Mennesker og historier fra Lofoten

-

5 år etter ekstremværet ”Ole”: Kjøpmennene og aggregatet som reddet Henningsvær

5 år etter ekstremværet ”Ole”: Kjøpmennene og aggregatet som reddet Henningsvær

Under orkanen "Ole"  i februar 2015 mottok Lofotkraft melding om over 300 feil i strømnettet. Nå har Lofotkraft bygget ny høyspentlinje ut til Henningsvær.

Lofotposten kalte ham «helten i værret» da Henningsvær ble strømløs etter orkanen Ole i februar 2015.

Det siste året har Lofotkraft bygget ny høyspentlinje ut til Henningsvær. Men aggregatet, som reddet folket, står klart i Jokerbutikken.

–Vi veit jo hvor vi bor. Ingen kan gardere seg mot uvær og orkan. Selv nye linjer kan knekke, sier Børge Larsen, som eier butikken sammen med svigerfaren, Jann B. Johansen.

9.feb 2015. Engøya ved Henningsvær etter orkanen Ole. Foto:Tore Berntsen.

Orkanen «Ole» stilte hele Lofoten på voldsomme prøver. Lofotkraft mottok melding om over 300 feil i strømnettet. Over 100 stolper ble ødelagt. Etter brudd på begge hovedforsyningslinjene inn til Lofoten, var 18 000 mennesker uten strøm i over 24 timer. Hele Lofoten var i svart i 4-5 timer. Nærmere 60 montører var ute i felten for å rette feil, i tillegg til en beredskapsorganisasjon sentralt på 30 personer.

9.feb 2015. Engøya ved Henningsvær etter orkanen Ole. Foto:Tore Berntsen.

Stolpene over Engøya knakk som fyrstikker, og feilen mørkla hele Henningsvær. Da kjørte Børge og svigerfaren i gang aggregatet.

Børge Larsen, Joker butikken, Henningsvær. Foto: Tore Berntsen

 

 

 

 

 

 

 

–Vi måtte først og fremst redde kjøl- og frysevarene våre, forteller Børge. –Det var en lørdag, og vi holdt åpent utover kvelden og på søndag. Jeg la ut melding på Facebook om at her var det varm kaffe, og at folk kunne komme og lade mobiltelefonene sine.

Og folk kom med mobiler og nettbrett. Salg ble det også under strømstansen.

–Folk får et annet behov når de er strømløse. F.eks måtte de ha batterier, lampeolje og litt enklere middag. Mange kjøpte pølser, som de grillet, eller varmet på primus, sier Børge, som overtok butikken i 2002.

–Sammen med kona mi, Kjersti, som ikke jobber i butikken, representerer jeg tredje generasjon som driver butikk, forteller Børge. Han er selv fra Sortland, og møtte Kjersti i Tromsø. De bodde også sammen i Oslo før de flyttet nordover og han ble kjøpmann i Henningsvær.

–Selv om vi var fri for strøm, så husker jeg de strømløse dagene som koselige dager. Det var mye god stemning, latter og mange gode historier, mens mobilene ladet, minnes Børge. 

I 2017 ble Joker Henningsvær kåret til årets sosiale møteplass i Joker-kjeden I Norge.

–Det var nok litt på grunn av historien om aggregatet, forteller Børge, som legger til at noen av premiepengene ble brukt til å oppgradere butikken med ny sofa og nytt bord.

Sommeren før ekstremværet i februar 2015 kjøpte Børge nytt aggregat.

–Svigerfar hadde installert et aggregat for mange herrens år siden, fordi det var jo var helt vanlig med strømbrudd på den tida. Etter hvert fikk vi behov for et større aggregat, fordi vi hadde stadig flere varer som var nedkjølt eller dypfryst.

Etter orkanen Ole var Arnt M. Winther, adm. dir i Lofotkraft, på et folkemøte i Henningsvær og orienterte om hva som hadde skjedd under ekstremværet, og hvorfor det tok flere dager før strømmen kom tilbake. Han fortalte også at Lofotkraft hadde planer om å bygge en ny linje inn til Henningsvær. Den står nå ferdig.

Per-Jarle Skulstad, anleggssjef i Lofotkraft. Foto: Tore Berntsen

–Den gamle linja, som ble bygget på 1950-tallet, var nedslitt. Den nye linja, som starter i Rørvika, er 5516 meter – og det er reist 106 nye stolper. Vi har også lagt ny sjøkabel mellom Festvåg og Finnholmen, forteller Per-Jarle Skulstad, anleggssjef i Lofotkraft.

 –Ny linje er bygd etter dagens standard, som krever større master – og tett anlegg, dvs. belagt linje som minsker slitasje fra vær og vind. Det gamle strømnettet i selve Henningsvær er også oppdatert fra 11 kilovolt til 22 kilovolt. De gamle stolpene og linjene er fjernet, sier Skulstad, og legger til at Lofotkraft til våren vil fly over med drone i gammel og ny trasé for å sikre at opprydding er skikkelig utført.

Lofotkraft har i flere år bygget nytt regionalnettet gjennom hele Lofoten. Den nye linja er konstruert for å tåle framtidens ekstremvær og dermed minske risikoen for strømbrudd. Nye linjer, nye kabler i bakken og i sjøen, kraftigere master og nye trafostasjoner skal sikre framtidig strømforsyning i 50 år. Denne utbyggingen har resultert i at Lofotkraft, og folk i Lofoten, har merket at antall feil i strømnettet har gått betydelig ned de siste årene.

