Mennesker og historier fra Lofoten

-

Den første automatiske strømmåleren i Lofoten montert på Leknes.

Den første automatiske strømmåleren i Lofoten montert på Leknes.

På under 30 minutter ble gammel måler tatt ut og ny automatisk strømmåler satt inn. Fram til august 2018 skal det byttes 16 000 målere i Lofoten. –Vi får mange spørsmål om dette, sier Siri Sund, kundesjef i Lofotkraft. Her er noen av svarene.

­– Alt fungerte perfekt, sier montør Eirik Sømhovd i SmartService Norge.

Allerede mens montøren var på plass hos kunde var kommunikasjonen mellom den automatiske strømmåleren i huset på Leknes og innsamlingssystemet koblet opp.

– Nå slipper vi å lese av strømmåleren, sier Roger Abrahamsen, som har bodd i huset på Leknes siden 1993.

I sikringsskapet monterte Eirik Sømhovd ny måler og en antenne, som gjør det mulig å slippe å lese av måleren.

Automatisk avlesning
–Den nye automatiske strømmåleren registrerer kundens strømforbruk hver time, og sender denne informasjonen én gang i døgnet til Lofotkraft. Du slipper dermed å lese av strømmåleren din hver måned. Dette vil gi forbrukerne bedre og mer riktig informasjon om strømforbruket, sier Siri Sund, kundesjef i Lofotkraft, som understreker at strømmåleren ikke kan se hva strømmen i huset ditt blir brukt til.

Siri Sund i Lofotkraft
med den nye automatiske strømmåleren

Personvern
– Lofotkraft er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og sikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, sier Siri Sund.

 Ingen strålefare
– De nye strømmålerne tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier, sier Finn-Magne Eines, prosjektleder for automatiske strømmålere i Lofotkraft.

For å kommunisere mot alle målerne benyttes det nye frekvensbåndet fra 870,0 til 875,6 MHz, som EU har satt av til AMS-informasjon. Norge var raskt ute med å godkjenne bruken av båndet, hvor senderne får lov å sende med en effekt på opptil 500 mW.

Sikkerhet
Den nye måleren gjør at Lofotkraft lettere kan oppdage og utbedre feil, sier Finn-Magne Eines i Lofotkraft.

Finn-Magne Eines, prosjektleder for automatiske strømmålere i Lofotkraft.

– I og med at Lofotkraft har kontakt med din nye automatiske strømmåler, kan vi se om det er feil oss deg, eventuelt hos naboen, eller om feilen har oppstått i ditt nabolag. I dag er vi ofte avhengig av at folk ringer og varsler at strømmen er borte, eller at de har mistanke om jordfeil hjemme hos seg. Med automatiske strømmålere kan vi raskere lokalisere feil, sette i gang tiltak, og eventuelt sende montører for å utbedre feilen.

Ny prismodell for nettleie tidligst i 2020/21.
Lofotkraft selger ikke strøm, det kjøper man hos en kraftleverandør. Lofotkraft drifter strømnettet i Lofoten.

–Vi får mange spørsmål om det blir dyrere å for eksempel lage middag og vaske klær når kundene nå får automatisk måler. Svaret er nei. Ny prismodell blir tidligst innført i 2020/2021, sier Sund.

Myndighetene utreder for tiden nye prismodeller for nettleieprising, men ingenting er vedtatt ennå. Og før myndighetene eventuelt kan innføre nye prismodeller, så må automatiske målere være fullt utbygd i Norge.

Hvorfor kommer en ny prismodell?
–Politikerne ønsker større elektrifisering av samfunnet. Da vil det samlede strømforbruket gå opp. Samtidig tar vi i bruk stadig mer utstyr som belaster strømnettet mye på kort tid.

Et viktig mål både for myndighetene, og for nettselskapene, er derfor å få ned effekttoppene. Effekttopp er den korte tiden på døgnet vi alle tilsammen belaster strømnettet mest, forklarer Sund i Lofotkraft. Effekttoppene er typisk på dagtid mellom klokken 8 – 10 og 16-18.

Makskapasiteten i strømnettet er dimensjonert ut i fra det høyeste effektuttaket i året. Bruker vi samlet mer enn dette, blir det rett og slett mørkt. Strømnettet må altså dimensjoneres for denne ene dagen med sprengkulde, typisk en dag i januar, da mange i Norge varmer opp husene sine for fullt. Da er det kanskje ikke så smart å lade elbiler, starte vaskemaskin og skru på induksjonsovnen samtidig?

Pris kan derfor være et virkemiddel for å få forbrukerne til å fordele strømforbruket bedre, sier Sund.

–Kan man ikke bare fylle på med mer elektrisitet, Norge har nok vannkraft?
–Dette handler om kapasiteten i strømnettet. Linjene er bygget for en maks kapasitet.  Jo større kapasitetsbehov, jo større investeringer må nettselskapene gjøre i nytt nett – og jo dyrere blir nettleia. Så det er i alles interesse at effekttoppene blir jevnet ut. Utfordringen blir å finne ut hvordan man kan oppnå dette, sier Sund.

–Hvem betaler for den nye måleren?
– Myndigheten har bestemt at kostnaden for monteringen og den nye strømmåleren skal inngå i nettleien, sier Sund. Du vil altså ikke få en faktura for bytting av strømmåler. Vi regner med at nettleia vil øke med 300 – 350 kroner i året, i ca. 10 år, sier Sund, som følge av nye automatiske målere.
Fram til august 2018 skal det byttes 16 000 målere i Lofoten.

Vågan oktober 2017 – juli 2018

Vestvågøy oktober 2017 – august 2018

Moskenes desember 2017- februar 2018

Flakstad mars-mai 2018

Røst mai-juni 2018

Værøy mai-juni 2018

Slik gjør vi det
–Først sender Lofotkraft deg et brev med informasjon om den nye måleren. Ca. 14 dager før målerbyttet vil du motta et bookingbrev fra SmartService Norge. Det er de som skal installere den nye strømmåleren hos deg. SmartService Norge avtaler tidspunkt for målerbyttet med deg, og du vil motta påminnelse om målerbyttet på SMS dagen før måleren skal byttes.

Dersom måleren er på utsiden av bygningen, eller i felles oppgang, trenger du ikke være til stede når selve målerbyttet skjer. Dersom montøren må inn i boligen, skal vedkommende vise gyldig ID-kort. Det må være en voksen over 16 år til stede for at montøren skal kunne gå inn.