Mennesker og historier fra Lofoten

-

Billigere nettleie i 2019!

Billigere nettleie i 2019!

Stortinget har vedtatt lavere forbruksavgift for elektrisitet - og Lofotkraft AS har besluttet at nettleien skal være uendret fra 2018. Det betyr billigere nettleie for innbyggere og næringsliv i Lofoten i 2019.

–Dette er en skikkelig god nyhet både for våre kunder og for oss som nettselskap, sier Arnt M. Winther, adm. direktør Lofotkraft AS.
12. desember vedtok Stortinget nye satser for forbruksavgiften i 2019. Ordinær sats settes ned fra 16,58 øre/kWh i 2018, til 15,83 øre/kWh. Dette er en reduksjon på 4,5 %.
– Styremøtet i Lofotkraft AS besluttet 14. desember at nettleien for 2019 skal være uendret fra 2018, forteller Winther, og legger til: – Dette skjer på tross av høye investeringer i nytt strømnett i hele Lofoten, og på tross av at sentralnettstariffen øker med 1 øre/kWh, som er den avgiften Lofotkraft må betale til Statnett for å være tilknyttet sentralnettet.

Håper på flere reduksjoner
Mellom 30 og 40 % av nettleien består av avgifter til staten. Strømprisen i Norge er nå rekordhøy. Derfor kommer politikernes avgjørelse om å sette ned forbruksavgiften for elektrisitet godt med for norske husholdninger.
– Politikerne er ganske offensive i sine ambisjoner om elektrifisering og det grønne skiftet i Norge, mener Winther. – Jeg håper dette bare er begynnelsen på en gradvis reduksjon av forbruksavgiften som staten legger på nettleien. Å avgiftsbelegge ren norsk fornybar vannkraft, som alle, både private og næringslivet er avhengig av, er ikke framtidsretta politikk.

Ikke utbytte av nettleien

Lofotkraft selger ikke strøm. Det kjøper du fra din kraftleverandør.
For å sikre stabil strømforsyning er Lofotkraft godt i gang med det største investeringsløftet i selskapets historie.
–I Lofoten er nettleia relativt høy fordi vi har store kostander knyttet til rehabilitering og nybygging av strømnettet i hele Lofoten, sier Winther. –Det eksisterende nettet, som nå er nedslitt, ble i sin tid bygget med støtte fra staten. Slik er det ikke nå.

Nettleia, betalt av innbyggerne og næringslivet, skal dekke kostnadene til utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet.

Lofotkraft oppgraderer strømnettet, og når det nye strømnettet står ferdig i 2022, vil det ha kostet mer enn 1 milliard kroner.
Sammenliknet med resten av Norge er Lofotkraft tidlig ute med store og nødvendige oppgraderinger av strømnettet.

–Helt siden 2006 har våre eiere, de seks Lofot-kommunene, ikke tatt ut utbytte av nettleien, fordi de mener sikker strøm til innbyggerne og næringslivet er viktig, forteller Winther.

Arnt M. Winther, adm. direktør Lofotkraft AS, har også tidligere vært tydelig på at det er usolidarisk at folk i regioner som Lofoten, med så få innbyggere, selv må betale for all oppgradering av strømnettet. Han mener nettleien burde vært utjevnet, altså mer lik i hele landet.
Les mer her

Fortsatt store investeringer i nytt strømnett i Lofoten.
Konsernstyret i Lofotkraft vedtok i møte fredag 14. desember investeringsplanene for konsernet for 2019. Investeringsplanene er en videreføring av vedtatte strategier og planer, og en videreføring av prosjekter som allerede er i gang. Totalt er det vedtatt investeringer for konsernet for i underkant av 290 millioner kroner. For de ulike selskap i konsernet fordeler disse seg som følger:
• Lofotkraft AS (nettselskapet) 263 mill., som for det meste utgjør rehabilitering av linjenettet i ulike deler av Lofoten
• Lofotkraft Produksjon AS 4,6 mill.
• Lofotkraft Bredbånd AS, 17,7 mill. til videre utbygging og oppgradering av fiber bredbånd i
Lofoten.

Konsernet følger med dette sin vedtatte plan om fornying og oppgradering av strømnettet, kraftproduksjon og arbeidet med utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten.

Nettselskapet vil i løpet av 2019 blant annet videreføre arbeidet med bygging av ny regionalnettlinje mellom Kleppstad og Kvitfossen, samt bygge ny trafostasjonen i Osan.