Lofotkrafts montører retter feil og driver med vedlikehold av strømnettet. Færre feil i nettet de siste årene gjør at Lofotkrafts montører også kan bygge nye linjer, som Henningsværlinja.

–Det er bare å gi ros og honnør til Lofotkrafts montører, som har arbeidet ute i all slags vær, i alle årstider, for at vi skal få sikker og stabil strømleveranse, sier Børge Larsen.

På grunn av Lofotkrafts bygging av nye linjer har Børges aggregat gått mange ganger det siste året.

–Vi har full forståelse for at de har måtte koble ut strømmen flere ganger mens de har bygd den nye linja. Lofotkrafts varslinger på sms har fungert veldig bra. Vi har fått beskjed om utkobling av strømmen i god tid. Svigerfar er nattmenneske, så han har vært ansvarlig for å starte aggregatet, ofte på natta, forteller Børge.

–Vårt samfunnsoppdrag er å sørge for et godt og stabilt kraftnett, som gjør det godt både å bo og drive næring i Lofoten, sier Lofotkraft-direktør Arnt M. Winther.

–Det gamle strømnettet i Lofoten var nedslitt – og ikke dimensjonert for framtidig strømforbruk. Derfor måtte vi oppgradere strømnettet fra Kvitfossen i Vågan, gjennom Vestvågøy, til Solbjørn i Flakstad.

Den nye hovedlinja skal stå ferdig neste år. Gamle linjer og master skal rives.

–Det gamle nettet ble bygd med støtte fra staten. Slik er det ikke nå. Nå er det nettleien som dekker bygging av nytt nett, drift og vedlikehold, forteller Winther.

Lofotkrafts eiere, de seks kommunene i Lofoten, har ikke tatt ut utbytte fra Lofotkraft nett siden 2006, fordi de mener sikker strømforsyning er viktig for innbyggerne og for næringslivet.

Henningsvær har opplevd en eventyrlig utvikling de siste årene. Både fiskeri, reiseliv og kulturliv blomster. Med nye kraftlinjer er «Værret» godt rigget for framtida. 

  –Samfunnet blir mer elektrifisert. Vi kommer til å bli mer avhengig av strøm. Biler og båter kommer til å gå på strøm. Lofotkraft har fremsynte folk, som har sett at dette kommer. Ære være dem for det, sier kjøpmann Larsen, som representerer Høyre i kommunestyret og formannskapet.

–Nå er jeg inne min tredje periode. Jeg ble aktiv i Vågan Høyre i 2011. Før det var jeg ikke aktiv i politikken. Jeg hadde bare mange meninger, smiler Børge, som ble valgt inn i kommunestyret i 2011.

–Hva er forskjellen på Henningsvær i dag og da dere kom hit i 2002?

–Det var nedgang i fiskeriet på begynnelsen av 2000-tallet. I de siste årene har det vært godt Lofotfiske, som også vi nyter godt av. Det er mange fiskere og folk på fiskebrukene som trenger mat og proviant.

–Den største enderingen er selvsagt antallet turister. For tre år siden opplevde vi en voldsom økning. Nå kommer turistene hele året. Det betyr at flere butikker, kaféer og overnattingssteder har åpent hele året. Slik var det ikke for noen år siden. Mange fritidshus er pusset opp. Det er meget synlig at det er brukt penger på oppgradering av hus.

–I forlengelsen av turisttilstrømningen har det dukket opp mange nye butikker her i Henningsvær. Lokaler som tidligere sto tomme, har blitt pusset opp og kommet i ny drift. Og så har vi Førjulseventyret, som er viktig for samholdet og det lokale næringslivet her.  

Børge trekker også fram en annen endring.

–Henningsvær er blitt en kultplass for voksen ungdom. Vi har fått et større innslag av yngre besøkende. Tidligere var det godt voksne eller familier. Det startet med klatring, som er veldig viktig, nå er det mange unge som kommer for backpacking, telting, kajakk og kultur/musikk.

Hvordan påvirker alt dette butikken?

– Omsetningen har doblet seg siden 2002, og mesteparten av dette skyldes økt turisme, i de to/tre sommermånedene. I Henningsvær har vi to høysesonger og en mellom-sesong. I mellomsesongen har vi fem ansatte. Under skreifisket, som er mer travelt, øker vi med en ansatt. Om sommeren er vi dobbelte så mange, altså 10-11 ansatte. Vi firedobler omsetningen om sommeren. Da kan vi ha samme omsetning pr time, som vi om vinteren har på en hel dag.

– Det ser positivt ut for næringsutviklingen i Henningsvær. Hvordan tror du Henningsvær vil være om 10 år?

–Oj, det er et stort spørsmål. Vi må nok regne med økning i turismen. Også om vinteren. Det satses innenfor reiseliv, næringsliv og fiskeri. Det bygges mye. Lofotkraft har vært framsynt som har bygd ut sin infrastruktur, men renovasjon, kommunikasjon, transport og parkering, hvordan dette skal bygges ut – og hvordan det skal finansieres – blir en utfordring i årene som kommer. Men det åpner også for mange muligheter for utvikling, mener Børge Larsen.  

Les om «helten i været» i Lofotposten her