plass på Ballstad, og Monica Jacobsen, speidermamma og lederassistent.