Mennesker og historier fra Lofoten

-

21 lærlinger – 6 i fast jobb.

21 lærlinger – 6 i fast jobb.

Siden 2009 har Lofotkraft hatt 21 lærlinger, inkludert de seks som er lærlinger i dag, forteller Kjersti Winther, HR-leder i Lofotkraft.

Av de 15 som er uteksaminert har seks gått over i fast jobb. Nå søker Lofotkraft energimontørlærling. Frist 17. mars. Søk! Sjekk her!

Ytterligere fem er i midlertidige stillinger. Av de seks som er lærlinger i Lofotkraft nå, vil tre avlegge fagprøven innen første halvdel av mars.

Bildet over: Wanja Jakobsen, fra Henningsvær, er energimontørlærling i Lofotkraft. Foto:Tore Berntsen. 

 

 

 

-Lofotkraft satset på lærlinger fordi vi så at vi hadde mange seniorer som ville gå av i løpet av en 10-årsperiode. Samtidig var det svært vanskelig å få kvalifiserte søkere når vi lyste ut stillingene. Vi valgte derfor å styrke vårt arbeid med lærlinger. Vi inngikk en partnerskapsavtale med elektrolinja på Vest-Lofoten vgs. Vi har vært aktive med å ta inn elever i utplassering.

– For å styrke oppfølgingen i læreperioden, etablerte vi et eget tverrfaglig lærlingteam her i Lofotkraft, som har oppfølging av lærlingene.

-Ved å knytte oss til Opplæringskontoret for energifag i Salten fikk vi også meget god faglig støtte og oppfølging av lærlingene våre.

Dette har medført at Lofokraft er blitt en attraktiv lærlingbedrift.

-I 2014 mottok Lofokraft opplæringsprisen for Nordland Fylke, noe vi er svært stolt av, sier Kjersti Winther.

– Vi er nå over i en fase der vi fortsatt skal være en attraktiv lærebedrift, men vi reduserer inntaket av nye lærlinger til en pr år, slik at vi på sikt vil ha tre lærlinger inne av gangen, Kjersti Winther, HR-leder i Lofotkraft.