Mennesker og historier fra Lofoten

-

Får akutthjelp på video

Et avansert videosystem gjør at sykehuset på Gravdal i akuttsituasjoner kan trekke bedre veksler på kompetansen til spesialistene på UNN via AMK-sentralen i Tromsø.

  • Publisert: 04.11.2016
  • Tekst: Aurora Borealis Multimedia AS
  • Foto: TORE BERNTSEN

INFRASTRUKTUR I LOFOTEN

coverHvordan må regionens infrastruktur forbedres for at Lofoten skal forbli en attraktiv plass å bo og drive næring i? I en serie artikler belyser vi ulike sider av dette omfattende temaet: Hva slags veistandard er nødvendig? Hvordan skal utfordringene med renovasjon og kloakk løses når turist-trafikken skyter i været? Hva med sykehustilbudet? Flyplassutredningen? Og hva skjer med kraftforsyning og telekommunikasjon?

Aksjonen for å bevare akuttkirurgi-tilbudet på Gravdal pågår fortsatt. Men det er kommet signaler som gir håp om et positivt utfall for de mange som har engasjert seg i aksjonen.

Uavhengig av den debatten har sykehuset fått en vesentlig forsterkning gjennom det såkalte VAKe-systemet som ble ferdigstilt 1. september. VAKe-systemet gjør at enhetsleder Merete Hjertø (t.h) og sykepleierne Marylen Knudsen og Beate Pettersen på Gravdal lettere og bedre kan konsultere eksperter ved for eksempel Universitetssykehuset i Tromsø.

Systemet ble utviklet i 2004, og først tatt i bruk ved sykehuset i Longyearbyen året etter.

Gjennom VAKe-systemet kan lokale akuttsykehus konsultere spesialistteam ved større sykehus takket være to-veis video med flere samtidige bildekilder. Via to kameraer og mikrofoner som kan fjernstyres, overføres bilder både av pasienten og det som skjer rundt.

For traumeteamet på Gravdal betyr det mulighet til å konsultere spesialistteam på for eksempel Universitetssykehuset i Tromsø (UNN). Og de som vil konsulteres vil ha tilgang på sanntidsinformasjon om pasientens EKG, blodtrykk, hjertefrekvens, oksygenmetning og kjernetemperatur. Tidligere måtte slik informasjon formidles på telefon.

– Dette er en virkelig nyvinning for oss, sier Merete Hjertø, enhetsleder ved akuttmedisinsk klinikk på Nordlandssykehuset Lofoten, Gravdal.

– Det er klart dette representerer en betydelig forbedring av kommunikasjonen. Til nå har vi jo brukt telefon, og etter beste evne forklart om status for pasienten. Nå kan de vi konfererer med se selv, sier Hjertø.

VAKe står for Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse. Systemet ble utviklet for at sykehuset i Longyearbyen, med et tallmessig svært begrenset team av leger og sykepleiere, skulle kunne håndtere flere av de oppgavene som vanligvis løses på bedre bemannede sykehus på fastlandet – gode hundre mil unna.

Erfaringene fra Svalbard har vært gode.

Da et britisk reisefølge på 13 personer ble angrepet av isbjørn i 2011, ble alt tilgjengelig mannskap mobilisert på sykehuset i Longyearbyen. De var tilsammen ni personer, og to av de tre lagene var ortopeder. VAKe-systemet ga mulighet til å konferere med AMK i Tromsø, der et langt mer tallrikt team av eksperter kunne rådgi og ikke minst vurdere hvordan pasientene skulle håndteres de neste dagene. Da pasientene senere ankom UNN med ambulansefly var detaljerte planer lagt for hver enkelt pasient, basert på VAKe-konferansen.

Mads Gilbert, klinikkoverlege ved akuttmedisinsk avdeling på UNN, har vært en av pådriverne for at flest mulig av lokalsykehusene i Nord-Norge skal få tilsvarende utstyr.

Sykehuset på Gravdal tok imot 3260 innleggelser via akuttmottaket i 2015, og får som alle andre i Lofoten kjenne på at turistene blir stadig flere.

– Vi har stort sett samme beredskap hele året, men vi merker at det er travlere om sommeren. Det er flere brudd, og flere hjertepasienter fra cruiseskipene. Vi har heldigvis ikke hatt så mye trafikkulykker, men registrerer jo at turistene går mer på fjellet, og oftere er ute på farvann som de ikke takler, sier Merete Hjertø.

LES MER OM DETTE

Relaterte artikler:

Trygger hverdagen - investerer i framtiden

logo-lofotkraft